Имам въпрос

Най-новата информация може да прочетете, като кликнете тук.

 

 

Аз съм много притеснена, че трябва да оглася съвместната си работа с най-извисения духовен ръководител на земното човечество. Но аз съм изпълнителен сътрудник и правя това, защото той го смята за необходимо. Затова тук предавам всяка негова дума и съм готова да отговарям пред него за всяка своя грешка. Но аз зная, че той е винаги готов да помогне на всеки, който му отправи молба за помощ.

Тук предавам информацията,  която получавам от моя духовен ръководител, от духовния си наставник  и духовните си учители и водачи в отговор на мои въпроси. Доста се колебах дали да включа някои от въпросите техните отговори на пръв поглед са твърде лични. Но само на пръв поглед. Струва ми се, че в тях не малко хора могат  да видят себе си, своите проблеми, своите слабости и грешки, своите малки постижения...Лично аз винаги много съм ценяла критичните бележки и препоръки на духовните си учители, за мен те са били много мощен коректив и стимул в работата. Такъв би трябвало да бъдат и за всеки, който е решил да се вслуша в гласа на душата си и да тръгне с нея  по лъча на Духа.

Ако някой зададе въпрос, има кой да му отговори, стига да е готов да осъзнае  и да използва информацията за добро. Моят духовен ръководител работи с много хора на Земята. С мен работи вече 22 години. През това време моите крачки станаха толкова много, че трудно могат да се преброят. Пътят никога не свършва. Можем ли да си представим колко остава още? Този път е много изморителен и човек върви по него с надеждата в някой живот да получи най-после знак, че е достигнал Бога. А Той го посреща с много Любов и му дарява Божието царство.

На поместените тук отговори нека не се гледа като на информация от последна инстанция. На някои от тези въпроси вероятно могат да се получат други отговори. Известно е, че това зависи от два много важни фактора :

Човек се свързва с онова ниво на духовния свят, с което е във вибрационен резонанс съобразно степента на еволюционното си развитие .

Получената информация неминуемо се пречупва през знанията, понятийната система, културата  и речниковия запас на този, който приема. Всяка приета по телепатичен път информация носи субективния характер на получателя.

Случвало се е въпросът ми да остане без отговор. Казват ми, че е много сложно да се обясни, че още не съм в състояние да разбера и формулирам адекватно , или че тази информация не ми е нужна на този етап, тъй като аз няма къде да приложа това знание, а неоползотворената информация пренатоварва ...Всъщност аз много добре зная, че за всеки отговор човек трябва да се потруди; ако отговорите се дават съвсем наготово, значи няма учебен процес ! Но не винаги успявам да се преборя с прекалената си любознателност, както ми казват...

За удобство номерирам въпросите, но тази номерация няма връзка с реда на задаването им.

Нерядко получавам : Защо питаш, след като знаеш ! Тогава на въпроса отговарям аз, като помествам отговора без кавички.

Много са важни мотивите, които стоят зад всеки зададен въпрос, и аз се уча преди да питам нещо, да се замисля какво вече зная за него, защо ми е нужен този отговор, с какво ме доближава до целта, която съм си поставила, дали не питам само от любопитство.

Ето защо гледам на получените отговори като на поредния етап от процеса на познанието, в който тяхната роля е не толкова да предадат част от истината, колкото да породят  нови въпроси. Защото ако е важно какви въпроси си задаваме, още по-важно е  какви пропускаме да си зададем.

А над всичко това неизменно остава най-важният въпрос :  какви ще станем, когато открием отговорите ...

 

 

 * * * * *

      Каква е връзката между Духа и Христовото Аз ?

Духът ти е частица от Бога. Христовото Аз е твоето вътрешно състояние на единство с Бога. Това е всъщност единството на Висшия ти Аз с Бога, тоест Христовото Аз е Висшият ти Аз.

Духът ти е цялото единство от твоите три Аза Същностния, Божествения и Висшия. Или иначе казано, Духът ти е Христовото Аз + Същностния Аз + Божествения Аз.

Връзките с тях се определят от степента на еволюционно развитие на човека. Те не изискват той да променя нивото на вибрациите си.

За връзка с Духа е нужно да се достигне седма степен на еволюционно развитие.

За връзка с Христовото Аз шеста степен.

 Но това не е достатъчно условие за врэъзка. Има още много други условия.

При достигнати девета и десета степен на еволюционно развитие се установява постоянна връзка с най-висшите нива на Духовния свят. На Земята има много такива хора.

Ти получи много важна информация.

                                    

 * * * * *

         Твоят Дух има за постоянно място твоя мозък. Избра го заради това, че мозъкът е главният разпределител на нервните импулси. Това му дава възможност да участва в твоя живот непосредствено.

         Душата на човека също има свое постоянно място в тялото и то е едно и също у всички сърцето.

                                    

 * * * * *

      Петият принцип ?

Петият принцип е Христовото Аз в човека. Първите четири са : физическото тяло, етерното тяло, астралното тяло и менталното тяло.

Христовото Аз е онази частица от Бога, която Той е вложил във всеки човек, за да му даде от Своята енергия. Това не е Ангел, който се е отказал от Пътя на Бога./............../

Ти разбра много точно.

Шестият принцип е принципът на връзката на Бога с Духа на човека. Тази връзка се осъществява чрез духовното тяло.

Седмият принцип е много важен и трябва да бъде водещ. Това е принципът, който дава на човека право на свободен избор.

Това са седемте най-важни принципи на структурата на човека.

 

 * * * * *

      При случайна среща един екстрасенс ми беше казал, че имам много интересна полева структура. Какво представлява полевата структура на човека ?

        

"Ти задаваш много важен въпрос.

Твоята полева структура наистина е много интересна. Ти имаш седем енергийни полета. Те образуват сфера около теб, в която всяко поле заема определен отрязък. Тези отрязъци са различни по размери, индивидуални за всеки човек. Това са следните полета :

КАРМИЧНО ПОЛЕ : то заема 25 % от сферата. В него се съдържа информация за кармичните задължения в твоя живот и за това каква част от тях е вече издължена. Освен това има информация за натрупаната блага карма през всичките инкарнации до момента.

ПОЛЕ НА ЗДРАВЕТО : то заема 20 % от сферата. Тук има информация за всички системи, органи, клетки на физическото ти тяло, за хроничните ти болести и заболяванията в момента. Освен това тук се правят записи на всички проведени лечения от земни лекари, от духовните лечители и от теб самата. Всяко лечение, проведено от теб, се оценява по определена система, която показва дали можеш да лекуваш. Твоята оценка е, че ти можеш. Най-резултатно при теб е лечението с мисъл.

ВРЪЗКИ С ОКОЛНИЯ СВЯТ : това поле заема 7 % от сферата. Тук са всички записи на твоите връзки с околния свят, като например с други царства /растения, животни, духовни същества.../. Тук са и взаимоотношенията с хората. И тук се прави оценка на степента на съответствие с Божествения план за Земята.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, ДАДЕНИ ОТ БОГА : това поле заема 22 %. Тук има информация за всички заложени способности в теб, кои от тях и в каква степен реализираш, кои не реализираш и защо /кои твои черти ти пречат за това/, имаш ли съзнанието за личната си отговорност за реализирането на своите способности."

 

* * * * *

 

      У мен кои не са ? И защо ?

"Ти не реализираш способностите си да станеш учител на хората и да ги направиш по-съзнателни и по-духовни. Пречи ти не нещо в теб, а липсата на среда, в която да приложиш тази способност. Освен това ти не реализираш способността си да променяш хода на минали събития. Това е много рядко срещана способност и ти вече видя ефекта, когато промени хода на две събития.Пречи ти това, че ти не допускаш, че можеш да промениш хода на онези събития, в резултат на които си получила своите стресове, заради които си заболяла от диабет. А това са стресовете след смъртта на твоите близки : баща ти, сестра ти, майка ти. Затова направи нужното да промениш своята реакция на тези събития. КОГАТО ПРОМЕНЯШ ХОДА НА ДЕЙСТВИЕТО, ТИ ИМАШ СИЛАТА ДА ИСКАШ.

Това ще премахне стреса, но няма да премахне последствията от него. Стресът вече е причинил пораженията .За да се премахнат последствията, трябва да се промени ходът на действието през целия период от време след смъртта на баща ти до сега. А това е много трудно.

 

 * * * * *

 

      Защо тогава е нужно да правя промяна ?

Стресът, стаен в подсъзнанието ти, създава напрежение и представлява огнище на отрицателна енергия, като нарушава равновесието на енергиите в тялото ти. С промяната ти трансформираш отрицателната енергия в положителна.

Ако тогава, когато почина баща ти, ти владееше способността да променяш хода на действието или /което е най-добре/ да реагираш правилно и осъзнато, тогава нямаше да се стигне до стресиране и ти щеше да избегнеш поне част от болестите си.Но тогава това беше много трудно ти беше само на 17 години и нямаше нужната подготовка. Когато обаче починаха другите ти близки, ти имаше необходимите знания и способности. Но не знаеше как да ги използваш. Затова сега ти предавам всичко по този въпрос...

 

Освен това трябва да промениш хода на събитието промяна на местожителството. Започни с това. После направи интервал от по 1 месец между тях, така че след три месеца ефектът ще е налице.

Най-добре е да правиш това в неделя в 10 часа вечерта.

В това поле има информация и за твоята работа с хората при анализ. Оценката е отлична.

РАЗВИТИЕ НА ЕВОЛЮЦИЯТА ПРЕЗ ВСИЧКИ ИНКАРНАЦИИ : това поле заема 15 % от сферата. В него има информация за всяка инкарнация : какво е било включено в договора на душата, какво е постигнато, защо е направено отстъпление и по какъв начин трябва да се изпълни при друга възможност. Освен това тук се съхранява информация за КПД в момента. Ти имаш КПД  7  по скалата от 1 до 7.

Информацията в това поле е много важна, защото дава основание за тестване готовността за ученичество. Ако човек има КПД  3, това означава, че може да бъде приет за ученик.

ЗАДАЧИ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ : това поле заема 6%. Тук информацията показва какви задачи е допустимо да се възлагат на този човек, без да получи увреждане на Полето на здравето.На теб могат да се възлагат задачи, осигуряващи промяна в съзнанието на хората.

РАНГ НА ДУХОВНИТЕ ВОДАЧИ И УЧИТЕЛИ, КОИТО СА ДАДЕНИ ОТ ДУХОВНИТЕ НИВА : това поле заема 5 % от сферата. Духовните водачи и учители  могат да бъдат подменяни при промяна в съзнанието на човека. В това поле има информация и за твоите духовни ръководители.

Тук се съхранява информация за всички духовни учители, които са работили с теб в тази инкарнация и оценката им за твоята работа. Ти си имала досега 7 духовни учители, които са дали различни оценки за теб. Но трябва да отбележа, че преобладават много добрите оценки.

 

 

 * * * * *

      Бих искала да науча нещо повече за чакрите по линията Хара.

 

Чакрите по линията Кундалини разпределят енергиите от 14-та чакра, през която минават всички меридиани от линията Кундалини. Тази чакра се намира между третата и четвъртата чакра по линията Кундалини.

От 14-та чакра енергиите се разпределят между всички чакри от линията Кундалини и оттам към органите и клетките на физическото тяло.

Чакрите по линията Хара имат задача да подават енергията, която получават пряко от Централния източник на енергия на Земята, към душата.Това са 13 чакри, като всяка има своя специфика.

І чакра обслужва нуждата на душата от най-прости земни удоволствия, като секс, семейство...

ІІ чакра дава енергия за общуване със земята, природата и за връзките с растителното и животинското царства.

ІІІ чакра изпраща енергия на душата за  взаимоотношенията с хората.

ІV чакра осигурява енергия, която душата употребява, за да обича и да защитава Любовта.

V чакра съдържа енергия, която душата влага за изпълнение на Плана на Бога за тази душа в тази инкарнация /мисия, задачи/.

VІ чакра изпраща енергия на душата за връзка с миналите инкарнации на тази душа /кармични дългове, блага карма/.

VІІ чакра осигурява енергия на душата за работа с Духовната йерархия.

VІІІ чакра получава енергия от Централния енергиен източник за работа по осигуряването на връзка между Бога и душата.

ІХ чакра има функциите на доставчик на енергия за предаване на информация от душата към нейните духовни водачи.

Х чакра предава енергия на душата за работа с Духа.

ХІ чакра осигурява нужната енергия за работа на душата върху съзнанието.

ХІІ чакра има енергия за работа на душата върху формирането на интуиция.

ХІІІ чакра дава енергия на душата за постигане на единство между Духа, душата и ума.

        

Центърът за саморегулация на организма се намира в менталното тяло и проектиран върху физическото тяло е над диафрагмата, под 14-та чакра, тоест ако проектираме 14-та чакра, която е в духовното тяло, върху физическото, лъчът ще мине през Центъра за саморегулация.

 

 * * * * *

 

      В литературата паднал Ангел се среща в различен смисъл. Как трябва да се разбира ?

        

Ти не трябва да бъркаш думите паднал Ангел и тъмна сила.

Тъмните сили не са паднали Ангели. Това са други сили на Бога, които той е създал, за да придаде равновесие на силите. Тъмните сили се борят да привлекат на своя страна колкото могат повече хора, за да победят в борбата. Бог ги оставя да го правят, за да изпита вярата и силата на Духа на хората и да види кой ще надделее. Но Той знае, че победата ще бъде на силите, които вървят с Него.

Падналите Ангели са част от силите, които се борят за душите на хората. Те са сили на Бога. Наричат се паднали, защото са приели да понижат вибрациите си до плътността на материалния свят, за да могат да работят в него. Това става като те приемат формата на хора и живеят сред хората, като се стремят по най-различни пътища да спечелят душите им за делото на Бога, като ги учат как да се освободят от всичко, което им пречи да се извисят духовно.

Например, паднал Ангел е твоят познат .................

Паднали Ангели се наричат също и онези Ангели, които някога са се отделили и са решили да вървят по свой път. Те могат да бъдат наречени тъмни сили и могат да живеят като хора сред вас, те се борят да ви привлекат на своя страна, като залагат на човешки качества като липса на воля, невежество, жажда за слава.

       

 * * * * *

         Силите на злото не са толкова зли, колкото ги описват хората. Това са също такива Ангели, каквито са и силите на доброто. Само че силите на злото не могат да приемат Бога като най-висш владетел на всичко живо и са против Неговото дело. Затова се опитват да попречат на всички, които служат на това дело. Те си представят мирозданието като място, където няма да има кой да им пречи да правят каквото смятат за нужно, без да се съобразяват с другите. Това е техният план и Бог им е дал правото да се борят за победа с всички сили и средства. В тази борба ще победи Бог, защото силата е на страната на Бога.

 

 * * * * *

      Акаша, ноосфера ?

        

Акаша е ниво в астрала, където се съхраняват записите на всички случки и събития в живота на всеки човек. Там няма информация от бъдещето.

Ноосферата е ниво в слоя земна атмосфера, където попадат всички мисли и идеи на хората. От тук те /идеите/ могат да се черпят, когато някой иска да получи помощ в работата си по даден проблем. Така се стига понякога едновременно до едно и също откритие в различни точки на Земята.

Информационният център на Земята съдържа информацията на Акаша и Ноосферата плюс информация за бъдещето на всеки човек като набор от варианти, между които той избира.

Информационният център на Слънчевата система съдържа информацията на Земния Информационен център и на Информационните центрове на всички планети на тази система /минало, настояще и бъдеще/.

 

 * * * * *

 

      Какво е достатъчно да зная за степента на еволюционно развитие, когато правя анализ ?

 

Ти можеш да проверяваш степента на еволюционно развитие по скалата от 1 до 10.

От 1 до 5 са хората с млади души, с нисък ръст на интелекта и на ума, със съзнание, което не е достатъчно разширено.

От 6 до 8 са хората със стар Дух, с добре развит интелект и ум, с разширено съзнание.

С 9 и 10 са хората, които са постигнали изключително високо ниво на интелекта и ума, със стар Дух, който от много животи е с тази душа, и с много разширено съзнание, което контактува с всички нива на духовния свят.

Степен 0 имат хората, които не са постигнали достатъчно развит интелект и ум, имат неопитен Дух, който сега се учи, млада душа и съзнание, което е много ограничено.

 

 * * * * *

 

      А точката на развитие ?

 

Точката на развитие не съвпада със степента на еволюционно развитие. Това е показател за точката, в която се намира тази душа в работата си по изпълнение на задачите, с които е изпратена в тази инкарнация. А степента на еволюционно развитие показва докъде е достигнала душата за всичките си инкарнации.

Точката на развитие в текущата инкарнация /това е по-точното название на показателя/ се определя по скалата от 1 до 100, като се допълва с оценка за темпото, с което работи тази душа за изпълнение на задачите си. Темпото се оценява по скалата от 1 до 10.

 

 * * * * *

      Моят главен недостатък, от който трябва да се освободя ?

 

Твоят главен недостатък е, че си много уязвима за емоции и чувства, които отнемат от енергията ти и намаляват силите ти. Освен това не си достатъчно полезна на хората, с които дружиш. Например, ти приемаш тяхната липса на съзнание, като не реагираш на това по необходимия начин. Това ти пречи да им помогнеш да вървят нагоре.

 

 

 * * * * *

 

      Добре ли е да направя открит анализ ?

 

Това би било един правилен начин да дадеш гласност на работата си.

 

 * * * * *

 

      Тревожи ме въпросът за ядрената заплаха, ситуацията с Иран, световния мир !

 

Иран може да взриви атомна бомба, ако САЩ продължават да смятат, че не може друга страна да притежава уран и да произвежда атомно оръжие. Затова всички, които имат високо чувство на отговорност за бъдещето на Земята, не трябва да гледат спокойно на въпроса, а да направят всичко възможно да потушат негативното отношение на хората по света към Иран и да променят съотношението между положителната и отрицателната енергия. Но това може да стане само с усилията на всички, които имат разширено съзнание и могат да работят със силата на мисълта си. Ти си една от тях и затова си отговорна за всичко на Земята.

 

 * * * * *

      Какво всъщност включва показателят ОСОЦ / Общ статус на организма като цяло / ?

ОСОЦ показва енергията, която изпълва тялото в момента. Когато определяш ОСОЦ по скалата 1 100 , ти определяш всъщност дали енергията в човека е достатъчна това е при 95 100. Под 95 значи има недостиг и трябва да се зареди. Има един праг  50, под който не бива да се слиза, защото може да причини сериозни здравословни проблеми /или е показател за такива/.

Такъв показател можеш да ползваш, когато проверяваш честотата на вибрациите / ЧВ / на човека в момента и неговия праг на честота  /ПЧВ/. Скалата е от 1 до 100, а прагът ще е над 100 /този праг показва до каква честота на вибрациите може този човек да работи, без да се увреждат мозъчните му клетки/.

Прагът на честота на вибрациите / ПЧВ / зависи от чистотата на клетките / ЧК / на тялото. Тя може да се определи като средна, добра, много добра, отлична и абсолютна.

Чистотата на клетките е зададена генетично, по наследство, тя не може да се постигне с различни техники, процедури, режими и други форми на работа върху себе си, чрез които се изчистват натрупани отпадъци в отделни органи. След преработката на постъпилата храна клетките изхвърлят отпадъците в мрежата от канали.

Клетките с генетично заложена абсолютна чистота притежават в най-висока степен способност да преработват безотпадъчно. По-надолу по скалата на ЧК това количество отпадъци започва да расте.

Клетки със средна ЧК изхвърлят 30 % отпадъци, с  добра 25 %,  с много добра 15 %, с отлична 5 %, с абсолютна  /ако въобще се среща такава / - 0 %.

Следователно, терминът ЧК е относителен, той показва количеството отпадъци от клетъчната дейност, тоест степента на способност на клетките да преработват без, с и с колко отпадъци /дотук с тази дума най-общо наричаме това, което клетките не са в състояние на преработят по различни причини/ .

 

 * * * * *

      Крион говори за магнитното балансиране. Нещо повече за това ?

 

 Ти откри причината за проблемите, които имаш със световъртежа и стягането на главата. Магнитното балансиране на органите е много сложно нещо. Ти можеш да постигнеш магнитно балансиране само ако можеш да понесеш силата на полето, което създава много мощен магнит. Но това ще ти отнеме живота.  Затова ще трябва да изчакаш времето, когато мозъкът ти ще получи достатъчно сили да понесе това поле.

Трябва да знаеш, че Крион е специалист по магнитната мрежа на Земята и не е специалист в областта на магнитното балансиране на човешките органи.

Ти можеш поне да правиш магнитно балансиране на всичко, което внасяш в организма си. Това става, като се научиш да определяш степента на разбалансиране на всичко, което поглъщаш. След това........

 

 * * * * *

 

       Моля те, кажи ми имаш ли някакво желание, което мога да изпълня ?

 

Ти не се грижиш за мен както трябва. . Мислиш, че аз, като частица от Бога, съм достатъчно чист и нямам нужда от нищо. Но това не е така.

Досега ти често питаше сърцето си и душата си дали имат някакво желание и го задоволяваше веднага, но не се сещаше да попиташ и мен. Аз също имам нужди и те са следните :

Нуждая се от твоята грижа за собственото ти еволюционно развитие и за твоето духовно извисяване.

Имам нужда да се грижиш за мен да не изпадам в отчаяние и да не страдам от болести на Духа.

Винаги се нуждая от твоя стремеж към поддържане чистотата и силата на връзката между теб и Бога и между мен и душата ти.

Аз съм винаги с теб, но ти никога не си почувствала това така, че да си спокойна за живота си.

Винаги се нуждая от Любов и сила, но не винаги ги получавам от теб.

Изпитах възхищение от теб днес, когато ти направи нещо за мен и ме накара да се почувствам горд, че съм твоят Дух. Тогава ти поиска прошка за свой грях от минали инкарнации /..../

Сега ти разбра на какво трябва да обръщаш внимание занапред. Но аз трябва да ти призная, че не съм недоволен от теб и разбирам всичките ти трудности в този земен живот. Но това е така, защото ти трябва да преминеш през много изпитания, докато изпълниш задачите, с които си изпратена на Земята.

Аз съм твоят Дух и искам да знаеш, че съм винаги с теб и в теб.

Ти си много доверчива и не можеш да приемеш, че винаги ще бъдеш подлагана на тестване за проверка на вярата ти и на твоята сила да устояваш на атаките на силите на злото .

 

 * * * * *

      Зная колко е важно да се подбере точното време за всяко нещо. Но бих искала да узная нещо по-конкретно за дните от седмицата.

        

ПОНЕДЕЛНИК е ден за материални неща. В този ден е добре да се занимаваш с домакинство, ръкоделие, да създаваш нещо с ръцете си.

ВТОРНИК е денят, който трябва да посветиш на писане, четене, въобще на умствен труд.

СРЯДА е денят, в който не бива да се занимаваш с нищо. Това е ден за почивка и лечение на физическото тяло.

ЧЕТВЪРТЪК  е денят за анализ и планиране на работата за повишаване нивото на самоусъвършенстване като единство на Дух, душа и ум.

ПЕТЪК е посветен на енергийно балансиране и зареждане с енергия, на привеждане в синхрон на седемте чакри, седемте сефироти и седемте свещени истини. Ти трябва да обърнеш особено внимание на седемте свещени истини и най-вече на шеста и седма.

СЪБОТА е най-черният ден от седмицата, когато всички духове са на свобода и получават правото да посетят близките си и да им напомнят за смъртта. В този ден трябва да се ходи на срещи с роднини и да се разказват спомени за починалите близки. Това им дава надежда, че няма да бъдат забравени. Те много искат да получават Любов и са щастливи, когато я получават.

НЕДЕЛЯ е най-тържественият ден от седмицата. В този ден трябва да се почива от всичко и да се отдава почит на Бога и на всички духовни същества. В неделя ти не бива да правиш анализи, да работиш физическа работа. Можеш само да четеш и пишеш. Това е и ден за лечение на заболели органи.

 

 * * * * *

      Каква е причината третата ми чакра често да не е в ред ?

 

Ти си много зависима от мнението на околните за теб. Искаш да бъдеш приета от тях такава, каквато си, но не им показваш каква си, а очакваш да го знаят. Това не може да стане, ако не им се разкриеш. Но те са склонни  да не те разбират правилно поради общата незаинтересованост от това какво представляваш ти. Проблемът ти се състои в това и ти трябва да осъзнаеш, че трябва да покажеш на другите богатството на личността си и да им дадеш възможност да те разберат. Зная, че това зависи не само от теб, затова трябва да бъдеш по-независима от чуждото мнение.

         Ти беше много взискателна и самокритична и това трябваше да бъде така, за да постигнеш развитие. Сега вече си достатъчно осъзната и  нямаш нужда от това.

 

 * * * * *

      Използвам един много прост начин за възстановяване на водно-електролитния баланс, но не съм сигурна,че това е достатъчно.

Ти задаваш много важни въпроси. Най-напред ще отговоря на въпроса за водно-електролитния баланс. Това е балансът между заредените с електричество клетки на организма и незаредените. При теб количеството на заредените е по-голямо. Това създава условия за претоварване на организма с електричество. Затова този баланс трябва да се поддържа. Това става като докоснеш метална част от водопроводната мрежа и задържиш няколко минути. Това е най-лесният начин.

Днес ти проведе много интересен разговор с .... Тя е много добра наша ученичка. Вие имате сходен баланс и сте много подходящи за двойка, която да работи за изпълнение на задачите, поставени от Бога.

Сега за теб е важно да научиш с какво можеш да помогнеш на онези, които искат да вървят напред. А това ти го знаеш много добре.

 

 * * * * *

      На симфоничния концерт миналата вечер повиших твърде много ОСОЦ, нещо, което друг път не съм усещала така осезаемо. Каква е причината ?

 

Ти беше много въодушевена от музиката и това те изпълни с енергия. 200 е твоят Праг на емоционална възбудимост /ПЕВ/ и ти го достигна, защото беше повлияна от красотата на музиката. Но това не бива да се случва често, защото нарушава режима, към който организмът ти е привикнал. Положителните емоции също могат да навредят.

 

 * * * * *

      Още нещо за честотата на вибрации на болестите ?

 

Болестите не само имат своя честота на вибрации, но са и много силен източник на излъчване, което нарушава баланса на енергиите и уврежда центъра, в който болестта е заседнала. Всяка болест има своя честота на вибрации / ЧВ / , а всяка ЧВ е свидетелство за определена болест. Ако даден орган има ЧВ 100  / по скалата 1 100 /, това не значи, че е здрав трябва да се провери дали в него има болест и каква е нейната ЧВ, по което ще се разбере каква е болестта и в кой център е заседнала.

Всеки орган има по три центъра. Това са :

Център на храненето / кръвоснабдяването/.

Център на преработка.

Център на отделяне на продуктите от преработката.

Болестта може да заседне в един, два или и в трите центъра, но това не променя честотата на вибрациите й.

 

 * * * * *

      Предполагам, че е възможно по промяната в ЧВ на някой орган / система или област на тялото / да се съди за стреса, довел до това заболяване ?

 

 Това е точно така, но е много трудно да дадем тълкуване на видовете стрес. Все пак най-общо казано стресовете могат да бъдат групирани по следния начин:

1. Стрес от преживяна загуба на близък човек /смърт, раздяла/.

2. Стрес от непрекъснатото очакване да се случи нещо лошо.

3. Стрес от постоянното безпокойство за прехраната и закрилата на семейството.

4. Стрес от емоционалното преживяване на всяко нещо в живота.

5. Стрес от борбата за постигането на погрешно определени цели с неточно подбрани средства.

6. Стрес от усещането за липса на условия за реализация на възможностите, заложени от Бога

7. Стрес от мисълта за смъртта.

 

Това са стресовете, от които страдат болшинството хора. Когато човек е подвластен на някои от тези стресове, трябва да се провери кои органи са променили ЧВ си и до какво заболяване може да доведе това.

 

 * * * * *

      Както винаги, всеки нов показател проверявам първо върху себе си. На този етап имам стрес №......, промяна на ЧВ на ..., което води до заболяването ... Как мога да се освободя от този стрес?

 

 Това ние не можем да кажем. Ти си достатъчно подготвена за всичко и трябва да можеш да се справиш сама.

Ние бяхме много търпеливи днес към теб, защото постави много важни въпроси, засягащи не само теб, но и много други хора. Затова ти дадохме толкова подробни отговори.

 Ние сме много щастливи и ти изпращаме много Любов.

 

 * * * * *

            -  Каква е задачата, с която съм дошла в тази инкарнация ?

               Ти не бива да се боиш от нищо. Твоята мисия е да създадеш методика за работа с хората за разширяване на съзнанието им и за ускоряване на прехода към новата епоха на Водолея.

 

       Кои са моите най-големи недостатъци, от които трябва да се освободя ?

 

 Ти си все още много уязвима за събитията, които преживяваш. Те ти причиняват болка и ти страдаш. Това ти нанася поражения върху нервната система, която и без това е увредена. Затова трябва да не позволяваш да ти нанасят рани както онова, за което научаваш, така и всичко, с което лично се сблъскваш в живота.

Освен това ти проявяваш прекалено силно своята взискателност към всеки, който допуска слабости. Това, че си не по-малко взискателна към себе си, не ти дава основание да изискваш същото от другите и да очакваш от тях да бъдат перфекционисти като тебе. Ти си много подготвена за работа и за тебе това е нужно, но за другите не е.

Ти често разсъждаваш върху своето отношение към живота и  стигаш до най-важния извод, а той е много ясен :

Животът е толкова скъп дар, че той трябва да бъде пазен и да се изживее така, че всеки миг да е изпълнен с Любов и този дар да се заслужи с много труд това е, което Бог очаква от всички живи същества.

Това е Неговата идея за живота.

 * * * * *

 

- Следващият ми въпрос има пряка връзка със заглавието на този сайт - Пътят на душата по лъча на Духа, което ми беше дадено от вас. В една книга само се споменава за Дванайсетия лъч. Може ли да получа повече информация ?           

Дванайсетият лъч е Лъчът на хармонията и Любовта, който трябва да се получи от обединяването на лъчите, по които душите слизат на Земята. Тези лъчи са 11 и зависят от опитността и задачите на душата в тази инкарнация. Всеки лъч има название, което показва степента на еволюция на душата.

І лъч е Лъч на ниско съзнание и ограничени възможности за еволюция.

ІІ лъч е Лъч на опитност в анализа на ситуациите в живота.

ІІІ лъч е Лъч на опитност в придобиването на знания.

ІV лъч е Лъч на опитност в използването на науката в живота.

V лъч е Лъч на умения за създаване на нови условия за живот.

VІ лъч е Лъч на първоначално разширяване на съзнанието и интерес към силите извън човека.

VІІ лъч е Лъч на развитие на личността в умствено и емоционално отношение.

VІІІ лъч е Лъч на осъществяване на консенсус между ума и сърцето.

ІХ лъч е Лъч на стремежа към изучаване на живота като форма на развитие на Духа.

Х лъч е Лъч на създаване на хармония между Духа, душата и ума.

ХІ лъч е Лъч на единството на човека с всички други творения на Бога.

ХІІ лъч е Лъч на Любовта.

 

Всеки човек идва на Земята по оня лъч, който отговаря на постиженията му дотогава и се преражда по същия лъч, докато не постигне неговите цели. Но по ХІІ лъч се идва само веднъж."

 

 * * * * *

-  Промяната в хода на действието свързана ли е с разместване в пластовете на времето и оказва ли някакво влияние върху човека ? 

Промяната в хода на действието няма влияние върху времето и следователно не оказва никакво въздействие върху човека. Но трябва да се има предвид, че всяка промяна води след себе си низ от нови промени. Те може да окажат въздействие, което да не му хареса. Затова не бива да се прави промяна, която не е жизнено необходима /тоест, от нея да зависи животът на човека/."

 

 * * * * *

-  Как е по-правилно да се благославя храната? 

Всеки сам трябва да благослови своята храна, защото по този начин се установява баланс между вибрациите на храната и на човека. Но ако е някакъв празник, най-старият благославя цялата трапеза с молитвата Отче наш и благословията над храната.

 

 * * * * *

- За камфора под възглавницата? 

Това е много хубав начин да се извлекат негативните енергии от тялото и да се изхвърлят с кристалите, които трябва да се сменят всяка седмица.

 

 * * * * *

- На този етап коя е следващата стъпка ?

 

Аз трябва да отбележа твоята готовност и старание да постигнеш повече. Това може да бъде одобрено.

Следващата стъпка представлява постигане на по-голямо свързване на менталното тяло с душата и Духа. Ти не можеш да вървиш по правилния път, ако не можеш да накараш ума си да се подчинява на идеята за ролята на духовната енергия в осъществяването на еволюционния поврат, какъвто сега се осъществява. Този поврат води до отпадане на някои закони, изпълнили ролята си в процеса на човешкото развитие. Това са закони, които вече спъват еволюционния процес. Те трябва да отпаднат и Духът да осигури замяната им със закони, които ще определят базата за работа на този етап.

Ти трябва да се ръководиш от тези закони в ежедневието си, като отделяш внимание на онези от тях, с които се срещаш. Такива закони са :

1.        Законът за хармонията между Духа, душата, ума и тялото.

2.         Законът за интуицията.

3.         Законът за непрекъснатост на съзнанието.

 

Ти ще разбереш, че си постигнала успех по това, колко ще се промени погледът ти върху живота и тогава ще можеш да кажеш, че работиш и живееш.

 

 * * * * *

- Какво още трябва да знам за работата си с .....? 

Ти си била негов духовен наставник още когато не е започнал да живее на Земята, а е бил млада душа, която се готви за Земята. Ти имаш задачата да го съветваш и да го учиш как да действа и как да развива своята способност да вижда цветните пръстени около хората. За целта ти трябва да бъдеш по-често с него и да провеждаш съвместна работа.

Тези електронни пръстени представляват торсионни потоци, изпълняващи функцията на резонатор, който показва качеството и нивото на дейността на душата за постигане на последователно решаване на задачите, които се определят от Божествения план. Тези пръстени имат различни ивици, те са разноцветни и постоянно се намират в движение. Всеки цвят показва колко още трябва да постигне човекът. Цветовете са:

ЧЕРЕН: показва липса на работа за формиране на необходимите способности за различаване на доброто от недоброто;

ЧЕРВЕН: прекалено емоционално реагира в много ситуации, без да се вслуша в разума си;

ОРАНЖЕВ: показва преобладаване на разумен подход в действията;

ЖЪЛТ: налице е много добър метод, който се използва за създаване на условия за отлично хармонизиране на работата на клетките, органите и системите във физическото тяло;

ЗЕЛЕН: изработен е добър баланс между стремежа за удовлетворяване на лични интереси и желанието да се помогне на другите;

СИН: изработена е стабилна организация и система на работа за изпълнение на задачите, които си поставя. Постига отлични резултати в работата си за непрестанното си самоусъвършенстване;

ИНДИГО: принадлежност към хора, които имат голям принос за привличането на другите към делото на Бога, за изпълнението на Божествения план;

ВИОЛЕТОВ: пълна реализация на заложените способности и работа за тяхното използване за делото на Бога;

БЯЛ: пълно съчетание на всички тези признаци.

Има значение и дебелината на пръстена. Задача: да се види не моментното състояние, а цялостната картина докъде е стигнал този човек сега в живота.

 

 * * * * *

- Зная, че глаголицата е най-общо казано програма за развитие. Бих искала да узная нещо повече за нея и за цветовете на българското знаме. 

Ти зададе много важен въпрос. Ето информацията, която ми беше дадена от Информационната банка във Вселенския Информационен Център:

Глаголицата е сбор от вибрации, които са предназначени да осъществят разширяване на съзнанието на българите, които имат много голяма способност да работят за делото. Тази способност е дадена от Господ Исус Христос, за да има Той добри работници. Аз не мога да ти кажа дали и други народи са получили такава способност. Но глаголицата е програма за духовно извисяване само на българите. Нейните символи са много и не могат да бъдат описани с малко думи. Но те са изиграли своята роля и са въздействали на съзнанието на българите, които днес са едни от добрите работници на Господ Исус Христос.

Глаголицата съдържа 28 символа. Това са най-важните знаци в човешкия език, затова Св. Св. Кирил и Методий отдадоха всичките си сили на работата за разпространяването им сред народите. Не случайно днес светите братя са ваши покровители.

        

Ти изказа много важно мнение : наистина икономическите проблеми бяха причина много българи да заминат в други страни, но истината е съвсем друга те имат мисия да предадат високите вибрации и да активизират разширяването на съзнанието в повече народи.

Тези българи са подбрани с цел да помогнат за духовното извисяване на онези, които изостават. Затова тяхната мисия е много нужна.

        

Българското знаме е съставено от три цвята : бяло, зелено и червено. Белият цвят символизира Бога, който обединява всичко съществуващо, така както белият цвят се получава от всички останали цветове. В знамето ви той стои най-отгоре, както Бог е над всичко.

Червеният цвят символизира физическия свят,  материалното и стои отдолу.

Настъпи епохата на Зеления Водолей. Зеленият цвят символизира времето. Настъпва времето на движението нагоре, към духовното извисяване. Това е новото измерение, в което човекът ще работи за откъсване от материалното и приближаване до духовното. Зеленият цвят в българското знаме е по средата, защото той еманира енергията на това извисяване. Изборът на тези цветове беше продиктуван на властниците ви от Св. Иван Рилски, покровителя на българите.

Зеленият цвят е също цвят, който поражда импулс за живот, за здраве и благополучие. Затова е добре през този период от 30 години да се обличате в дрехи, сред които има нещо в зелено.

 

 * * * * *

- Как да разбирам ограниченията в огласяването на получената информация? 

Ти не бива да огласяваш информацията, която получаваш от Информационния Център на Земята, защото тя се дава само за теб и за твоите деца. Вибрациите ви са достатъчно високи, за да я понесете. Но това не може да се знае за останалите, които ще четат сайта. Ако някой зададе въпрос с вибрации, които са достъпни за всички, тогава получаваш разрешение да публикуваш отговора в сайта.

В съдържанието на моите думи освен истини има и вибрации, без които тези истини няма да влязат в съзнанието на хората.

Има един Праг на вибрациите, под който смисълът вече не може да бъде пълноценно разбран, защото информацията става понятна при единство на смисъл и определено вибрационно ниво.

При публикуване в сайт силата на вибрациите в известна степен намалява под въздействието на магнитното поле, създавано от компютъра.

В Диктовките първоначално присъщите вибрационни честоти са много високи. Даже част да се изгуби, остава достатъчно.

Спиралата по начало е с ниски вибрации и това е достатъчно, за да се възприема без увреждане.

Всеки текст ще бъде възприет и като смисъл, и като вибрации, стига този, който го чете, да е готов за него (тоест да не е с подпрагова честота на вибрациите).

Прагът е 70 единици по определена скала, но това вече става много сложно за обяснение.

 

 * * * * *

- Как да си обясня, че в дни, когато не съм се срещала и говорила с никого, на въпроса направих ли днес добро на някого получавам отговор Да? 

Когато получаваш Да на въпроса дали си направила добро на някого този ден, а не помниш, това е отговор, че си била много полезна и си помогнала на живота навсякъде със своите действия и с всичко, което си постигнала в работата си върху собственото си еволюционно развитие. Това е най-важната помощ, която някой може да окаже.Имаше по-рано дни, в които получаваше Не на този въпрос. Това беше времето, когато ти беше заета единствено с проблемите на своето Аз, без да ги свързваш с хората около себе си. Сега положението е различно.

 

 * * * * *

         30.6.2006

 

Как в случая, за който ми разказаха, е най-правилно да се разбира израза Бог колет орехи? 

Аз съм радостен, че съм с теб и ти си с мен.

Бог колет орехи - това значи, че Той проверява какви стойности имат тези хора, дали имат качествата, нужни за хора, които ще поведат със себе си останалите. За жалост, само двама отговарят на изискванията. Но това е само част от проверките, които им предстоят. Може би с останалите ще се справят по-добре. Засега на всички останали им пречи най-много егото, което ги влече към изява като ръководители на другите, без да са избрани от тях или от духовните нива, а също и желанието да покажат колко са постигнали в духовния си напредък.

Що се отнася до теб, ти въобще си лишена от  изяви на егото си. Това е отдавна спечелена битка от теб, но трябва да кажа, че тя никога не е била трудна за теб. Твоите проблеми са по-скоро в това, че много се подценяваш и не реализираш онова, което Бог е заложил в теб.

Това са твоите оръжия в борбата за духовно издигане на хората: сила на мисълта, сила на словото и сила на действието. При теб те се намират в пълен баланс и това те прави толкова резултатен сътрудник на Господ Исус Христос.

Аз съм .... Аз съм Господ на всички живи същества в това измерение, в което живееш ти, Румяна.

 

 * * * * *

         5.7.2006 

- Може ли човек да поема и да оперира с неограничен обем информация?  

Ти зададе много важен въпрос. Това е много трудно да стане, защото човекът не е в състояние да понесе товара на цялата информация, която е получил през живота си. Тя е съхранена, но няма да бъде използвана цялата, защото ще се увеличи напрежението и, както казваш ти, бушоните ще изгорят. Но в бъдеще хората от шестата раса ще могат да понасят много по-голямо напрежение и мозъкът им ще работи с по-голям капацитет. Тогава те ще контактуват с духовния свят без ограничения и ще развият огромни способности.                    

Вчера /14.7.2006 / ти направи много правилни изводи от анализите на своите приятелки. Аз не виждам причина да премълча своята изненада, че ти си овладяла своето занимание така дълбоко и успяваш да откриеш най-съществените моменти, от които човек трябва да тръгне, ако реши да постигне духовно извисяване. Твоята работа с хората е много необходима. Тя представлява важна част от работата по изпълнението на Божествения план за Земята.

Ти получи  девета степен на еволюционно развитие и отвори деветата чакра по линията Хара. Това означава, че си вече готова за работа с духовни същества от най-висок ранг и си постигнала много високи резултати в работата си с другите. Ако един ден духовните лечители открият как да съхранят нервната система на земните хора от вредното въздействие на високите вибрации, това ще бъде най-великото откритие.

Твоят духовен наставник ...

 

 * * * * *

         28.7.2006: 

- Какво представляват живите лекарства? 

         Живите лекарства са единствените лечебни средства, които могат да помогнат на физическото тяло. Това са билките, минералите, водата. Ти знаеш за водата малко, но тя има още много свойства и ако успееш да ги откриеш, можеш да постигнеш изключителни резултати.

 

 * * * * *

- Какви видове енергия получава човек?  

Човек получава енергия от много източници, които не са му познати. Затова е невъзможно да се посочат всичките. Но няколко от тях вие знаете. Това са : космическа енергия, слънчева енергия, Божествена енергия, творческа енергия, енергия от храната. Останалите 2 вида от основните 7  енергии аз не мога да определя с думите, които ти знаеш.

 

 * * * * *

- Може ли евентуален излишък от даден вид енергия да се трансформира в друг вид?

Ти си много умна и търсиш най-нужната информация. Но за жалост трансформирането на енергия не е по силите на човека. При излишък най-добре е да се освободиш от него по най-лесния начин като поискаш това от своя Дух. А при недостиг ти постъпваш много правилно, като се обръщаш към източника на съответната енергия с молба да получиш от нея. Но ако е недостиг на енергия от храната, трябва да си осигуриш силна храна.

 * * * * *

- От години не ям свинско месо. Тия дни получих настойчива препоръка да хапна свинско. Чела съм, че то е с много ниски вибрации и понижава вибрациите на човека. Такава ли беше целта и при мен ? Между другото, такъв съвет получавам за втори път през последните десетина години... 

Ти трябваше да хапнеш свинско, защото организмът ти имаше нужда от смяна на вида на месото, което при тебе е само пилешко, а то е много бедно на някои аминокиселини. Затова ти трябва да ядеш свинско поне веднъж на два месеца, но да не е от младо животно, защото те нямат още натрупани такива аминокиселини.

Свинското месо не понижава вибрациите.

 

 * * * * *

- Крион говори за смяната на полюсите в човека. 

Крион поставя много важен въпрос. Полюсите на човека са много важен фактор за поддържане на физическото тяло в добро здраве. Но когато те си разменят местата, се получава срив в работата на всички системи и органи. Нужно е време за адаптиране, което обикновено трае един месец. Такава смяна на полярността става през различен период от време при различните хора, но той е постоянен за даден човек. Ти сменяш полярността си на всеки 20 години. Това е много дълъг период, който зависи от нивото на магнетизма на клетките. Колкото по-високо е то, толкова по-дълъг е периодът между две смени на полярността. Това е едно от твоите добри качества.

Когато човек попадне в друга част на Земята с друга полярност (например от Северното полукълбо в Южното), той не сменя своята полярност, но му е нужно време да се адаптира към новите условия.

Има случаи на излекуване от някои болести след такава промяна на района, но те са изключение и се дължат на още много други фактори.

 

 * * * * *

- Правилно ли използвам техниката на трите пръста? 

Техниката на трите пръста е много важна за поддържане на процесите на задържане и активиране в мозъка в нужните параметри за момента. Ти често я използваш с успех.

 

 * * * * *

- Има ли въпрос, който този път пропуснах да задам, а е важен? 

Ти не попита за целта на прилагане техниката на трите пръста. А тя не е само за да си спомниш нещо, а за да се  разшири диапазонът  на възможностите на подсъзнанието да оперира с информацията, която съхранява.

 

 * * * * *

- Цялата ли информация, която достига до нас по най-различни пътища, влиза и остава в подсъзнанието ? Има ли нещо като филтър? 

Ти отново зададе много важен въпрос. Не всичко се съхранява. Има ограничение, което предпазва от претоварване, ти го наричаш праг на вместимост. Но филтър няма. Затова човешкото съзнание и подсъзнание са претъпкани с ненужна и даже вредна информация.

Това са моите отговори днес.

Аз съм ... и ти изпращам светлина и Любов. 

 

 * * * * *

         30.7.2006 

- По какво се различават 7-те лъча, по които идват душите на Земята, и 12-те лъча, за които наскоро получих информация? 

Тези лъчи се различават по вида и характера си. 7-те лъча, по които са групирани душите, са лъчи на вида работа, която трябва да вършат, и задачите, които трябва да изпълнят. Всяка душа е определена в един лъч и той остава същият през всички инкарнации, като се сменят само подлъчите.

12-те лъча са лъчи на еволюционното развитие и подхранват с енергия душата, за да може тя да постигне целите на дадения етап и да може да премине към следващия. С всеки следващ лъч се увеличава количеството на получаваната енергия.

 

 * * * * *

- Нека разширим малко, ако е възможно, информацията за седемте основни вида енергия. 

Тези енергии преминават  през чакрите: през втора   енергията за творчество, през трета енергията от храната, през четвърта Божествената енергия, през пета космическата енергия, през шеста енергията на Слънцето. За останалите два вида енергия ти казах, че засега няма да говорим.Жлезите са на пътя на енергиите след чакрите и нямат участие в разпределянето им."

 

 * * * * *

- А вечният атом? 

Вечният атом се намира в сърцето. Това е душата на човека. Тя носи определено количество енергия, което е различно за различните хора и се определя от задачите, с които душата идва на Земята. Продължителността на живота зависи и от това дали човек използва тази енергия по предназначение  и тогава запасът се попълва постоянно. Ако  не се използва за целта, тя постепенно се изчерпва. Но количеството енергия тук не е единственият фактор, определящ продължителността на живота. Има още толкова много фактори. Но този е един от най-важните.

Когато ОСОЦ започне да намалява и падне под 10, това означава, че наближава краят на инкарнацията.

Преди всяка следваща инкарнация душата или вечният атом - се зарежда с необходимото количество енергия според задачите, които са й поставени.

Енергията на душата всъщност е едната от двете, които не бях ти съобщил. Остава още една от седемте основни видове енергия, която влиза през І и VІІ чакра, но за нея ще говорим друг път.

 

 * * * * *

- Неделя е ден за лечение. Има ли още нещо, на което трябва да обърна внимание? 

Днес си решила да обърнеш внимание на здравето си и това е похвално. Имаш нужда от лечение на бъбреците и пикочния мехур. Честотата на вибрациите на Б е 85. Причината е в твоето мислене. Ти си много доверчива и приемаш всички откъм добрата им страна. И когато получиш удар, той те заварва неподготвена и ти получаваш увреждане в онзи орган, който отговаря за това какво трябва да се изхвърли от организма. Тъй като ти приемаш всичко за положително още на входа, налага се Б ти да направят чистене вместо този подбор да направиш още на входа. Това претоварва Б и те получават увреждане.

Сега можеш да си помогнеш, като направиш сеанс на бъбреците си по следния начин:.... (Направих го, ЧВ се повиши на 100).

Направи съвсем същия сеанс и на ПМ, но...(ЧВ се повиши от 75 на 97).

Другата неделя пак !

Ние сме твоите духовни лечители. Твоят Дух ти предаде нашите съвети. Но ние не разбираме защо се обръщаш към нас, след като сама можеш да се справиш.

Ти не си сигурна в изводите си за своето състояние, но трябва да знаеш, че си достатъчно опитна, за да разбереш сама къде е причината за конкретния проблем.

 

 * * * * *

- Възможно ли е да получа малко повече информация по същия въпрос? 

Когато приемаш всичко като положително, ти допускаш в себе си и негативното. Това е, което не бива да става. Още на входа трябва да прецениш и да допуснеш в мислите си само положителното, а негативното да оставиш навън. При теб бъбреците отговарят за изхвърлянето на онези твои негативни мисли, чувства и емоции, които ти си допуснала в себе си при анализа на ситуациите, в които си попадала. В такива случаи трябва да не се връщаш постоянно към спомените за станалото.

Пикочният мехур отговаря за изхвърлянето на негативни енергийни и информационни тапи, които са много вредни за здравето. Те се дължат на допускането да се натрупат кълба от неоползотворена енергия и ненужна, излишна информация. Това при тебе е голям проблем. Ти трябва да намериш приложение на огромната енергия, до която имаш достъп. Например да правиш масажи, да говориш и да обучаваш другите. А информацията, която е отработена, да изхвърляш веднага, като проверяваш още по-често енергийните си меридиани. Но това са само част от необходимите мерки. Ти трябва сама да откриеш останалите.

Другите ти органи са добре. Те се справят с чистенето без сериозни проблеми. Но и те трябва да бъдат проверявани редовно!" 

 

 * * * * *

- Какво трябва да знам за работата си в Школата, която ти, Учителю, ръководиш? 

Ти си мой сътрудник в Школата в Шамбала Път към себепознанието и работим заедно с учениците в групата, която обучава другите ученици. Това сте вие, моите помощници, с вас ние работим за осъществяването на Божествения план за хората. Ти ръководиш онези ученици, които се учат да помагат на другите да решават сами с какво да бъдат полезни за работата и как да реализират своите способности. Но аз съм много недоволен от тебе затова, че ти самата не реализираш своите способности. Крайно време е да направиш нещо по въпроса.! Например да направиш открит анализ през повече хора, за да дадеш гласност на възможността всеки да научи важни неща за себе си.

Учителят на Света Ел Мория.

 

 * * * * *

- Мисля, че не случайно най-ранните ми детски спомени са свързани с баба ми. 

Ти си получила много рано знак за това, което ти предстои в тази инкарнация. Твоята баба е била много стар дух и е станала твоя баба, за да те въведе в практиката на работата с хората и да отвори за теб връзката със Свети Дух, който те подпомага през целия ти живот.

 

 * * * * *

                     29.6.2006: 

- Отново проблеми с третата чакра. При анализа: прекомерна енергия свръхактивност! Липса на подходяща самодисциплина; физически неизправности черния дроб; стратегия на лечението насърчаване на автономността. Правилно ли си обясних това? 

Ти не си намерила най-верния баланс между чакрите. Претоварваш третата чакра с енергия, когато толкова дълго се занимаваш с материалите за сайта. Третата чакра има задача да осъществява връзката между твоята вътрешна самостоятелност и външната помощ. Ти можеш да разчиташ много повече на собственото си разбиране за нещата. Това е причината за претоварването на третата чакра с енергия, която остава неоползотворена. Автономността е независимост от външни фактори. Това значи ти да решаваш сама.

Свръхактивност се получава, когато чакрата работи прекалено, без да й даваш почивка, но тази работа не се опира на самостоятелност, а е съгласувана с външни фактори. Трябва да поемаш изпълнението на задачата сама и много рядко да търсиш указания от духовните нива.

Черният дроб е органът, който осигурява енергия за работата на сърцето. Когато той насочи повече енергия за осъществяване на връзка с нас, намалява енергията за сърцето и то получава екстрасистоли. Затова ние ти определихме максимум 3 часа на всеки три дни за работа с нас.

Това се отнася само за теб, защото ти много се увличаш в това отношение и разхищаваш енергията си без да е непременно необходимо. Тоест можеш в много случаи да се справиш сама.

Сега виждаме, че ти разбра всичко и знаем, че ще направиш необходимото.

Ние сме твоите духовни водачи и ти изпращаме поздрави и Любов.

 

 * * * * *

- Понякога вечер, като си легна и затворя очи, виждам разкошна феерия от светли точици или ромбчета, които образуват различни геометрични фигури като мрежа, която се разтегля постепенно в дълбочина почти като калейдоскоп... Фантастично е и всеки път различно. Какво е това? 

Тези светли точици, които образуват фигури, ти виждаш, когато си много чиста, без негативна енергия и външна намеса. Освен това те се появяват, когато твоите духовни водачи искат да ти създадат приятни усещания преди сън.

 Ти можеш да запишеш моята препоръка към всички, които искат да постигнат напредък в еволюционното си развитие. А тя е следната :

ВСЕКИ ДЕН ПРАВЕТЕ ОНОВА, КОЕТО Е НАЙ-ДОБРОТО И НАЙ-ВАЖНОТО, БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ ОТ ТОВА, ДАЛИ НЯКОЙ ГО ОЦЕНЯВА.

 Аз съм Учителят на Света ... и съм много горд, че съм Учител, който има възможност да бъде с вас чрез Румяна.

 

 * * * * *

         3.8.2006: 

Аз, Учителят на Света ..., ви изпращам всичката Любов, от която имате нужда .

                                

Аз съм готов да бъда твой специален Висш Духовен Учител и да продължим да работим заедно в моята Школа в Шамбала Път към себепознанието.

Това е нов ранг, току що учреден от Висшата Духовна Йерархия."

                                

- А.Б.А. пита къде и как да си търси работа.

 Ти можеш да й отговориш. Тя наистина е много отчаяна и се опитва да намери изход от положението, но това много зависи от нея самата. А. има много кармични дългове и докато не ги изчисти, няма да постигне успех.

А. трябва да се освободи от старите си убеждения и негативни взаимоотношения с хората, от които зависи нейното положение. Тя е много взискателна към другите, но не и към себе си. Ти знаеш до какво води това. Светът се променя по-бързо от нея, тя изостава и той я изхвърля от мястото й, за да го предостави на онези, които отговарят на критериите на новото време. А. е много трудолюбива, амбициозна и прекалено строга към онези, които работят с нея. Но тя трябва да се научи да приема слабостите на хората и да им прощава грешките, като им дава възможност да ги поправят.

В този живот тя трябва да научи следните уроци:

1. Урок по толерантност. Трябва да хармонизира отношенията си с хората.

2. Да се научи да работи колективно.

 (Цитирам отговора, защото не исках да откажа още на първия постъпил въпрос и защото смятам, че много хора ще намерят в него по нещо за себе си. За напред ще отговарям само на общо значими въпроси това ще определят моите духовни наставници.

Напомням, че не съм ясновидка. Желаещите енерго-информационна диагностика и анализ могат да намерят начин за лична среща с мен.)

 * * * * *

- M. K.  Защо има самоубийства?

Преди да слезе в инкарнация, душата сключва договора си, в който са посочени най-главните задачи и цели на този живот. С Господарите на Кармата тя избира къде, кога, в какви условия и среда ще се въплъти и каква част от натрупаната през предидущите инкарнации карма се наема да изчисти. Понякога, в стремежа си да направи по-голяма крачка напред в еволюционното си развитие, тази душа се нагърбва с голяма част от кармичните си дългове. Но в този договор или план за дадения живот условията са посочени само най-общо. Например душата избира да премине през някакво много тежко изпитание, но не се знае какво точно ще е то. Случва се тя да не намери сили в себе си да понесе тежестта на изпитанията и да избере да си отиде преждевременно от този живот. Тогава към неизплатения кармичен дълг за следващи инкарнации се прибавя и тежката карма за отнетия живот, който не ти, а Бог ти е дал и само Той може да реши кога да свърши.

Приключвайки по-рано живота си, човек по този начин попречва да изчистят част от общата си карма с него и на онези, с които заедно е дошъл на земята и има общи задачи.

Четох някъде, че в случай на изключително тежка болест, когато болките са непоносими и душата не може повече да  издържа, раздялата с живота по своя воля не се вменява във вина на тази душа. Не зная.... А знае ли някой със сигурност през какво му предстои да мине и за какъв избор ще му стигнат силите? Помня само (не знам дали нечий разказ или прочетено някъде), че една майка в мъката си по самоубилата се дъщеря, отишла при ясновидка, която контактувала с душите на мъртвите. И получила следните думи от дъщеря си: Майко, ако знаех какво е тук за душите на самоубийците, никога нямаше да посегна на живота си ...

Казват, че Бог дава на всекиго толкова изпитания, колкото може да понесе.

Жаждата за живот е силата, която води човека през изпитанията. Няма по-ценен дар от този живот на Земята, за който, казват, безброй души чакат възможност да се родят и да поемат всичките му болки и радости, за да направят още една крачка напред по Пътя.

Тук няма да говоря за стотиците други причини, поради които някои хора се самоубиват. Ще кажа само, че Творецът ни е дал на нас, земните хора, свободата на личен избор във всичко, дори и в това да напуснем живота по свое желание. Неразривно от това ние носим и отговорността за всяка своя мисъл, решение и действие.

 

 * * * * *

10.09.2006

- Срещам различни варианти на названието на ранга на Бога: АЗ СЪМ, КОЙТО АЗ СЪМ, АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО АЗ СЪМ, АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ. Кое е най-правилното название?

Ти знаеш кой е АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ. Това е Господ Исус Христос. АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ е Неговият ранг. Господ е службата, която изпълнява.  Буда също е служба, равна на Господ, но има известна разлика.

Отново ме питаш за най-правилното определение на ранга на Онзи, Който стои начело на мирозданието, т.е. Бог. АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ е най-правилното определение. Другите варианти се дължат на влиянието на съзнанието на приемащият информацията.

 - Този, това   ограничава, стеснява, конкретизира, а това е невъзможно, нали така?

Ти много правилно разбра. Бог не може да бъде ограничаван, стесняван, конкретизиран, Той е навсякъде и във всичко.

 

  * * * * *

 - П.Хр. пита: Защо напоследък зачестиха разводите?

"Разводите не са по-чести от преди. Те само станаха много повече от преди. Много е трудно да се каже защо всеки развод е уникален. Но ако трябва все пак да направя някакво обобщение, то е следното: в днешно време човекът е вече много по- свободен да избира с кого да изживее остатъка от живота си. Ако съюзът на двама души е изчерпил възможностите за развитие на всеки от двамата и още повече го спъва изобщо, то защо тези двама трябва непременно да крепят този съюз и да спират развитието си.

Тук може би трябва да вземем предвид и това, че все по-често двойките създават семейство без брак и съюзът им често се оказва много добър, ако са намерили в другия онова, което им е нужно.

Тук, разбира се, не говорим за безотговорното свеждане до партньорство в плътската любов. Съюзът между мъж и жена има за цел обединяване на полярностите им в общия стремеж към по-високо ниво на духовност, но това зависи от редица фактори и не е лесно да се открие най-пълното им съответствие. Ако то е налице, двойката предава на следващото поколение най-доброто от себе си. А това е ключът към еволюцията на човешкия род на земята."

 

  * * * * *

- П.Хр. пита: Как човек може да разбере с каква мисия се е родил на земята? 

"Мисията на всеки човек е да изпълнява задълженията, поети от душата му преди да дойде в инкарнация. Но няма как да разбере какви са те. Душата му и неговите духовни водачи знаят и го водят по Пътя към постигането на целта. Единствено вътрешният глас може да насочи човек в нужната посока и това му служи за ориентир. Но човек трябва да се научи да различава гласа на душата си от амбициите на Егото.

Когато се научи на това, човек може да бъде сигурен, че ще знае какво трябва да прави. Защото мисията не е нищо друго, освен да живееш живота си във възможно най-пълно съответствие с Божествения план за човека на Земята. "

 

  * * * * *

- За лявото и дясното торсионни полета, които се въртят около човека от какво зависи кое се върти по-бързо? Това ли определя полярността?

Ти не трябваше да записваш този въпрос, защото знаеш отговора. Но има някои детайли, които искам да ти кажа. Полярността е нещо, което не зависи от тези торсионни полета. Тя се определя от промяната на магнитното поле на човека, което периодично претърпява промяна под влиянието на земното магнитно поле. Ти имаш винаги в себе си по-бързо въртене на дясното (положително) торсионно поле, затова си толкова напреднала в работата си и защото винаги търсиш онова, което трябва да направиш, за да вървиш напред."

 

* * * * *

- Твоята оценка за работата ми по книгата на Даян Стейн Енергийно балансиране?

Ти проведе изключително задълбочено работата по процесите на енергийното балансиране. Всичко беше точно и контактите истински. Но ти не направи нищо за поддържане на тези контакти по нататък. (...?) Трябваше да ги търсиш и да продължиш работата си с тях.

Ти вече приключи работата си по енергийното балансиране и не виждам защо трябва да се връщаш назад. Но ако искаш да поддържаш връзка с тях, аз нямам нищо против. Но няма да можеш да се свържеш с .... , защото това беше временен контакт. Ти го надрасна и нямаш нужда от него.

Вече нямаш нужда от връзка с тях, защото имаш нас. Но ако това е твоето желание, винаги можеш да се свържеш с Управителите на кармата, Господарката Нада, с Духовните Лечители от Съкратения Лечебен Кръг.

Аз ти предавам думите на Господарката Нада:

Аз съм много щастлива да установя контакт с теб чрез твоя дух. Искам да ти предам поздрави от Духовните същества, с които работихме заедно с теб за твоето преминаване през Процесите.

Сега искам да ти обърна внимание на няколко неща. Едното се отнася за работата ти  върху разширяване на съзнанието. Тук допускаш да се получат паузи. Ти много добре си запозната със Закона на непрекъснатост на съзнанието. Зная, че не е лесно да се осъществи тази непрекъснатост, но трябва да проявиш повече воля. Другото е това, че ти не изпълняваш точно и резултатно препоръките и задачите, които ти поставят духовните същества. И третото ти не си още осъзнала отговорността, която носиш за помощта, дадена ти от нас, и че трябва да направиш всичко, за да я оправдаеш. А това е твоята главна задача. Ти можеш ли да ми обясниш защо ми даваш основание за тези забележки?  (....???) Аз съм удовлетворена от обясненията ти и ще направя каквото мога, за да ти помогна.

* * * * *

- Каква е целта на задачите, поставени напоследък на мен и на други хора?

Когато получаваш задача да изработиш нещо с ръцете си и да го подариш на определен човек, тогава ти му даваш позволение да взема от твоята енергия за нещо, което ти му дължиш. Ти направи възглавничка за ...., защото той е един от твоите духовни лечители от времето, когато ти беше в духовния свят. Сега той взема от твоята енергия, за да поддържа нивото на енергия на някои хора, за които се грижи в този живот.

.... трябва да ти направи и подари нещо, той ти го дължи, защото си била негова духовна учителка в духовния свят.

Когато подаръкът е купен, това значи, че тези хора ще са само твои спътници по пътя.

Броят на хората, на които трябва да подариш купено нещо, означава колко голяма е помощта, от която те имат нужда. По този начин Бог им праща помощ.

Ти остави хляба на птичките това е знак, че си разбрала колко са малки твоите тревоги."

* * * * *

- Извисеното тяло?

Извисеното тяло е всъщност каузалното тяло, което се събужда при определено ниво на разширяване на съзнанието. Ти направи много за това през времето. Преди 2 години, когато беше много болна, ти предприе много важна работа. Ти изпълни всички процеси по книгата на Даян Стейн и постигна нужните резултати. Затова беше направено събуждане на каузалното ти тяло. Това е много важно за разгръщането на способността на човек да осъзнава причините за всяко нещо и да предвижда резултатите от всяко действие. "

 * * * * *

- Щом си легна, започва интересно трептене на кожата над третото ми око,сякаш нещо кипи под нея.

"Третото око е най-важният орган в човека. Когато ти си легнеш, започва работата с теб от страна на всички духовни същества, които имат задача да ти помагат. Но когато ти си много изморена, това не може да стане. Затова не бива да се преуморяваш.

Тези духовни същества, които са натоварени със задачата да ти помагат, получават информация за изпълнението на поставените задачи и решават какъв вариант на действие да изберат за по-нататък

* * * * *

- Нещо повече за проводниците на светлина, въздух, вода и храна?

Проводниците на светлина са хора с много чисти клетки, които пропускат светлината.

Проводниците на въздух имат чисти клетки, но по определени причини не са способни да пропускат светлина.

Проводниците на вода са в състояние да пропускат светлина, когато се съсредоточат върху тази способност.

Проводниците на храна са с толкова замърсени клетки, че въобще не могат да пропуснат светлина.

При подбор на лекар и други не е нужно да се търси същия или подходящ тип проводник.

 

* * * * *

- Какво пропуснах да попитам?

Ти не се сети да ме попиташ защо твоето астрално тяло продължава да има пробиви.

Това е така, защото ти все още не си се научила да контролираш реакциите си на това, което те заобикаля. Вярно е, че това е много сложна работа, но е много важно условие за напредък в духовното развитие. (... !) Ти много вярно отбеляза разликата. Нужно е не да не реагираш на нищо, а да овладееш реакцията си още преди да е предизвикала в теб промяна на състоянието на съзнанието, което при неовладяна реакция получава свиване и не може да контролира ситуацията. (...?) Нервната ти система контролира реакциите ти. А съзнанието реагира на реакциите, които си проявила. (..........!!!)  Не, твоите въпроси не са никога наивни. Ти проявяваш ум, който е условие за твоето развитие."

 

 

* * * * *

- Имам проблем с обмяната на информация на системно ниво.

Ти не можеш ли сама да се справиш с този проблем?

(.........? ........! .......?!)

Виждам, че не можеш да намериш сама решението на проблема с обмяната на информация на системно ниво. А то е съвсем просто: трябва да възстановиш каналите, по които обменят информация системите в твоето тяло. А това може да стане, като уточниш между кои системи тези канали не функционират. Системите трябва да се разглеждат в следния ред: имунна, лимфна, сърдечно-съдова, нервна, ендокринна, полова, отделителна, дихателна, храносмилателна, кожа, костна, мускулна.

Ти можеш да откриеш причините за проблемите, като провериш състоянието на органите в тези системи и щом установиш кои от тях са болни, да ги лекуваш.

Но ако установиш, че не можеш да бъдеш съвършено здрава, недей да търсиш кой може да ти помогне. Само Бог решава кой да бъде изцелен. Но това не зависи от нищо. Той създава правилата на играта.

Сега искам да ти направя оценка на изтеклата седмица. Ти допусна три грешки, които бяха много дребни, затова няма да ги анализирам подробно. Това бяха казани думи, които ти отправи без да помислиш. Затова аз ти давам отлична оценка, но трябва да знаеш, че преди да кажеш нещо, трябва добре да помислиш. (Какво трябва да зная?) Ти трябва да се опиташ да постигнеш още по-голям успех в търсенето на отговорите на въпросите, които записваш и ми задаваш. Ако направиш това, ще постигнеш много."

 

* * * * *

- Лекарка сподели с мен, че много са зачестили травмите и бучките предимно в дясната гръд на жените. Каква е причината на фино ниво?

"Ти даде известно тълкуване на това явление, но то не е достатъчно. Аз мога да те уверя, че има много други причини за това и те заемат централно място.

Това са:

1.                    дясната гръд на жената отговаря за предаване на следващото поколение на мъжки поглед върху ролята на духовността. Мъжете са привърженици на материалното и не са готови да осъзнаят нуждата от акцент върху духовното развитие, както го осъзнават жените, които са много по-духовни.

2.                    Дясната гръд също така е представител на онази част от съзнанието на жената, която съдържа погрешни разбирания. Те на физическо ниво се концентрират като бучки и ако натрупването е голямо, се налага операция. А ако грешките са довели до съществено изкривяване в еволюционното развитие на този човек, той получава рак. И само цялостна промяна в разбиранията може да доведе до изцеление.

3.                    Дясната женска гръд свързва майката със системата от чакри и енергийни меридиани на децата й и когато има риск тя да повлияе негативно върху тях, за доброто на децата тази връзка трябва да се прекъсне.

Матката е органът, който износва плода. Това означава, че тя трябва да бъде много силна и да може да създаде най-благоприятни условия за бъдещия дом на една душа. Но като орган на астрално ниво заедно с бъбреците и костите тя отговаря за качеството на информацията, която постъпва в съзнанието и образува базата информация на човека. Когато тази информация е негативна, т.е. неправилна, тя коагулира в топка и трябва да се изхвърли (в матката миома, в бъбреците камъни, в костите доброкачествени тумори).

Яйчниците отговарят на астрално ниво за чистотата на чувствата и за любовта към децата.

Ще продължим друг път."

 

 

* * * * *

- Въпрос на М.Н.П.: Как става връзката с духовен учител човек иска и се свързва с определен духовен учител или самият духовен учител на определен етап се свързва с човека? Какви изисквания трябва да се спазват, за да се осъществи такава връзка?

Духовните учители наблюдават развитието на онези хора, които вече са показали своя стремеж да напредват по Пътя, и когато настъпи времето на най-високата точка на разширяване на съзнанието, необходимо за да може да се влезе в контакт, учителят проверява как този човек би издържал натоварването и чак тогава предприема опит за контакт.

Ти си спомняш - преди доста години духовните същества ти казаха, че виждат светли точки, по силата на светлината им те съдят за нивото на развитие на даден човек и ти предадоха, че твоята точка свети много силно. Това е признакът, по който духовните нива разбират кога ученикът е готов за среща с учител. Учителят сам подбира своите ученици. Щом те усвоят необходимите норми за преминаване към следващото ниво, става смяна на духовните учители.

За да започне този учебен процес, е необходимо човекът през живота си да е наработил всичко необходимо и да е постигнал високи резултати в работата си за непрекъснато разширяване на съзнанието. А за него се съди не по натрупаната информация, а по това доколко човекът подчинява мислите, думите и постъпките си на разбирането за своето участие в работата за изпълнение на Божествения План за земните хора.

Аз съм т...  и ти изпращам много поздрави от твоите духовни братя. Ти си човек, който знае как да върви по Пътя и как да води хората по него.

* * * * *

Аз ти предавам думите на Повелителите на Кармата :

Ние сме радостни да разберем, че ти не си ни забравила, Румяна. Преди две години ти направи основна промяна в процесите на енергийно балансиране в телата си. Сега вече можеш да видиш резултата. Ние искаме да ти направим забележка, че не изпълняваш точно съветите на своите Духовни Ръководители да искаш винаги разрешение за работа с всеки човек. /................?/ От твоя Висш Духовен Ръководител Господ Исус Христос.

 * * * * *

- Има ли въпрос, засягащ бъдещето на земната цивилизация, по който не знаем нищо или грешим, а той е важен и е време да бъде осветлен ?

 

Има някои въпроси, върху които вече може да се разсъждава.

Аз ще ти предам информация по един много важен въпрос, а именно: кои са причините, които водят земната цивилизация към гибел. Това са причини, за които досега никъде не е давана информация.

Първата причина е, че историята не дава възможност да се приложат нови подходи при изследването на миналото на Земята. А то е много непознато. Настоящето зависи от много фактори и сред тях най-важни са грешките на миналото.

Втората причина е от голямо значение за бъдещето на земната цивилизация. Това е изключителното преобладаване на повсеместно нарушаване на принципите, които са в основата на мирозданието. А това са :

            Принципът за абсолютния ход на творческия процес, който създава всичко.

            Принципът за единство. Той фиксира цялостните връзки, които съществуват във Вселената между всички живи и неживи обекти.

            Принципът за водещото начало на духовното.

            Принципът за подчинение на по-слабия пред по-силния и отговорност на по-силния за по-слабия.

            Принципът за движещата сила в историята на Земята, а това е волята на Твореца.

             Принципът за свободата на избора и отговорността, която го съпровожда.

            Принципът за цикличност на живота и на всички негови форми.

Това са седемте основни принципи.

Третата причина е съвършената липса на чувство за смисъла на съществуването.

Четвъртата причина е нежеланието да се разберат правилата, по които е нужно да се живее, за да може да съществува Мирозданието.

Петата причина е пълното отричане на старото, без да се вземе от него положителното.

Шестата причина е неумението да се гради бъдещето без да се очаква, че Бог ще го създаде.

Седмата причина е неосъзнаването на ролята на Любовта в живота на всяко живо същество.

Това са най-главните причини, които водят земната цивилизация към гибел."

 * * * * *

15.10.2006

" ... Сега запиши нова информация, която можеш да включиш в сайта. Тя е свързана с въпроса за промените, които ще станат в положението на Земята.

Земята е една от планетите, утвърдени като дом на всички души, които не са се освободили още от човешките си слабости и пороци. Това налага да се създадат условия за по-успешното изпълнение на тази задача. Затова се предприемат мерки животът на Земята да получи ново ускорение. Това е много тежък период за хората. Те ще чувстват, че здравето им е сериозно разклатено. Това няма да се отнася за онези, които са се освободили от своите отрицателни качества.

Аз искам да ти предам

Послание

Към всички онези, които искат да преминат този период без сътресения:

Дошло е време да се събудите и да разберете, че изходът е само в бързото и окончателно настройване към новото време. Ако не направите това, ще изпитате напрежението, което неминуемо ще ви накара да осъзнаете колко много шансове сте пропуснали. А хората, които упорито работят за постигането на душевна чистота и са направили нужната промяна в себе си, ще получат възможност да изживеят живота си, без да страдат.

Земята е място за трансформация на душите. Ако искате вашите души да преминат през тази трансформация възможно най-леко, още днес започнете работа. Само от вас зависи постигането на тази цел. Вашите Духовни Братя и Учители са готови на всичко, за да ви помогнат.

Аз съм ... и ви изпращам Любов и Светлина.

 * * * * *

22.10.2006

Към онези, които вървят по Пътя:

Аз, ... , ви изпращам Любов и Светлина.

Искам да ви предам нашата загриженост за чистотата на вашите стъпки по Пътя. Те са много замърсени от завист, лицемерие и злоба. Вие много често не осъзнавате това и си мислите, че сте ги овладели. Но на подсъзнателно ниво те са все още господари на чувствата ви. Затова ние, вашите по-големи братя, искаме от вас да бъдете много по-отговорни за чистотата на чувствата, мислите и действията си.

Аз ви обещавам, че ще съм винаги готов да се отзова на всяка молба за помощ, но само когато виждам, че правите необходимото.

Ако не сте достатъчно упорити и не направите нужната промяна в себе си, вие никога няма да успеете да станете истински духовни хора.

Аз Вашият Водач по Пътя, и ви изпращам Любов и Светлина.

 * * * * *

27.10.2006 

Господ Исус Христос 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА ЧУЯТ МОЯ СИГНАЛ ЗА НАЧАЛО НА ПРОМЯНА 

Аз съм готов да ви съобщя информацията, която известява голямата промяна в положението на Земята.  Тя ще получи ново разположение на земната ос, която ще се отклони от сегашното си положение с 3 градуса. Това ще доведе до много големи катаклизми по бреговете на Атлантическия океан и в планинските области на Китай. Вие не можете да разберете, че няма вече време за губене. Само ако имате достатъчно блага карма и продължавате да служите като работници за постигането на поставената от Бога цел пред земните хора, вие ще преживеете тези катаклизми, които ще се отразят върху цялата Земя. Онези, които не са в състояние да се адаптират към новите условия, ще завършат инкарнацията си и ще чакат да дойде времето, когато ще са готови да се променят и да понесат по-високите вибрации.

Това ще се случи през 2012 година и ще сложи началото на ерата на Водолея.

Остават още 6 години достатъчни са, за да направите избор и да го осъществите.

Искам да ви подготвя за това, което предстои и да ви дам възможност да предприемете нужните действия. Но ако вие не искате да вървите по Пътя, Бог ще бъде много тъжен и разочарован. Той е Създателят на всичко живо и е вашият баща. Ако вие не сте готови да вървите по Пътя на духовната еволюция, ще трябва да се оттеглите и да получите друга възможност само след като разберете, че Бог ви е създал по свой образ и подобие и очаква от вас да следвате Неговия Път.

Днес Аз съм много разочарован, че много хора не предприемат нужното. Кой, ако не вие, ще им даде пример? Разберете, че колкото и да четете, колкото и да знаете, ако не прилагате знанията си в живота, в отношението си към света и хората, винаги ще сте само фон, на който все по-ярко ще светят онези, които ден след ден работят за своето нравствено самоусъвършенстване и са готови да се притекат на помощ при нужда. Това са хората, които не се отчайват при провал, а отново и отново се впрягат и орат браздата в човешкото съзнание, докато то не се отвори за Истината.

Вие сте хората, с които разговарям днес. Аз съм само един от вас. И съм готов да бъда ваш помощник, ако почувствате нужда от Мен.

Аз съм вашият брат Господ Исус Христос, Аз ви моля не ми давайте повод да мисля, че не съм бил ваш по-голям брат.

Аз съм Господ Исус Христос и ви изпращам много Любов и Светлина.

 * * * * *

23.11.2006

Давам ти информация, която е много важна. Тя е предупреждение за предстоящи промени в положението на магнитната ос на Земята, които ще бъдат свързани с големи сътресения, за онези земни хора, които не са готови да понесат вибрациите. Това е много тежък период за всички, които не са се подготвили и не са направили необходимото за целта преустройство в себе си. Аз искам да ви обърна внимание на това, че е вече крайно време да направите нужното. Не искам да ви плаша, макар че само когато ви е страх от нещо, вие започвате да търсите помощ от Господ Исус Христос. А в такъв момент и Той може да не ви чуе. Затова искам да ви помоля да направите всичко възможно, но да се освободите от тежките окови, които ви влачат към дъното. А там ви дебне краят.

Аз зная за това, което ще се случи. Ако не ви е достатъчно казаното от мен, чуйте думите на Господ Исус Христос в диктовката от 28 май 2005 година. Само това стига да направите и ще осъзнаете какво ви очаква.

            Аз съм Възнесения Владика ....


Забележка: Диктовката на Господ Исус Христос от 28 май 2005 година е приета от Татяна Микушина и е публикувана http://www.iskri.net/sirius-bg/dictations/86isus2805.htm или на огледалния сайт: http://sirius1-bg.net/sirius/dict1/86isus2805.htm

 * * * * *

15.01.2007

Обръщение

на Висшия Разум до всички

Аз съм Този, Когото вие сте приели да наричате Бог.

Хора на Земята, която има името България, днес е денят на Моето обръщение към всеки от вас, който е решил да приеме Моето Присъствие чрез Румяна.

Аз съм много неудовлетворен от някои ваши действия, които влизат в разрив с Божествения План за еволюцията на земните хора.

До кога ще бъдете странични наблюдатели на това, което става със Земята? Вие не разбирате, че ако не се промените и не осъзнаете сериозността на положението, ако продължавате все така да стоите отстрани, без да предприемате нужното за освобождаването си от негативните енергиите, които ви владеят, ако продължавате да проявявате липса на Любов към себе си и към всички хора, като позволявате да ви изпълват разрушителни чувства и емоции, вие ще отпаднете от еволюцията на човека на Земята. Това означава връщане на началната точка на Пътя. Това означава загуба на възможността да продължите с онези, които са осъзнали и поели отговорността за своето еволюционно развитие, без да разчитат някой отгоре да им свърши работата.

Времето за промяна в съзнанието на земните хора е вече към своя край. Земята започна да променя положението на магнитната си ос. На територията на вашата страна вече се случват неща, които са следствие на тази промяна. И ще продължават да се случват и то много по-тежки, ако хората в тази страна не се заемат както трябва с промяна и изчистване от всичко негативно и отживяло.

Духовните Учители не спират да ви напомнят за това и са готови при всеки ваш повик да ви се притекат на помощ. Но едва когато пострадате и затънете в блатото, едва тогава започвате да молите за помощ. И още щом изплувате, продължавате да живеете по същия начин.

Тези мои думи са предназначени за всеки, който ще си каже, че казаното не се отнася за него. Няма хора, за които промяната е завършила и не им остава какво още да постигнат.

А когато хората не предприемат нужното, те остават вън от грижата на Духовните Учители. Защото никой не може да пилее напразно Божествената енергия. Тя се дава само на хора, които я оправдават с резултати от работата си за своето духовно развитие и за духовното развитие на околните.

Зная, че днес тук има  и такива. Но те са само няколко. Останалите могат да се вгледат в тях и да им подражават. Няма по-ценен водач от личния стремеж и няма по-значим опит от личния."

 

06.05.2007

Седма чакра

"За пръв път ти се сети да провериш от какво имаме нужда ние, чакрите в твоето тяло!

Аз ще ти кажа от какво имам нужда, за да знаеш защо имаш толкова силни стягания на главата.

Когато искаш да не получаваш такива усещания, направи масаж на темето, като само натискаш силно с върховете на пръстите на двете си ръце в продължение на 14 секунди.

А сега ще ти предам истината за причината. Тя е в твоето нарушено равновесие между положителните и отрицателните спомени от миналото. В теб живеят много негативни същности, на които ти даваш живот в мислите си, като си спомняш неприятни неща от миналото. Те живеят в теб и се хранят с твоята енергия.

Когато масажираш темето си, тези същности остават без контакт с твоята аура и престават да черпят от енергията ти. Но още щом се върнеш отново към негативните спомени, те възстановяват връзката и всичко се повтаря.  

-   Такива спомени съм имала винаги. Защо от две години е това явление?

Защото от две години ти не си същата. Сменена е програмата на твоя Дух. Това е третото му препрограмиране в този живот. И тъй като тази смяна е свързана с промени на програмите ти, подсъзнанието иска да се хване за миналото и да си остане същото. То е отворено за нови опитности, но не понася толкова дълбока промяна в програмите. И реагира, като привлича мисълта към моменти от миналото, които ти помниш с не добри чувства. Само така то може да отклони енергия, нужна за включване на новите програми.

-    Защо по-рано нямаше такава съпротива? Защо след последното препрограмиране на Духа ми  съпротивата на подсъзнанието е толкова голяма?

Сега е необходима много енергия за новите програми. Това лишава подсъзнанието то възможността да продължава да живее като водещо, както досега. Дойде време водещо да стане свръхсъзнанието, а за теб то отдавна ръководи действията ти.

Сега ти разбра какво причинява тези усещания. Ако искаш да предотвратиш появата им, контролирай мисленето си и не позволявай на подсъзнанието си да налага на мисълта ти негативно оцветени минали спомени.

Ти получи много важна информация и аз предлагам да я поместиш в сайта си.

Аз съм много горд да бъда твой Дух.

А сега недей ме пита кой съм. Аз съм твоят Дух, твоят личен Бог.

7.06.2007

Промените в магнитната ос на Земята и последствията за здравето и живота на хората

"Предстои много голямо отклонение на магнитната ос на Земята и промяна на нейната позиция по отношение на земната орбита. Такива отклонения непрекъснато стават през последните месеци, но предстоящото е едно от най-значителните. То ще се отрази не само върху климата на отделни области, но и ще доведе до големи природни катаклизми и катастрофи.

Но това не е най-лошото. Ще бъде много трудно за всяко живо същество да приведе своето магнитно поле в резонанс със земното.

Затова още сега се налага хората, които са по-чувствителни към всяка промяна към температурата и атмосферното налягане, да вземат следните мерки:

1.      Да наблюдават реакцията на организма си и при най-слаби сигнали да спазват режим в храненето си, изключващ гладуване, недостиг на млечни изделия, както и злоупотреба с кафе, алкохол и цигари.

2.    Онези, които страдат от високо кръвно налягане и имат увредена ендокринна и отделителна система, трябва да предприемат необходимото за поддържането им в рамките на нормалното.

3.    Въздухът, от който се нуждаете, трябва да се озонира. Това трябва да бъде много сериозна задача на вашите ръководители и на всеки от вас.

4.    Водата е още годна за пиене. Но скоро ще се окаже недостатъчна. Затова се грижете за пестеливото й използване и за увеличаване на зелените площи. Земята ще престане да бъде богата на вода. Налага се да се създадат нови методи за получаване на питейна вода от морската.

5.    Почвата вече е много бедна и неплодородна. Ако в нея не се внасят достатъчно вещества, необходими за получаването на качествено зърно, скоро ще настъпят проблеми с изхранването на човечеството.

6.    През следващите години ще започне по-решително духовно отваряне. Ще са нужни хора, подготвени за работа с Любов. Затова отворете сърцата си за Любовта и Светлината, които Бог не престава да ви изпраща.

 Когато Бог ви дарява Любов и Светлина, Той очаква да насочите този дар към всички хора. За това покажете, че не е напразна Неговата вяра във вас.

Ако има нещо, което може да спаси вашата цивилизация, това е вашата Любов.

Аз съм един от вас, аз съм Господ Исус Христос."

7.07.2007

"Последният миг скоро ще ви покаже кои от вас са се вслушали в Божия глас.

Остава още съвсем малко време. Хората ще разберат най-после, че само тези, които работят усилено за освобождаването си от властта на пагубните земни заблуди и се включват активно в работата на Духовната Йерархия за успешна адаптация към новите условия на Земята, само те ще продължат еволюционното си развитие.

Не очаквайте за пореден път снизхождение. Всяка душа ще стъпи на везните и те ще са безпристрастни. За съжаление, ще се разделим с всички, които не чуха нашите призиви, не предприеха промяна и не положиха усилия да се приведат в синхрон с новите условия.

А тези, които успяха да го сторят, ще получат живот в бъдещата цивилизация на новата Земя.

Никога не е късно да се промените. Как? За кой ли път ще повторя забравете всичко, което ви държи в плен на негативни мисли, чувства и емоции. Вслушайте се в гласа на Душата си. Прогледнете за силата на Любовта. Подчинете всяка своя постъпка на желанието за реализиране на висшата цел осъществяване на Идеята на Бога за Земята и хората."

23.10.2007

- Какво мога да направя за Земята?

Аз съм много радостен, че още един човек се интересува от това какво да направи за Земята.

Това, от което тя има най-голяма нужда сега, е грижа за природата й.

Аз съм разтревожен, че хората нанасят непрекъснато рани на моето тяло и не правят нищо за възстановяване на щетите. Само когато цялото човечество се замисли и стигне до извода, че ако продължава така да сече клона, на който седи, скоро ще остане без него, само тогава аз ще разбера, че има смисъл да продължавам да страдам и да понасям страданията, причинени ми от хората.

От теб очаквам да ми помогнеш да не страдам толкова от злото, което ми причиняват земните жители. Това може да стане, като мислиш за мен с любов и продължаваш да ме пазиш и да ме ползваш за свой дом.

Има на Земята няколко центъра, които служат за клапани, през тях Земята изхвърля негативните енергии от себе си. Това са нейните най-важни органи. Щом количеството на отрицателна енергия надхвърли допустимото, на тези места стават много опасни природни бедствия, в които загиват много хора. Центровете се намират в Южна Америка 1, в Европа 2, в Азия 1, в Африка 1, в Австралия -1 и в Индийския океан 1.

През тази година катаклизмите са малко по-редки поради това, че много хора поеха грижите за природата, но това все още е съвсем недостатъчно. Сега е много важно да не се забравя, че който иска да има живот на Земята, трябва да вложи много сили за нейното оцеляване.

 

 

Начало