Моят Път

Животът това не са дните,   които са изминали, а онези, които сме запомнили."

Павленко

 

 

Имам няколко спомена от най-ранно детство, за които искам да разкажа.

Като малка, когато още не ходех та училище, често ме водеха на село при баба и дядо, родителите на баща ми. В дългите вечери най-много обичах да се гушна до баба, с мъркащата котка в краката си, да гледам как вретеното й се пълни с тънко изпредената прежда и да я моля пак да ми разказва за едно време.

В голямата си къща баба и дядо живееха сами децата им отдавна се бяха пръснали по градовете и те много ми се радваха, че съм им дружинка.

 * * * * *

Често при баба идваха жени от селото. Говореха си нещо, после тя отваряше долапа  и изваждаше платнена торбичка. Наливаше вода в пръстена паница, изсипваше торбичката в нея и на дъното потъваха дребни гладки разноцветни камъчета, а малкото дървено кръстче, донесено от прабаба хаджийка от Божи гроб, или потъваше на дъното, или плуваше по повърхността на водата. Не помня дали преди или след това баба вземаше с дилафа въгленче от печката и го пускаше във водата, шепнеше си нещо и гледаше как то цвърчи и се стрялка насам-натам, докато угасне и или потъне, или остане да плува отгоре. След това говореше нещо на жените и прибираше камъчетата и кръстчето в торбичката.

Веднъж чух да разказва как една жена я помолила да я научи на това, което умее, а баба й казала : Ако ми дадеш да ти плюя в устата, ще можеш и ти.Но жената не се съгласила.

(През годините неведнъж чувах майка си да казва : Сякаш са си плюли в устата за хора, които говорят едно и също.

 * * * * *

Също толкова ярък е още един мой спомен. Била съм на 4-5 години, но го помня, като че беше вчера.

На големия двор на бабини се е ширнала дълга трапеза. Наклали са огън и в огромен котел се вари курбан - месото на един овен. Няколко жени шетат около огъня, разсипват ядене и го разнасят по масите. Дошли са много хора. Тук е и свещеникът,който нещо говори, топи чемширено клонче в калайдисано менче с вода и пръска хората и храната.

Питам баба какво е това. Курбан за здраве, казва тя. Младо момче от рода било много болно. Избрали един светец за негов покровител, помолили го да помогне и момчето оздравяло. Оттогава всяка година в деня на този светия правят курбан за здраве.

Така ми се прииска и аз да имам такъв покровител и да ми правят курбан! Вечерта, когато останахме сами, попитах баба може ли и аз да имам такъв светец. Тя взе от огнището триножника, на който слагаше менче с вода да се топли, сложи го на пода нагоре с крачетата и залепи на всяко от тях по една свещ. След това ми каза, че ще нарече всяка свещ на някой от светците, а аз трябва да си избера една от тях. После каза, че ги нарича на Господ Бог, на Света Богородица и на Свети Дух. Не знам защо, но изведнъж усетих много силно желание да ми се падне Свети Дух ! Баба запали свещите, шепна нещо известно време и ми каза да си избера една от тях. Помня с какво вълнение и трепет посочих една от трите свещички. И баба каза: Свети Дух.

Е, курбан на този ден никой досега не ми е правил. Сигурно не се е и наложило, и слава Богу! А и отраснах във време и в семейство, където не се даваше религиозно възпитание. Но и до ден-днешен изпитвам особено топло чувство, щом чуя думите Свети Дух...

 * * * * *

Една вечер стояхме до късно. Бабиният разказ беше много дълъг и много, много тъжен...Тя сякаш беше забравила за мен и го разказваше (за кой ли път!) на себе си...

Баба имала дъщеря, умна, красива и добра девойка. Харесали се с едно момче от селото, дали си дума да се вземат. Но я поискал за жена синът на един от селските богаташи. Познали от ранно детство тежкия земеделски труд, баба и дядо решили да я дадат  на него, че да живее добре и нищо да не й липсва. Така било тогава, момичето не можело да отиде против волята на родителите си. Дигнали голяма сватба, събрало се цялото село, музиката свири, вие се хоро,чеизът, изработен от баба през дългите нощи, е изложен на показ, а в стаята си булката бърше сълзите си...

Колко ли мъка е имало в сърцето й, щом тя тихо угаснала на 40-я ден от сватбата...Погребали я с бялата булчинска рокля, белите пантофки, венчето и булото на главата видях снимките от погребението в бабиния албум.

Този свой грях баба цял живот не бе могла да си прости.

Чула тя, че в далечно село отвъд Балкана има една жена, която говори с мъртвите, вижда минало и бъдеще и при нея идват с тревогите си хора от всички краища на страната. Един ден накарала дядо да впрегне конете и с още две жени от селото заминали при тази жена. Цялата улица пред къщата й била пълна с народ, хора чакали от няколко дни. Врачката излизала и извиквала по име кой да влезе.

Разпрегнал дядо конете и се приготвили за дълго чакане. По едно време жената излязла, огледала тълпата и се провикнала: Ей ти, военният с униформата, я не се крий, ела насам !. Зад всички, малко встрани, сякаш не чака за същото, стоял офицер с прошарени коси. Той притеснено се приближил по отворилата се между хората пътека. Зная, че не вярваш в такива работи, продължила жената, и си дошъл само защото жена ти те накара да тръгнеш с нея. Затова ще ти кажа пред всички защо сте тук. Детето ви е нямо. Къде ли не го водихте, помощ отникъде. А ти помниш ли как преди години влезе в мазето да заколиш агне за Гергьовден и му отряза езика, за да не врещи, докато го колиш, та да не чуят съседите?

Тълпата мълчала потресена. Човекът стоял пред всички с наведена глава, сълзите се стичали по изпитото му лице и се търкаляли по прашната униформа...

Ха сега си иди, направи каквото кажа на жена ти и детето ви ще проговори.

Не помня вече какво беше казала врачката на баба за дъщеря й, само помня, че й предала нейното желание да подарят на някоя девойка зелената й копринена забрадка. Баба казала, че още след погребението е раздала всичките й дрехи. Но врачката й описала къде, в кой шкаф, на коя полица между сгънатите дрехи е останала тази забрадка.

Още щом се върнали вкъщи, баба намерила забрадката точно на посоченото място...

                       Из неиздадената книга Спомням си...

                                

                       

Промяната настъпва едва когато  се постигне самопознание

 

Интересът ми към езотериката се прояви най-силно преди 22 години. Тогава срещнах хора, от които получих отговор на много въпроси. Зная, че срещата ми с тях и с още много други през следващите години не беше случайна. От дистанцията на времето сега оценявам как грижливо бях водена по Пътя, който  - през курсове по радиестезия, медитация, радиестезичен кармичен и психичен анализ, през участия в срещи, лектории, конференции, изучаване на литература и прилагане на наученото в практиката с хората, които се обръщат към мен за анализ ме изведе до създаването на  оригинална методика. Тя ми помага в търсенето на отговор на въпроси за мястото на всеки от нас в този свят,за проблемите във взаимоотношенията ни с всичко, което ни заобикаля, за причините, които водят до тези проблеми, за духовните закони, които трябва да следваме, кармичните дългове, които имаме да изплащаме, за уроците, които сме дошли да научим... Даваме ли възможност на душата си да изживява живота си пълноценно? Как изпълняваме задачата, с която сме изпратени на Земята точно на това място, в това време, с тези групи от хора? Вслушваме ли се във вътрешния си глас? Откъде идва помощта, която понякога получаваме, за да се изправим и да продължим? И безброй още въпроси, отговорите на които човекът търси  откак свят светува...

И все търсим истините за света, за вселената, а не сме направили първата и най-важна крачка да надникнем в себе си, да научим нещо за себе си...

В това се опитвам да помогна на онези, които осъзнават тази необходимост и го желаят.

И както съм свикнала, винаги започвам с енерго-информационна диагностика и анализ на самата себе си  -  по всичките вече над 100 показатели, до които съм стигнала в практиката си. Освен тях при нужда използвам и руни,  цитати, мои стихове, а в последно време и песни. Удивителен е широкият спектър на смисловото  и вибрационно въздействие на словото и музиката в работата по възстановяване на вътрешната хармония на човека, на хармонията на неговата полева структура с външния свят.

       Ето някои от показателите, които използвам:

1.  Основни програми. Водеща и потискани програми. Негативни програми.

2.  Реализация на възможностите. Използване на способностите, дадени от Бога.

3.  Уроци в този живот.

4.  Точка на развитие в текущата инкарнация. Нравствени качества акценти.

5.  Вътрешни конфликти и способност за мирно съвместно съществуване с тях.

6.  Причини за проблемите. Кармични дългове. Отрицателни информационни канали.

7.  Страхове. Пристрастявания.

8.  Седемте смъртни гряха.

9.  Изявява ли душата своя живот? Какви желания има  тя?

10.    Опитности от минали инкарнации (промери) и избор на област за реализиране (училище, професия, работа, делови контакти....).

11.     Способност за обработка на информацията.

12.     Степен на еволюционен растеж.

 

Много са интересните случаи в практиката ми и във всеки от тях  откривам и научавам по нещо ново за мен.

Спомням си жената, която плачеше за втора рожба, но никой не бе успял да й помогне. Оказа се, че душата, която трябваше да се роди като нейно дете, изчаква във времето онова съчетание на условията, което е най-благоприятно с оглед на задачите, с които идва в тази инкарнация. Жената повярва в това и престана да ходи по лекари и лечители. Детето се роди след две години...

 * * * * *

Една майка дойде при мен за съвет във връзка с проблеми във взаимоотношенията с 20-годишната си дъщеря неразбирателство, студенина, нежелание за общуване. По време на анализа на майката излезе информация, че тя трябва да започне да учи френски език. Бях озадачена, за пръв път се получаваше подобен съвет. Оказа се, че двете имат обща предишна инкарнация във Франция като две сестри. Между тях възникнала вражда и двете харесвали един мъж. Той имал чувства към онази, която сега е дъщерята, но другата сестра (сега майката) направила всичко да й го отнеме и успяла. В тази инкарнация те двете идват във възможно най-близка родствена връзка, за да изчистят кармичния възел, създаден тогава, и да се научат да прощават и да се обичат. Но до този момент това се бе оказало невъзможно.

Изглежда  езикът  в случая трябваше да изиграе ролята на ключ, който да отвори вратата към кармичния възел. Вибрациите на езика могат да помогнат  на душата да се потопи в онова време, да изпита цялата тежест на причинената от нея болка  и да поиска прошка. Но не бях сигурна, че това мое предположение е вярно и затова поисках допълнителна информация. Ето какво получих:

Ти не знаеш защо по този начин се дава решението, защото не можеш да разбереш какво е мястото на родния език в полевата структура на човека. А тя е зависима от  вибрациите на онзи език, с който човекът е влязъл в живота на Земята. Френският език е бил роден за двете души при първата инкарнация, след която са имали още 6 инкарнации в същата страна. Затова когато майката започне да учи (не да възстановява!) езика, това ще настрои  вибрационно менталното й тяло към онази инкарнация, в която са заложени причините за сегашните проблеми.

Ако просто беше подадена информация за тази минала инкарнация, за нуждата от прошка, душата на майката щеше да носи още дълго време тежестта на грешката си . Защото когато заживее с честотата на вибрациите на тогавашния си език, тази душа ще получи канал за връзка с другата душа и ще се създадат условия за взаимно освобождаване от кармичния дълг. Оттам нататък зависи доколко тези две души ще се справят със задачата.

 * * * * *

Моя позната ме помоли да проверя за геопатогенни зони жилището на дъщеря й Н., която живее в друг град, но беше дошла на гости за няколко дни. Направих проверка по схема и между другото установих, че в ъгъла на спалнята има много силен източник на отрицателна енергия. Стана ясно, че там има ракла, която свързва двете легла на ъгловата спалня. Източникът се намираше отгоре на раклата. Попитах какво има там. Н. ми каза, че наскоро са купили много красива и скъпа играчка на детето и тя стои на това място. Проверих не беше играчката. Какво друго има там? Тогава Н. се сети, че преди две седмици взела от приятелка една книга, вечер преди сън я чете и после я слага на раклата до главата си. Предупредих я още щом се върне да махне книгата от това място. Накрая полюбопитствах коя е тази книга. Диагностика на кармата на Лазарев!

Бях забравила вече този случай, когато след известно време научих, че на Н. е направена операция за отстраняване на тумор в мозъка. Слава Богу, всичко беше минало добре.

Потърсих информация и разбрах, че този източник на отрицателна енергия (поради многото тежки кармични случаи, описани в книгата) е активирал растежа на тумора, който тя вече е имала. А Н. се е отворила  и привлякла тази отрицателна енергия с неправилните си мисли и негативни емоции след проблеми в работата и в междуличностните отношения.

 * * * * *

Понякога ни се дава да преживеем трудни ситуации и да преминем през страдания като част от това, с което ни предстои да се сблъскаме след време в тази или дори в бъдеща инкарнация нещо като предварителна подготовка, авансово поемане на част от тежестта, за да можем да се справим, когато му дойде времето.

Веднъж си порязах с нож палеца на лявата ръка. Раната не беше голяма, но изтече много кръв и болката беше силна. Като знаех, че не е без значение кой пръст е пострадал, след време проверих защо се случи това с мен.

Ти си порязала палеца, защото той е твоят Аз. Трябвало е да понесеш болката от раната като част от оная болка, която Азът ти ще изпита след време от много тежките несправедливи думи на друг човек. Твоят Аз тогава беше много раним и на физическо ниво ти преживя предварително част от бъдещата болка на емоционално ниво. И когато дойде моментът и ти чу тези думи, ги прие много по-спокойно. По този начин става разпределяне на силата на преживяванията, така че човек да може да ги понесе. С понесената предварително физическа болка ти смекчи предстоящата сърдечна рана.

 * * * * *

За бъдещи събития човек може да получи сигнал по различни пътища и начини чрез сънища,  потиснатост и предусещане за нещо лошо, не рядко и като бурно веселие без повод (Много смях не е на хубаво !) и др. А понякога може да се получи и съвсем конкретно предупреждение. Такъв беше случаят с А.

Тя пожела да й направя анализ. В хода на работата (в нейно отсъствие) получих информация, че в събота тя и съпругът й се канят да пътуват с колата си до съседно село по повод на някакво тържество. Трябваше да й съобщя, че в никакъв случай не бива да пътуват двамата! Ако само единият тръгне, няма да се случи нищо.

С А. се познавах отскоро и съвсем бегло. Притеснявах се как ще се отнесе към подобна информация, но се чувствах длъжна да й я предам. Уредихме си още същата вечер среща. За щастие  (знаем как отношението към такива неща се люшка между фанатична вяра и тотално оплюване!) тя се отнесе с голямо доверие към информацията. Каза, че наистина в събота някой от рода на мъжа й, който е от това село, има рожден ден и всички роднини се събират по традиция на този ден. Очакваше, че на съпруга й няма да му е приятно, ако тя не отиде, но реши да измисли достатъчно убедителна причина да откаже. Помолих я да ми съобщи как е минало всичко.

Обади ми се след около седмица. Съпругът й заминал сам. Върнал се благополучно. Но няколко дни след това тя сънувала колата и точно мястото по пътя към селото, където е щяла да стане катастрофа, ако бяха пътували заедно...

Това се случи преди доста години. Наскоро преглеждах записките си от този период и помолих за допълнителна информация, щом реших да разкажа тук за това:

Ти описа точно случая. Това е наистина рядък случай на предупреждение за предстоящо нещастие и е илюстрация на това, че ако се направи някаква промяна в една част от действието, то ще получи друг развой. Тук е било възможно да се промени ходът на действието, защото А. е трябвало да остане на Земята и да поеме важна задача.

Ти имаше вече няколко случая, когато се намеси в действието и промени елемент от неговия ход. По този начин се променят някои последствия от дадено действие. Но това не винаги е позволено.

Ти тогава за пръв път получи поръчение да предадеш такава информация, но след това имаше и други подобни. Това беше част от работата ни с теб по твоята подготовка.

Този случай освен това е повод да кажа, че понякога е възможно да се промени ходът на действието, но  се случва изключително рядко. За да стане това е нужно човекът да е станал обект на нашето внимание като възможен наш служител.

 * * * * *

 При мен дойде една майка с тревогата, че дъщеря й младо момиче, студентка, много умна, отличничка, просто линее, не се събира с приятели, не излиза, непрекъснато е в някакво напрежение, само седи в стаята си и учи. Лекарският преглед и изследванията не сочеха никакви отклонения от нормата и евентуални причини за това положение.

Двете дойдоха заедно при мен. Видях едно нежно, слабичко, бледо девойче, тихо и мълчаливо.

Знаех, че семейството е добре познато в града дядото (вече покойник) беше заемал важен пост, много достоен човек, за когото в семейството се говори често с гордост и преклонение пред неговото изключително трудолюбие, честност и почтеност, благодарение на които бе постигнал уважението на съгражданите си.

Неговата дъщеря (майката на момичето) вървеше по стъпките на баща си. Образована, упорита  и трудолюбива жена, много бързо наложила се като директор в колектива, където работи.

Атмосфера в дома, сякаш пропита от спомените за успехите на дядото и майката. Младото момиче, отраснало в тази среда, си бе създало на подсъзнателно, а и на съзнателно ниво тежестта на задължението да оправдае очакванията на близките си да постигне също толкова големи, ако не и по-големи успехи (макар че никой пряко не е давал израз на такова изискване). Този постоянен страх да не би да не оправдае очакванията на другите, непрекъснатата мисъл за това просто потиска момичето, то не си позволява нищо извън ученето.Душата му не изживява живота си, лишена от радост и спокойствие.

За мен това беше единствената причина за състоянието на момичето. Когато споделих това свое усещане, то внезапно се разплака. С тези сълзи се изляха критите дълбоко страхове, притеснения и стремеж да оправдае очакванията на близките, подсъзнателно възприемани едва ли не като единствено задължение и смисъл на живота.

Майката, отначало стъписана и изненадана, прозря изведнъж истината за чувствата на своето добро и послушно дете. То беше възприемало успехите на дядо си и майка си като задължение, което включва единствено такъв път на развитие и начин на живот.

Прекаленото концентриране на енергия в І чакра (племенната сила) за подхранване на чувството за родова принадлежност и чест беше довело до дисбаланс на енергиите в тялото и до потискане на водещата програма.

Достатъчно беше момичето да осъзнае проблема, за да се освободи от самовнушенията си, да балансира енергиите и да възприеме нов подход към разбирането за своя път в живота.

Това се случи преди доста години. Наскоро попаднах на описанието на случая в една от тетрадките си и помолих за информация :

Ти направи много правилен анализ. Но той не е достатъчно свидетелство за това, което не трябва да се забравя че човек е много уязвим за самовнушения и автомагии. Силата на тяхното въздействие е толкова голяма, че може да доведе до болести и да разстрои необратимо менталното тяло.

 * * * * *

 Следващия случай ще разкажа с голямата надежда, че ще ни накара да погледнем с по-друго око на хората с тежки физически недъзи. В такива случаи сме склонни да приемем, че това е следствие от причини, създадени от душата в минали инкарнации. Но е възможно истината да е друга.

Веднъж ми позвъни жена, узнала за мен от своя приятелка. Тя ме попита дали не бих опитала да помогна с нещо на детето на нейни познати, болно от аутизъм. Записах данните на детето, но получих информация, че не ми е позволено да се занимавам със случая.Душата на това дете е дошла за последна инкарнация на Земята и е пожелала да понесе страданията на неизлечима болест само за да помогне на майката да изплати тежък кармичен дълг, като се грижи и страда за детето си цял живот.

Когато предадох тази информация на жената, която искаше да помогне на познатите си, тя ми каза, че родителите водили детето при няколко ясновидки и лечителки и всичките казали същото.

Много такива случаи има около нас, но ние не си даваме сметка колко силна трябва да е една душа, за да се пожертва и обрече на страдания само за да помогне на друга душа да изплати кармичния си дълг!

 * * * * *

Накрая искам да разкажа за това, което се случи съвсем наскоро.

Два дни преди черешова задушница отидохме с вуйчо ми, братовчедката ми Н и нейният съпруг Д на гробищата. Почистихме гробовете на близките ни, които почиват там, преляхме с вода и вино, запалихме свещички, натопихме цветята, споменахме ги с добро и обич...

Тръгнахме си, но още не бяхме излезли от гробищата, в колата се чу силно чукане. Всички го чухме. Започнахме да проверяваме дали всички врати са затворени добре. Чукането продължи много ясно и отчетливо, заглушавайки шума на двигателя, сякаш някой седеше на покрива на колата и чукаше с камък. Спряхме. Д излезе и погледна има ли нещо на покрива, какво чука така. Но нямаше нищо.

Тръгнахме отново. Чукането спря. Всички бяхме много озадачени. На много неща съм ставала свидетел, но точно такова нещо не беше ми се случвало. Помолиха ме докато сме още тук да проверя какво беше това да не би да сме пропуснали нещо да направим (значи всички го бяха възприели като знак от там!).

Оказа се, че духът на вуйна ми ни дава знак, че е с нас и иска всеки да каже Бог да я прости!.

Прибрахме се мълчаливо. Вкъщи на спокойствие потърсих повече информация за случилото се. И ето какво получих :

        Когато си тръгнахте, чухте чукане по покрива на колата. Д спря и погледна, но не видя нищо. А това беше твоята вуйна . Тя беше много развълнувана от вашата грижа за гроба й. Затова направи това. Искаше да даде знак, че е била с вас през цялото време. Затова пожела да кажете Бог да я прости и да я помните като много добър човек.

Но нейната болка е, че не е имала възможност да се радва на своя дом. Винаги е мечтала да има дом и в него да посреща гости така, както само тя умее. Но това не е ставало достатъчно често.

Сега тя иска да направите едно голямо събиране на роднините, като го посветите на нея. Тя иска да я споменете с любов и да й изпеете любимата й песен Младост.Това да стане на този ден, когато е родена. Тя иска да се съберете в дома, където е живяла.

Ти трябва да направиш необходимото това желание да бъде изпълнено. Затова кажи на всички роднини за това.

А сега запиши нейните думи към теб:

Аз съм много доволна, че днес си спомнихте за мен.

Мисля, че случилото се не се нуждае от коментар.

 * * * * *

През последните две години преминах през много големи трудности и физически страдания, които явно бяха свързани с промени в пътя и работата ми (още едно потвърждение, че нищо не ни се дава даром!). Ето само някои от препоръките и оценките, които получих напоследък :

 11.4.2006 :

  Ти си много добър анализатор и постигаш резултат в това, до което си стигнала, благодарение на личния си стремеж да създадеш своя оригинална методика. Твоите умения да работиш с хората намират приложение в нашата работа с нашите ученици, с които ние провеждаме обучение. Това означава, че ти си отскоро приета за ученичка на Учителя на Света Ел Мория, който води Школата в Шамбала за ученици, които са постигнали вече добри успехи в работата си с хората.

Учителят Ел Мория е твой духовен учител и ти си много щастлива, че си негова ученичка.

Сега ти предавам думите, които той иска да ти каже : Моята Школа в Шамбала ще те приеме с радост и ти ще получиш всичко, от което зависи да станеш добър работник.

Продължение на 16.4.2006 :

Ти беше много развълнувана от присъствието си в Школата, която вече ще посещаваш, и това доведе до липса на достатъчно концентрация, затова не можа да се справиш с теста, който задавам на всички ученици, които идват за пръв път в Школата. Но това се случва често на новите и аз разбирам вашето притеснение. Но искам занапред да не се вълнуваш толкова. Тестът ще се повтори и следващия път, затова вечерта преди да дойдеш в Школата си задай програма да бъдеш спокойна и концентрирана.

Тестът се провежда с цел да се установят уменията да се работи с екип, който помага на хората да разширят съзнанието си и да вървят по Пътя на издигането до Бога.

Аз не съм доволен от това, че никой не успя да се справи. Ти си една от хората, от които всички могат да се поучат. Но ти трябва да можеш да работиш , без да губиш доверие в своята способност да намираш най-точните думи за всекиго. Затова аз те готвя за консултант в екипа, който аз ръководя. Това е много отговорно нещо, но ти ще се справиш, както си се справяла досега.

Тук заедно с теб се намират някои от твоите близки от минали животи, които не са с теб в този живот. Те ти казват : Здравей! Ние сме много щастливи, че ти постигаш успехи в делото, на което сме се посветили.

Ти не трябва да се вълнуваш толкова за здравето си. То не е важно за работата ти в Школата. Но аз мисля, че работата ти с другите на Земята ще бъде много по-успешна, ако ти се грижиш повече за тях, отколкото за себе си. Аз разбирам твоя стремеж да поддържаш здравето си в добро състояние, за да можеш да работиш с хората по-дълго, но това не зависи от здравето ти, а от решението на Господ Исус Христос дали ще си по-полезна там или тука. Затова ти казваш накрая на молитвата си :Да бъде Твоята воля, Господи !. Ти прекалено се притесняваш за това, какво ще си помислят другите. Това не е полезно за работата ти.

Аз зная, че нямаш в съзнанието си комплекс за ценност и си много самокритичен човек. Ако твоите най-верни приятели не го знаят, това е техен проблем, а не твой. Но ние тук знаем много добре кой какъв е и нас не може никой да ни заблуди

 * * * * *

Ти си много щастлива, че си ученичка в Школата на Учителя на Света Ел Мория в Шамбала. Тя се нарича Път към себепознанието.

Аз съм твоят духовен ръководител Св. Арх. Михаил.

 20.4.2006 :

  Аз съм много доволен от твоето представяне на теста, но ще трябва да положиш още много труд, ако искаш да бъдеш добра ученичка. Ти направи много за своята квалификация, но има още много какво да научиш. Това ще бъде и целта ти занапред. А аз не мога да кажа ще издържиш ли до края, защото ти си много емоционална, а това пречи на постигането на високи резултати.

Ти получаваш добри резултати, когато оставаш безпристрастна и не се вживяваш в разказа на човека, който е пожелал анализ. Това ти позволява точно да видиш причината за проблема му. Но щом проявиш съчувствие и се поддадеш на желанието  да покажеш, че разбираш неговите действия, ти губиш способност да останеш извън емоционалната реакция на тези негови действия и не успяваш да бъдеш достатъчно точна. Затова аз искам от теб да се научиш да оставаш напълно хладнокръвен страничен наблюдател и твоята оценка да е обективна и точна. Само тогава този човек ще има полза от твоята работа. Обучението в Школата трябва да продължи в посока на преодоляване на тази емпатия, която може да е пречка в работата ти с хората.

Аз съм Учителят на Света Ел Мория.

 

24.4.2006 / Разпети петък /

 Св. Арх. Михаил: Днес Господ Исус Христос беше разпнат на кръста и се пожертва, за да помогне на хората да изчистят душите си и да видят силата Му. На този ден ние и всички хора отдаваме нашата дълбока признателност на Бога за това, че ни помогна да разберем великата саможертва на един от многото му синове за човешкия род.

Ти си една от онези, които работят за изпълнанието на Плана на Господ Исус Христос и ти беше приета в Школата Път към себепознанието в Шамбала. Сега ти предавам думите на Учителя на Света Ел Мория, който ръководи тази школа :

Ти не си разбрала още колко важна задача имаш на Земята. Аз не съм съгласен. Твоята работа е сред най-високите постижения, които ние наблюдаваме. Ти си много опитен работник, защото вече много дълго беше ученичка и премина в най-висшата група на нашия духовен ръководител Господ Исус Христос и ще бъдеш готова за работата, която Той ще ти възложи. Но за това са нужни много работа и усилия.

Ти си много резултатен служител и имаш голям опит в работата с хората. Аз мисля, че съм готов да те обявя за свой  сътрудник в подготовката на работата в Школата. Ти можеш да ми помагаш да оценявам другите ученици и да водя обучението им.

Аз ти помагам да напреднеш, ти ми помагаш да напредна и така заедно ще вървим напред.

 20.5.2006

 Св. Арх. Михаил :

Аз не съм знаел, че може да има такъв човек като теб.  Ти си наистина съвсем различна от всички останали. Различието е в това, че ти не правиш нищо, което да е против Божествения план за земните хора. Това не се среща често. Освен това ти си много опитен служител. В три минали инкарнации си била жрец на Буда в Индия. В няколко инкарнации си била служителка в храм на Бога на австралийските заселници. Освен това в Южна Америка си била свещенослужител в храма на Бога на инките. Затова ти носиш в себе си много от това, с което си постигала уважението и доверието на хората.

Ти не знаеш колко много труд си положила, за да помагаш на другите да осъзнаят нуждата от промяна. Сега продължаваш тази работа. И част от нея е текстът, който написа за сайта. Той е много хубав  и аз съм щастлив, че ще има голям интерес към него.

Продължение на 25.5.2006:

Ти достигна до много важен момент. Това е моментът, когато ти откри своята сила да искаш. Това означава, че ти вече можеш да получиш разрешение за изцеление.

Ти трябва да станеш проводник на силата на Любовта. Това е пътят към изцелението. Но той не е за онези, които не трябва да се излекуват заради задачите, които имат. Те трябва да не се подлагат на лечение, защото това ще удължи кармичния им път.

Ти не си от тях, защото приключи кармичните си дългове, които имаше от всички инкарнации досега. Твоите болести са резултат от причини, които идват от твоите родители и затова получаваш отговор, че е уместно да ти се даде  позволение да използваш силата на Източника на Любовта, за да получиш изцеление.

Сега трябва да поискаш от своя Дух да използва силата на Източника на Любовта и да промени твоя отпечатък.

Ти успя да осъзнаеш, че не трябва да молиш, а имаш силата да искаш. Това е условието.

 Възлюбеният Санат Кумара :

Ти прочете моето послание и видя колко ясни и точни са препоръките ми. Те са много важни и трябва да се спазват от онези, които искат да работят за изпълнението на Божествения план.

         Тези, които не искат да разберат, че е дошло времето за отсяване на доброто от злото и не се замислят за съдбата си, ще трябва да понесат последствията.

         Твоята съдба е много добра. Ти си много резултатен сътрудник на Господ Исус Христос и ще бъдеш моя ученичка. Освен това твой учител иска да бъде и Господ Майтрейя. Той е най-извисеният духовен учител.

       Аз съм много щастлив, че Висшата Духовна Йерархия утвърди мен за твой духовен наставник.

 

      Учителят на Света Ел Мория: 

       Ти можеш да бъдеш много щастлива, че имаш за духовен наставник един от най-големите наставници Възлюбения Санат Кумара. Той е много опитен и уважаван учител.

Аз бях твой учител за известно време и бях доволен от твоята работа. Сега ще работиш с него и ще научиш още повече. Но всичко зависи само от вашите взаимни нагласи за доверие, уважение, желание за разбирателство и Любов.

     Аз знам, че ти си човек, който много уважава духовните си учители и водачи и никога няма да си позволи да се отнесе с неуважение.

    Аз съм готов да ти бъда полезен винаги, когато имаш нужда от помощ. 

Свети Архангел Михаил :

 

Днес е много важен ден за теб. Ти си приета за сътрудник на Възлюбения Санат Кумара. Това е много голяма крачка в твоето развитие и означава, че вече ще можеш да работиш за изпълнението на Божествения план с още много други хора и да получаваш помощта на духовните си учители и водачи много по-бързо.

            Аз зная, че се замисляш дали ще бъдеш достатъчно способна да оправдаеш оказаното доверие, но мисля, че ще можеш да се справиш и ще продължиш нагоре.

* * * * *

Оставям открит финала, защото моят път продължава. За мен много ценно е това, че при всеки анализ откривам и научавам нещо ново и важно, което прилагам впоследствие. Зная колко болезнено е да застанеш лице в лице с някои истини за себе си, да се опиташ да се освободиш от остарели норми и възгледи, от неправилни и вредни реакции на всичко, което става в теб и около теб. Но как можем да искаме да се промени към по-добро светът, ако не започнем тази промяна от себе си? Нали ние сме светът. Всеки от нас е частица от мирозданието и променяйки себе си, ние променяме него.

И няма защо да обвиняваме Твореца, че е създал нас и света несъвършени. Няма такъв творец, който да пристъпва към творческия процес с намерението да създаде несъвършено творение. Но дори и когато види несъвършенството му, той не спира да го обича. С такава Любов Творецът е заложил във всеки от нас извечния стремеж към съвършенство. Какъв по-ценен дар от това?

Но за да вървим успешно нагоре по стълбата на самоусъвършенстването, нали трябва да знаем на кое стъпало сме. Ключът към този отговор е себепознанието.

Загадката не е кой е Бог. Загадката е кои сме ние.

 * * * * *

1.10.2012

 

През последните шест месеца преминах през изключително важен и много труден период в тази моя последна инкарнация.

Това бяха месеци на основен преглед на всичко, през което съм преминала, и на уроците, които съм научила.

Беше период на ускорено и много болезнено изплащане и освобождаване от кармични дългове, страхове и грешки.

Период на преразглеждане на всички възгледи и раздяла с остарели и погрешни становища.

Време на преосмисляне и откриване на нови моменти в работата ми като енерго-информационен диагностик.

През цялото това време бях и продължавам да съм под наблюдението и ръководството на едни от най-опитните и мъдри Духовни Учители.

Те ме научиха да разчитам преди всичко на своите сили, оставяха ме да се лутам, да греша и да изстрадвам грешките си, упорито да търся пътя.

И ако нещо ми даваше сили да превъзмогна трудностите и да продължа, това беше тяхната готовност в решаващия момент да се притекат на помощ и след мъчителните ми търсения с цялата си Любов да ми посочат Пътя.

За мен това е една от най-висшите прояви на Универсалния Закон на Вселената Законът за безусловната Любов.

И ето днес (1.10.2012 г.) получих следната информация от моята Главна Духовна Целителка Слава (Слава Севрюкова):

 

От този ден ти си вече включена в Групата на духовните целители служители на Бога.

На този етап ти имаш следните задачи:

1.Да помагаш на хората да се освободят от кармични дългове и грешки.

2.Да изцеляваш духа и душата от натрупаната болка.

3.Да водиш по Пътя онези, които търсят и искат да намерят.

 

На всички, които търсят Пътя, изпращам Любов.

 

* * * * *

 

Начало