Бъдете винаги с Мен

 

* * * * *

14.02.2013 г.

Тази информация помествам в сайта с разрешението на моите Духовни Целители, което получих едва шест години след случилото се.

Предисторията е кратка.

На 20 август 2007 г. моята много близка приятелка К.Д. ми се обади силно обезпокоена от сериозни здравословни проблеми.

След съответните прегледи и изследвания в амбул. лист № 03711 от 26.07.2007 г. е вписано:

"С мнение за ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) с оглед изключване на микроаденом на хипофизата".

На 20.08 в Диагностично-консултативен център I - Шумен е направен ЯМР при предварителна диагноза "Обс. аденом на хипофизата", с констатация:

"Находката отговаря на питуитарен микроаденом", с препоръка шест месеца да пие достинекс и да се направи втори път ЯМР, за да се определи дали и кога да се направи операция.

Бях много притеснена за приятелката си. Питах се мога ли и как да направя нещо за нея.

Отправих гореща молба за съвет и помощ към моите Духовни Целители.

И ето как се развиха събитията по-нататък (помествам получените информации с дата и час на получаването):

23.08.2007 г., 21.10 ч.

Аз съм Ръководителят на Централния източник на информация, чрез посредник.

К.В.Д. има аденом в мозъка. Той е на много лошо място. Поради това операция не е възможна В нейния договор има много тежко заболяване на мозъка, но не е записана смърт от него. Записана е операция, но в този пункт договорът няма да се спази. Повлияли са други фактори

Тя може да се спаси само по един начин. И той е в ръцете на Господ Исус Христос.

Ако ти го помолиш да преразгледа договора й и изтрие този вариант, като впише друг, стига тя да има достатъчно блага карма, ще получи спасение.

(Моля се за нея !!!)

21.40 ч.

Специалисти от Центъра на здравето:

"Аз съм неврохирург, специалист по аденоми в мозъка. Намирам се в американския град Вашингтон, пенсионер съм с 37 г. стаж в неврохирургията. Аз съм в екипа лекари - специалисти по нервни болести.

К.Д. е от случаите, когато аденомът е много голям и не може да се повлияе с лекарства. Дори и най-новите постижения на науката за лекарствата няма да повлияят на толкова голям аденом.

Затова на нейно място аз бих избрал операция. Но тук стои въпросът дали ще се намери толкова опитен хирург, който ще се наеме с такава операция. Няма гаранция, че и при най-опитния хирург операцията ще е успешна. ()

Ако К.Д. реши да опита с хапчетата, може да изпусне времето за операция и тя после да стане невъзможна.

Но ако сега се оперира, има много голям шанс за оздравяване.

Аз съм неврохирург от Вашингтон, член на Земния специален екип за лечение на хора с нервни заболявания. Нашият екип се състои от 20 лекари от 13 страни на света. Между нас има 2 българи, те работят в София и Пловдив. Аз препоръчвам на К.Д. да се яви на преглед при някого от тях и да чуе тяхното мнение."

(Продължавам да се моля!)

22.25 ч.

Аз съм Свети Архангел Михаил, твоят Духовен Ръководител.

"Ти отправи гореща молба към Господ Исус Христос за приятелката си К.

Той прие молбата ти и реши да преразгледа договора на душата й, като коригира записа с проблема на хипофизата й.

Аз съм много впечатлен от горещата ти молба и любовта ти към К.Д.

Господ Исус Христос беше много трогнат и ще й помогне да получи изцеление, тъй като тя има натрупана доста блага карма

Когато ти потърси помощ от специалист - неврохирург, екипът прегледа хипофизата и проведе обсъждане на случая. После двама хирурзи оперираха аденома на етерния двойник на К. и сега него го няма там, а на физическото тяло ще изчезне след два месеца, без да пие хапчета."

( !)

Тогава К. трябва да направи пак изследването, за да се види резултатът.

(К.Д. предаде:

"Миналата вечер, докато гледах телевизия, се почувствах странно. Изтръпна ми цялото тяло. Нямах желание да се движа, дори и да гледам предаването, но чувах звука. Не се изплаших, бях спокойна.

Започнах да чувствам лека болка в главата. Имах усещането, че с някакъв лъч ми отвориха черепа откъм челото - много внимателно и нежно.

Лъчът се насочи към една точка зад челото, местеше се, като че оглежда целия мозък и пак се връщаше на същото място. Чувствах се като на операционна маса.

Имах ясното усещане, че са поне двама-трима (не зная как да ги нарека) и сякаш обсъждаха какво да се направи.

Мисля, че това трая около половин час.

Като спрях да чувствам това "ровене" в главата си, отворих очи и се размърдах. Изтръпването беше изчезнало, липсваше характерното в такива случаи усещане за нахлуването на кръвта.

Около 22 ч. се обадих на Румяна, споделих всичко това и й казах: "Мисля, че ми правиха операция на аденома".

14.10.2007 г., 23.00 ч.

Свети Архангел Михаил:

"Ти току-що говори с К. Тя е почувствала в главата си действията на Духовните лекари. Те провеждат лечението на хипофизата, където туморът вече напълно е отстранен. Но се наложи да повторят операцията, тъй като е започнал рецидив. ( ?) Тогава не се предполагаше, че туморът ще рецидивира. А той го прави, защото не е бил отстранен добре. Но хирурзите не са виновни за това. Просто клетките отново започват да се делят."

15.10.2007 г., 00.15 ч.

"Аз съм ръководителят на екипа специалисти - неврохирурзи, който оперира К.В.Д. от тумор в хипофизата. Туморът беше много внимателно отстранен, но се получи рецидив, поради останали туморни клетки, които са започнали да се разрастват.

Аз отново проведох съвещание с екипа и надделя мнението операцията да се повтори. Ние отстранихме голяма част от тумора, но не беше възможно да се отстрани целият, защото имаше опасност да се засегнат важни части от мозъка. При това положение туморът отново ще рецидивира Тя трябва да започне да пие лекарството достинекс, което са й предписали. То действа върху тумора и забавя разрастването му."

Отново информация от К.В.Д.:

"След два-три дни отново вечерта почувствах в главата си лъч, но този път той влезе през носа и пак започна да "обработва" същата точка - обикаляше около нея и пак се връщаше, без предишното лутане. Изтръпването беше същото. Чувах всичко - телевизорът работеше, но сякаш бях някъде встрани."

22.10.2007 г., 08.20 ч.

Висшият Разум:

"К.В.Д. вече за трети път е подложена на операция за тумор на хипофизата. Това се налага отново поради разрастването му.

К. е твоя приятелка и екипът от лекари - неврохирурзи опитва всичко възможно, но за нея изходът е само един - тя ще приключи инкарнацията си много скоро. ( !!!)

Но ако ти се помолиш на Господ Исус Христос да направи чудо, Той и само Той може да промени записа на живота й."

(Моля се . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Аз съм Свети Архангел Михаил:

Ти отправи гореща молба към Господ Исус Христос за твоята приятелка К., която понася вече трета операция на хипофизата.

Господ Исус Христос знае, че тя е много добър човек, възпитава правилно своите ученици и е винаги готова да помогне на всеки.

Господ Исус Христос вижда това и обмисля своето решение.

Тя ще получи възможност да предаде опита си като учителка на две свои приятелки, учителки в същото училище.

Има обаче едно условие, което К. трябва да изпълни. Тя трябва да купи 7 подаръка и да ги подари на 7 непознати, като каже, че е за здраве. Това да стане в неделя в 6 часа вечерта."

("Даването върви преди получаването" и "Ще получите толкова, колкото сте дали на света", казват нашите Духовни Учители).

24.10.2007 г., 15.25 ч.

Аз съм Свети Архангел Михаил, твоят Духовен Ръководител от 23 години:

"Ти се обърна с молба към Господ Исус Христос да промени записа на живота на твоята приятелка К. Господ Исус Христос обсъди живота й с нейния Духовен Ръководител Света Екатерина и изслуша нейните Духовни Водачи.

Господ Исус Христос реши да не променя записа на живота й. Нейната блага карма не е достатъчна

Но ако тя направи някакво добро дело и успее да прибави достатъчно добра карма към досегашната, Господ Исус Христос може да разгледа отново случая.

Аз зная, че ти искаш да узнаеш какво добро дело например може да натежи достатъчно. Тя трябва сама да реши това по начин, който намери за най-правилен. Но това трябва да стане колкото може по-скоро.

Тези думи не трябва да й бъдат съобщени. Можеш само да й кажеш, че трябва да направи някакво много добро дело за дете. Тя може да помага на свой ученик, който е много способен математик, но няма средства за частни уроци, като го подготви да кандидатства, без да му взема пари. Или пък да дава уроци без пари на седем деца в обща група. И двете са много силна добра карма."

(К. безплатно подготвя по математика детето на съседката си )

25.10.2007 г., 19.40 ч.

Аз съм Свети Архангел Михаил:

"Ти се обърна към Господ Исус Христос с молба за напътствие.

Той прие молбата ти и ми нареди да ти предам, че К. ще може да натрупа достатъчно блага карма, ако продължи да работи безплатно с детето на съседката си".

08.11.2007 г., 21.55 ч.

Аз съм Свети Архангел Михаил:

" А сега се обади на К. и й кажи да отиде на изследване на хипофизата в Шумен, където има съответната апаратура. Тя е получила още по-голямо увеличаване на тумора и ще се наложи операция. Духовните Целители направиха две операции и едно затваряне на канал, но резултат няма. Те не могат да помогнат, защото туморът вече е много голям."

15.11.2007 г., 09.00 ч.

Аз съм Господ Исус Христос

( ? ?)

"Аз съм готов да ти отговоря на този въпрос. Операциите от лекарите от Духовния Център за здраве не можаха да отстранят тумора. Той отново се увеличава и се сраства с хипофизата. Тук изрязване е невъзможно. Затова решението е в умъртвяване на тумора чрез прекъсване на канала, по който той получава енергия. Но това не е възможно за сега, а ще може да стане след като тя се освободи от тежкия си кармичен дълг.

( ?)

Ти с основание се тревожиш. Но Аз проверявам доколко К. заслужава изцеление. Тя още не е доказала това."

(К. изпълнява всички нареждания на Духовните Целители и шест месеца пие достинекс)

 

06.03.2008 г., 13.50 ч.

Аз съм представител на Кармичното Управление.

"К.В.Д. е вече натрупала необходимото количество блага карма, която може да балансира всичката й негативна карма. Но това може да реши само Господ Исус Христос, ако К. се обърне към Него с молба да й прости всички грехове и да й дари здраве.

Тя трябва да отправи молбата си в Неделя в 22 ч. пред образа на Господ Исус Христос."

Аз съм Ръководителят на специалистите, които оперираха хипофизата на К.В.Д.

"След направените три операции туморът все още не е напълно отстранен и продължава да расте.

Ако Господ Исус Христос опрости греховете й и реши да й даде здраве, ние ще проведем още една операция, за да премахнем тумора."

НА 09.05.2008 г. К.В.Д. НАПРАВИ ВТОРИ ЯМР И ВЕДНАГА МИ СЪОБЩИ РЕЗУЛТАТА. В ИЗСЛЕДВАНЕ № 11193 Е ВПИСАНО:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ДИАГНОЗА - АДЕНОМ НА ХИПОФИЗАТА.

КОНСТАТАЦИЯ: ЛИПСВАТ ДАННИ ЗА Ту НА ХИПОФИЗАТА.

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

09.05.2008 г., 21.30 ч.

Аз съм Петър Дънов:

"Ти разбра, че всичко е наред с К. Това, което стана с нея, представлява чудо. Тя имаше много труден за манипулиране тумор и прави чест на екипа, който се погрижи за нея.

Сега Господ Исус Христос ми нареди да ти предам да кажеш на К. да отиде на църква, да купи и да остави пред иконата на Господ Исус Христос подарък, като му благодари за изцелението.

А сега се обади на К. и й предай какво трябва да направи.

Аз съм много доволен, че ти успя да измолиш от Господ Исус Христос изцеление за приятелката си.

А сега, след всичко това, ти трябва да носиш отговорност за нея.

Когато дойде време да си дойде у дома, тя ще има на кого да се облегне."

12.08.2008 г., 21.10 ч.

" Господ Исус Христос разбра, че днес ти имаше гости - К. и една нейна роднина. Той ми възложи да ти предам, че К. вече е съвсем здрава и само не трябва да се преуморява. Тя получи изцеление благодарение на това, че имаше достатъчно добра карма. Това е условието човек да получи помощ.

За това ти трябва да опишеш този случай в книгата си, за да стигне до хората. Те трябва да разберат, че само ако правят добро на другите, могат да получат помощ".

=====================================================================

През септември 2008 г. получих покана да споделя някои моменти от работата си пред участниците в семинара "Обединени сили на Светлината" в Стара Загора.

По препоръка на моите Духовни Ръководители и Духовни Целители трябваше да разкажа за случая и да изнеса тук поместената информация.

Заминах заедно с К.В.Д. и още една приятелка.

Изнесох съобщението си на 19.09.2008 г.

Същата вечер в 00.30 ч. получих следното

ОБРЪЩЕНИЕ

към всички участници в семинара " Обединени сили на Светлината".

Аз съм Създателят на всичко, което съществува.

Днес вие, служителите на Светлината, сте тук, за да обедините силите си и да работите за реализирането на Моята идея за Живота.

Както никога досега, хората на Земята са поставени пред изключително сериозен и важен избор. Изборът е дали животът на Земята да продължи, или човечеството да загине.

Този избор ще реши съдбата на всичко, което човекът е сътворил през хилядолетията.

Вие осъзнавате нуждата от пълна мобилизация на усилията на всяко човешко същество.

Вие правите много за увеличаване на Светлината на Земята. Но това не е достатъчно. Силите на Тъмнината са много и са изключително мощни в атаките си срещу всеки, в когото свети пламъкът на Духа.

Вие, в които Духът свети особено силно, носите тежката отговорност за разгарянето на този пламък във все повече хора.

Днес няма време за губене.

Аз очаквам от всички вас с всяка своя мисъл, дума и действие да водите все повече души към Светлината и по това ще оценявам вашата работа като служители на Духа.

Искам Моите думи да събудят във всеки от вас онази огромна сила на Духа, която ще помогне на земните хора да продължат Живота на Земята.

Аз съм вашият Създател и ви изпращам Моята Любов.

=======================================================================

09.02.2013 г.

Съобщих на К.Д., че цялата информация по случая ще влезе в сайта ми. И ето какво ми предаде тя:

"И досега от време на време (днес отново) усещам, че оглеждат мозъка ми отвътре, но вече лъчът влиза през дясното слепоочие без предишния лек натиск върху същата точка.

Като че ли периодично се контролира състоянието ми "

Сега, почти шест години след началото, помолих моите Духовни Целители за контролна проверка на състоянието на К.Д.

Ето информацията:

14.02.2013 г., 11.30 ч.

Господ Майтрейя:

" анализът показва, че в хипофизата няма останали клетки от аденома и няма условия за рецидив."

=======================================================================

Накрая искам отново да поместя изключително важната информация, получена на 14.10.2007 г.:

ВИСШИЯТ РАЗУМ

"Настъпва време на преброяване на душите, готови да живеят в променените условия на Земята. Отдавна получавате сигнали и предупреждения, че трябва да се подготвите за проверка на готовността ви за живот в съвършено други условия. Но малко са хората, които се вслушаха.

Аз искам да ви дам още един пример за сериозността на положението. След две години ще настъпи период на окончателно фиксиране на земната магнитна ос и на Земята ще се установят само два сезона. Това ще доведе до промяна в условията за живот и много хора няма да оцелеят.

Животът в тези нови условия изисква:

1. Пълна промяна в отношението към духовното развитие и съзнателно следване на духовните закони в живота.

2. Коренен обрат във възпитателната работа с всички хора, независимо от възрастта им, за формиране у всеки човек на чувство за лична отговорност за съдбата на земната цивилизация.

3. Разумен подход към експлоатацията на природните богатства и на първо място на питейната вода. Научната мисъл да се насочи към откриване на нови методи за нейното получаване.

4. Развиване на способност за безпроблемно адаптиране към промените в магнитното поле на Земята.

5. Подготовка на организма за функциониране при силен студ и голяма горещина.

Това са най-важните задачи, които отдавна ви чакат.

Време е да разберете, че остава много малко, но все още имате възможност да направите необходимото, за да може да получите живот на Тара."

=======================================================================

 

20.10.2012

Свети Архангел Михаил предава следната информация:

Господ Иисус Христос е твой Духовен Брат.

Той иска от теб да изпълняваш отлично всички задачи, които ти поставя.

Сега ти имаш задача да освобождаваш душите от кармични дългове.

Това е много отговорна задача.

Ти ще помагаш на хората да се освободят от всичко, което тежи на душата им.

Но това трябва да става по много строг ред.

Ти ще приемаш само хора, които са достигнали определено ниво на развитие.

Това ниво трябва да е най-малко 20.

Хората, които търсят помощ, могат да се свържат с теб на телефон 0886 882586 и 052-504301.

Ти трябва да определиш нивото на развитие и ако то отговаря на условието, да уговориш среща.

Ти си духовен целител.

Това е твоята най-важна задача през този етап.

Господ Иисус Христос е с теб

 

1.10.2012

 През последните шест месеца преминах през изключително важен и много труден период в тази моя последна инкарнация.

Това бяха месеци на основен преглед на всичко, през което съм преминала, и на уроците, които съм научила.

Беше период на ускорено и много болезнено изплащане и освобождаване от кармични дългове, страхове и грешки.

Период на преразглеждане на всички възгледи и раздяла с остарели и погрешни становища.

Време на преосмисляне и откриване на нови моменти в работата ми като енерго-информационен диагностик.

През цялото това време бях и продължавам да съм под наблюдението и ръководството на едни от най-опитните и мъдри Духовни Учители.

Те ме научиха да разчитам преди всичко на своите сили, оставяха ме да се лутам, да греша и да изстрадвам грешките си, упорито да търся пътя.

И ако нещо ми даваше сили да превъзмогна трудностите и да продължа, това беше тяхната готовност в решаващия момент да се притекат на помощ и след мъчителните ми търсения с цялата си Любов да ми посочат Пътя.

За мен това е една от най-висшите прояви на Универсалния Закон на Вселената Законът за безусловната Любов.

И ето днес (1.10.2012 г.) получих следната информация от моята Главна Духовна Целителка Слава (Слава Севрюкова):

 

От този ден ти си вече включена в Групата на духовните целители служители на Бога.

На този етап ти имаш следните задачи:

1.Да помагаш на хората да се освободят от кармични дългове и грешки.

2.Да изцеляваш духа и душата от натрупаната болка.

3.Да водиш по Пътя онези, които търсят и искат да намерят.

 

На всички, които търсят Пътя, изпращам Любов.

 

* * * * *

09.04.2012 

Информация от моя Главен Духовен Наставник Св. Архангел Михаил:

През следващия етап от твоето развитие ти имаш много важна и отговорна задача:

Да помагаш на хората да се освободят от узрелите си кармични дългове, да разберат по кой път трябва да вървят и кои уроци трябва да научат.

 

25.12.2010    24:00 часа

Аз съм Господ Иисус Христос.

Днес е 25.12.2010 г.

Днес е най-големия празник за християните от целия свят.

Аз съм готов да предам много важно съобщение.

Земята започва нов етап на еволюционното си развитие.

Тя стабилизира своята ос в новото й положение.

Магнитното поле на Земята е вече е стабилно, приключи адаптирането на човека към него.

Сега започва последния етап от подготовката за прехода на човечеството към живот в свят, който е съвсем различен.

В този свят няма да важат досегашните закони.

Човешкият организъм трябва да може да живее в много по-сложни и непознати за хората условия.

През този последен период на подготовка за прехода Земята е изправена пред алтернативата: да поеме върху себе си тежестта на отрицателната енергия, натрупана в нея от хората, които продължават да я тровят и да й нанасят непоправими щети, или да се освободи от тази тежест и да продължи по пътя си.

Вие разбирате, че в двата случая съдбата на човечеството ще е трагична, ако не настъпи поврат в отношението на всеки човек и поемата от всеки на личната му отговорност за бъдещето на Земята.

Аз съм Господ Иисус Христос.

Аз съм ваш Духовен брат и ви обичам.

 

* * * * *

12..09.2010 18.10 часа

Информация от Земята

 Аз съм била много търпелива към вас през вековете.

Но дойде време да видим какво сте научили до сега. А то е толкова малко, че се питам дали не трябваше да не съм толкова търпелива.

Вие се отнесохте с мен толкова жестоко.

Аз ви дадох дом и се оставих напълно на ваше разположение.

А какво направихте вие?

Това не може да продължава.

Сега ще премина към следващия етап от своята еволюция.

А с мен ще продължат само онези от вас, които са готови.

Аз съм Земята, в която имаше хляб за всички.

 

28.09.2007

Аз съм свети Архангел Михаил, Твоят Духовен Ръководител.

Господ Исус Христос ми нареди да предам информация за теб. Запиши Неговите думи, като обърнеш внимание особено на задачата, която ти поставя:

Аз съм готов да предам на Румяна решението си да й възложа много важна задача: да предаде думите ми на хората, които не престават да се питат, как да открият своя Учител. Те имат Мен, Който Съм техен Учител от преди да започне земния календар. Но аз не искам да се налагам на никого. Затова всеки трябва да знае, че има Учител и това Съм Аз. Когато почувствам, че някой Ме търси, Аз винаги се отзовавам.

Тези думи искам да направиш достояние на онези, които не спират да търсят своя Учител.

Аз Съм с тях.

Това са думите на Господ Исус Христос.  А сега запиши и моите думи:

Няма по-голям Учител от Господ Исус Христос. Всички, които носят службата Учител, са и ще бъдат винаги Негови Ученици.

За това не питайте как да откриете своя Учител.

От вас се иска само да живеете така, че да заслужите да носите това име Негови Ученици.

 

 

 

Начало