Капчици мъдрост

Събирала съм ги повече от 30 години. Имам навика когато чета да си преписвам мислите, които са ми харесали и съм намерила в тях нещо, отговарящо на моите мисли (за жалост, не винаги съм записвала името на автора).

В един момент реших да опитам да ги използвам при анализа, като определям кои точно цитати и в какъв ред да прочета на човека, дошъл да разбере нещо повече за себе си и оттам за проблемите си. Така тези капчици мъдрост се вградиха в системата ми на работа и самата аз не преставам да се удивлявам колко точно пасват те на констатациите от другите показатели и дават необходимите акценти и посока за размисъл (удивително точни са и руните, но това е тема за друг разговор).

Цитатите не са подредени тематично, те следват реда във времето, когато са попаднали на вниманието ми. Непрекъснато попълвам тетрадките с нови. Затрупани от огромния поток информация, който ни залива отвсякъде, ние сякаш загубихме способността да спрем пред някоя наглед простичка мисъл и да открием в нея дълбоката мъдрост, до която човекът е достигнал още векове преди днешния ден, но важаща със същата сила и днес.

В много от тия капчици мъдрост нерядко откриваме точния отговор на въпросите, които си задаваме цял живот.

 

 
 

 

 

Каквото и да става

 Хората са неразумни, алогични и егоцентрични. Обичай ги, каквото и да става.

Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли. Прави добро, каквото и да става.

Ако успееш, ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински врагове. Стреми се да успееш, каквото и да става.

Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре. Прави добро, каквото и да става.

Честността и откровеността те правят уязвим. Бъди честен и откровен, каквото и да става.

Онова, което си градил с години, може да бъде разрушено за една нощ. Продължавай да изграждаш, каквото и да става.

Хората истински се нуждаят от помощ, но ще се нахвърлят върху теб, ако им помогнеш. Помагай им, каквото и да става.

Дай на света най-доброто от себе си и той ще те открие. Дай му го, каквото и да става.

Надпис на стената в Шишу Баван, Дома за деца на майка Тереза в Калкута

* * *

Молитвата е най-мощната форма на енергия, която човек може да генерира. Тя е реална сила, като земното притегляне. Като лекар аз съм виждал хора, при които не помага никакво лечение и които оздравяват от болестта и меланхолията си благодарение на смирената молитва... Молитвата, също като радия, излъчва самозараждаща се енергия... В молитвата човешките същества се опитват да увеличат своята ограничена енергия, като се обръщат към Безграничния източник на всяка енергия. Когато се молим, ние се свързваме с тази неизчерпаема енергия, която движи Вселената. Молим се част от нея да ни бъде изпратена в помощ. Дори само от това, че отправяме зов, изчерпаните ни резерви се попълват и ние се изправяме по-здрави и по-силни... Винаги, когато се обърнем към Бога с гореща молитва, променяме душата и тялото си към по-добро. Не е възможно човек да се помоли дори за момент, без това да доведе до нещо хубаво.

Д-р Каръл, нобелист

* * *

Красотата е нещо, което се таи в сърцето.

* * *

Хората престават да мислят, когато престанат да четат.

Дидро

* * *

Истината ражда омраза у виновните.

* * *

Не се доверявайте на онези, които никога не са били малтретирани в живота, към които никой не се е отнасял грубо, чието страстно желание е било винаги да печелят. Защото мъдростта се заражда и пониква само след страдания, несполуки, чрез търпението да се превъзмогне неуспехът.

* * *

Не се молете за здравето си или за това на ближните си. Молете се Бог да просветли съзнанието ви и да ви направи участници в духовните тайнства. Молитвата е създадена само за да се отправи благодарност.

* * *

Когато нещастието е неизбежно, отпусни се и му се радвай.

* * *

За да обичаш каквото и да е, трябва да съзнаваш, че може да го загубиш.

Честертън

* * *

Има много начини човек да бъде прав.

* * *

Нашата правота подкрепя заблудата, че знаем всичко.

* * *

И най-малкото отклонение от истината, направено в началото, по-късно се умножава хилядократно.

Аристотел

* * *

Звездите управляват човека, но един мъдър човек управлява звездите.

Фр. Берет

* * *

Онова, което не ме убива, ме прави по-силен.

Ницше

* * *

Няма причина да мислим, че когато открием истината, тя ще се окаже интересна.

К. И. Люис

* * *

Аз чувам и забравям, аз виждам и запомням, аз правя и разбирам.

кит. поговорка

* * *

Посредствеността не разпознава нищо по-висше от себе си. Талантът веднага разпознава гения.

* * *

Единствената истинска болка е да нараниш някого, когото обичаш.

* * *

Реалността е онова, което вярваш, че е.

* * *

Ако желаете да бъдете разбрани, първо се постарайте да разберете.

* * *

Ако е вярно, че човек е онова, което яде, също толкова точно може да се каже, че той е онова, което чува.

Стивън Холпърн

* * *

Колко малко време остава и колко безгрижно се отнасяме към това.

* * *

Не това, което ни се случва, а нашият отговор на случващото се е онова, което ни ранява.

* * *

Въпросът за интелигентността. Тя е толкова голям дар, толкова тежко бреме! Интелигентността разделя човешките общества повече от немотията и богатството, като ги прави приятели или врагове. Глупакът се бои и мрази интелигентния. Колкото и добър да е, умният човек трябва да знае, че неговата доброта не ще му спечели любовта на тези, чийто ум стои по-долу от неговия.

* * *

Няма мъж, който би могъл да понася умственото превъзходство на жената, ако тя живее в неговия дом и спи в леглото му.

* * *

Само дребнавите и подли хора се отплащат за всяка болка.

* * *

Обичай ближния си като самия себе си. Нека кажем по-добре : Познай ближния си като самия себе си. Значи разбери неговите болки, схвани положението му, отнеси се към неговите грешки със същото внимание, както към своите. Не го осъждай за това, за което не осъждаш и самия себе си. Това е значението на думата Обичай.

Пърл Бък

* * *

Да издигнеш някоя душа над естественото й равнище е опасно. Като изворите, душите имат свои собствени източници и насилването им отвъд техните граници е против природата, следователно то е опасна стъпка. Щом една душа бъде насилена, тя се стреми отново към своето ниво и се разпада, понеже бива разкъсвана между по-високото и по-ниското равнище, а това също е опасно. Истинска мъдрост е да прецениш качеството на душата и да я оставиш да живее там, където е мястото й.

* * *

Душата на всяко същество трябва да приеме собствения си облик и никой не може да употреби насилие над другиго, без да пострада сам от това.

* * *

Да поучаваш значи да зовеш душата към Небето, ала никога да не я дърпаш насила.

* * *

За да израсне достатъчно силно, всяко същество трябва да бъде малко самотно.

П. Вежинов

* * *

Когато се опитваш да помогнеш на друг човек се отварят онези резерви, които не работят, когато се опитваш да помогнеш на себе си.

* * *

Първо трябва да поносиш информацията в себе си, да я адаптираш и чак тогава да я поднасяш на другите, изпълнявайки ролята на своеобразен филтър. Информацията може да бъде много опасна!

* * *

Всяка подла, предателска постъпка не е случайна и значи лекува душата на онзи, когото предават.

* * *

Човек, който не може да приеме краха на своите планове и надежди, който вътрешно не може да приеме и да прости предателството, непочтеността, несправедливостта, краха на идеалите си, поругаването на духовността този човек върви право към тежко заболяване и смърт.

* * *

Едно и също лекарство, предписано от двама лекари, дава различен ефект. Първично лечение е информационното.

* * *

Храната може да бъде прекодирана и след като си я изял. Значи можем да се молим на Бога не само преди, но и след ядене.

* * *

Благополучие, което идва без проблеми, е твърде опасно.

* * *

Когато давате съвет, оставяйте на човека правото на избор. Ако съветът е неправилен, той ще си решава дали да го изпълни или не и ще отговаря той, а не вие. Но ако съветът ви е прекалено строг, вие ще плащате за неправилното му поведение.

* * *

Ако помагате от любов, това значи, че няма да натрапвате помощта си, няма да се ядосвате, ако тя не бъде приета, няма да съдите, ако ви обидят и оскърбят, след като са се възползвали от помощта ви. И понеже когато тръгвате от любовта, а не от духовността, няма да сте зависими от човешките ценности, желанието ви да помогнете няма да навреди нито на вас, нито на другите.

* * *

Най-страшните загуби са онези, които не забелязваме. На човечеството вече му окапват месата, а то все така е зациклило на ежедневните си проблеми.

* * *

Истинското познаване на света не е в удоволствието и дори не в болката, а в преодоляването на болката. Голямата болка се дава на оногова, на когото се дава и голямото щастие.

* * *

Никое човешко същество не може да понесе непрестанно вцепеняващото преживяване на собственото си безсилие.

* * *

Да бъдем независими от общественото мнение е първото формално условие за постигането на нещо велико.

Хегел

* * *

ТИ трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света.

Ганди

* * *

Ако искаш да разбереш щастието, трябва да го възприемаш като награда, а не като цел.

За да се извисиш, не е достатъчно да изтребиш онези, които са те видели низък.

Самотата е плод на духа.

Съвършенството е недостижимо. То няма друг смисъл освен този на пътеводна звезда. То е посока и стремеж към нещо.

Аз не познавам никакъв път, който да има само една посока. Ако ти отхвърлиш отговорността за пораженията, няма да бъдеш отговорен и за победите.

Да подариш култура, значи да подариш жажда. Останалото ще дойде от само себе си.

Ако не продължиш да даваш, значи нищо не си дал.

Който умира от жажда, в мечтите си крачи към изворите.

Ти се извисяваш само от това, което сам си преобразил.

Любимият човек трябва да бъде не стена, в която се блъскаш, а врата, която води за другаде.

Мигът, в който преминаваш от едно състояние в друго, е празник.

Нямам какво да правя с приятел, който не ме познава и настоява за обяснения.

Когато храмът е построен, аз виждам храма, а не камъните.

Антоан дьо Сент Екзюпери

* * *

Сигурността може да бъде един от най-големите етикети на незнанието.

* * *

Любовта битка между нуждата на душата от привързаност и нуждата на духа от свобода.

* * *

Ние не виждаме нещата, каквито са те. Виждаме нещата, каквито сме ние.

* * *

Да те оклеветят или ограбят е нищо, ако ти не продължиш да си го спомняш.

Конфуций

* * *

Научи ме да не искам непостижимото и да не плача за непоправимото.

* * *

Благодарността е плод, който иска дълго отглеждане. Тя не вирее сред грубите хора.

* * *

В живота трябва да се стремим към две неща : първо, да получим това, което искаме, и второ, да му се радваме.

* * *

Никой истински религиозен човек не може да развие невроза.

Д-р Брил, невролог

* * *

Човек не е направен, за да разбира живота, а да го живее.

Сантаяна

* * *

Малко психология насочва човешкия ум към атеизма. Но дълбоката философия го довежда до религията.

Франсис Бейкън

* * *

Това, което прави човека християнин, не е нито интелектуалното възприемане на определени идеи, нито спазването на определени правила, а притежаването на определен Дух и участие в определен начин на живот.

Джон Бейли

* * *

Вярата е една от силите, които крепят човека. Пълното й отсъствие вещае срив.

Уйлям Джеймс

* * *

На простите хора доставят огромно удоволствие недостатъците и грешките на великите.

Шопенхауер

* * *

Всеки човек е пълен глупак поне по пет минути на ден. Мъдростта е в това да не надхвърляш петте минути.

Елбърт Хъбард

* * *

Човек никога няма да стане добър, докато не разбере колко е лош или колко лош би могъл да стане.

* * *

Ако не ми кажете какво чувате, не мога да бъда сигурен какво действително казвам.

Робърт Мейдмънт

* * *

Не можем да лекуваме онова, което не можем да почувстваме.

Джон Брадшоу

* * *

Няма морално право, което да не съдържа в себе си известно неудобство.

Дидро

* * *

Който е извървял по-голяма част от пътя, носи по-голяма отговорност.

Тибетецът

* * *

Ако има нещо, което искаме да променим в детето, първо трябва да проверим и да видим няма ли нещо, което е по-добре да променим в себе си.

К. Г. Юнг

* * *

Нищо не е вярно или невярно, всичко зависи от цвета на стъклото, през което гледате.

* * *

Абсолютната истина обобщава в себе си това, което е и което не е, истината и лъжата, доброто и злото, невежеството и мъдростта, живота и смъртта.

* * *

Доживотен затвор означава всъщност затвор след смъртта. (Излиза, че смъртната присъда всъщност е по-лека, но и тя не е хуманна).

* * *

При откриването на нова звезда от астрономите се създава ментален канал и ако тя излъчва отрицателна енергия, тази енергия ще окаже разрушително влияние върху Земята.

* * *

По-добре да сбъркаш, отколкото да си нерешителен. От грешката до успеха пътят е по-къс.

* * *

Закон за компенсацията (баланс, равновесие). Количеството на притежаваното точно съответства на онова, което ти липсва. (На когото му върви на карти, не му върви в любовта).

* * *

Нищо във Вселената не става случайно, всичко има определена причина. Така наречената случайност е само нещо, чиято причина остава неизвестна.

* * *

Значението на следствието винаги е равностойно на важността на причината, която го поражда.

* * *

Самарянската помощ е безполезна, когато получателят я ползва съвсем егоистично. Помощта, давана на мошеници и простаци, може да доведе ценен и духовно издигнат човек до унищожение.

* * *

Творческото мислене не означава да се изобретява нещо, а да се мисли по непрограмиран начин (разглеждане на всяко нещо сякаш е съвсем ново, като се захвърлят предразсъдъците; формиране наистина на безстрастно съждение). Символичният израз на творческото мислене то се състои в премахване на програмата, за да се формира съждение на високо ниво, чийто генезис не е повлиян от принудителната сила на информацията, записана в мозъчния компютър.

* * *

Мъртво познание имаме, когато се знае конкретното значение на нещо, но се пренебрегва взаимовръзката му с цялото.

* * *

Живото познание е получено в състояние на висша бдителност и винаги е продукт на пълно ментално храносмилане.

* * *

Нищо не е реално съществуващо в абсолютната реалност, тъй като всичко съществуващо е реално само по отношение на хората със същата вибрация или време, защото времето е скорост, а скоростта е вибрация.

* * *

Всеки индивид размахва знамето на онези качества, които най-много цени в себе си. Налага собствения си образ върху другите и преценява всичко според собствените си представи.

* * *

Звездният човек излъчва съзнателност около себе си; има огромно магнитно излъчване, което обвива тялото му с кълбо от магнитна енергия (продължение на менталната му сила) което заема пространство, съответстващо на духовното развитие на този човек. Магнитната сфера на Исус Христос била толкова силна, че обхващала цялата Земя, което имало огромно въздействие върху човешкия род.

* * *

Вярата е самоизпълняващо се предсказание.

* * *

Прекалено многото информация без подходяща организация може да бъде съкрушаваща.

* * *

Ние все се опитваме да отидем някъде, а просто трябва да отстраним онова, което ни пречи да видим, че вече сме там.

* * *

Ако нямате правилна представа за себе си, вие сами привличате това, което изопачената ви представа предизвиква.

* * *

Болестта е разногласие между душата и съзнанието.

* * *

Най-важното приятелство е това със самия себе си.

* * *

Животът на хора, които никога не са преживявали трудности, може да ни се вижда лесен, но колко истински са живели те?

* * *

Махнете не мога от речника си. Вие можете, но сами избирате да не го правите. Част от съзнанието ви казва не. Възможни причини: страх; всъщност не го желаете; не сте готови; имате нереални очаквания.

* * *

Да обичаме себе си означава да действаме с уважение и отговорност към себе си, да се наслаждаваме на своята компания, когато сме сами, да уважаваме своите граници и да изричаме своите истини.

* * *

Състраданието не означава, че трябва да променим нещата повечето пъти не можем. Това, от което човек повече се нуждае понякога, е не разрешение на проблема, а съчувствие и разбиране. Когато не можем да променим нещо, е дори още по-важно да проявяваме състрадание.

* * *

Хората винаги са склонни да помагат на другите само за да се почувстват по-добри, отколкото са в действителност.

* * *

Никой не знае колко самота, горчивина, себеотричане се крие зад привидното щастие.

* * *

Хората обикновено умират точно в деня, когато си мислят, че няма да умрат.

* * *

Процесът на израстване на една личност изисква определена цена.

* * *

Лудостта това е невъзможността да съобщиш мислите си на другите.

* * *

Двете най-трудни изпитания по пътя към духовното: търпението да дочакаш подходящия момент и смелостта да не се разочароваш от това, което виждаш.

* * *

Недей да мислиш непрекъснато, че притесняваш или смущаваш околните! Ако на хората не им харесва, ще протестират. А ако не им стига куражът да протестират, това си е техен проблем !

* * *

Запазете лудостта си, но се дръжте като нормални хора. Поемете риска да бъдете различни, но се научете да го правите, без да привличате вниманието.

* * *

Истинското  аз е това, което си ти, а не това, което са направили от теб.

* * *

Трудностите не се дължат на хаоса, на липсата на организация, на анархията, а на прекаления ред.

* * *

Законите не са създадени да решават проблемите, а за да може един спор да бъде продължаван безкрайно.

* * *

Всъщност ние сами сме си виновни за това, което се случва през живота ни. Много хора са преминали през същите трудности, които изпитваме в момента, но са реагирали по различен начин. Ние търсим най-лесното една различна действителност.

* * *

Нормалността не е нищо друго, освен въпрос на консенсус, тоест ако много хора смятат нещо за правилно, това нещо в един момент става правилно.

* * *

Човек може само да си въобразява, че ако се бърка в личния живот на приятелите си, те ще му останат такива. Съществува една черта, която просто не бива да бъде прекрачвана. Но трябва да имаш мерник, за да я уцелиш.

* * *

Свобода е другото наименование на състоянието, в което не ни е останало нищо за губене.

* * *

Който никога не се съмнява, никога не изказва догадки.

* * *

Където е съмнението, там е истината то е нейната сянка.

* * *

Желателно е човек винаги да казва истината, макар че това много рядко е необходимо. Съществуват неща, които много рядко могат да бъдат споделяни. Хитрината е в това да можеш правилно да отгатваш кои са те.

* * *

Ако успееш да запазиш разсъдъка си, когато всички около теб губят своя, напълно е възможно да не си успял да схванеш истинското положение на нещата.

* * *

Аз съм бил всичко нечестиво. Ако Бог може да се проявява чрез мен, значи може да се прояви чрез всекиго.

Св. Франциск Асизки

* * *

Светът не е създаден, за да слагаме ред в него, защото редът му е присъщ, а ние трябва да влезем в хармония с него.

Хенри Милър

* * *

Многобройните желания на човека са като дребни монети в джоба му. Колкото повече има, толкова повече му тежат.

Сати Сай Баба

* * *

Пълното притежание се доказва само чрез отдаване. Всичко онова, което не можете да отдадете, притежава вас.

Андре Жид

* * *

Учителят е навсякъде. Помощта, която ви е нужна, ще ви бъде дадена от Вселената веднага щом готовността ви се превърне в желание.

* * *

Ние се раждаме в света на природата. Второто ни раждане е в света на духа.

Бхагавад Гита

* * *

Когато проникнем в много тайни, преставаме да вярваме в непознаваемото. Но то си съществува, спокойно и невъзмутимо.

Х. Л. Менкен

* * *

Където и да погледнете в науката, все по-трудно става да разберете Вселената без Бог.

Робърт Хърман, учен

* * *

Физическата действителност е плод на човешкото въображение и единствената истинска действителност е мисълта.

Джон фон Нойман, за когото нобелистът Ханс Бет казва, че е може би най-умният човек, живял някога

* * *

Въображението е по-важно от знанието.

Айнщайн

* * *

Във Вселената действа по-висша сила от принципа на причината и следствието.

* * *

Всички нещастия на човека произтичат от това, че не умее да седи тихо в усамотение.

Блез Паскал

* * *

Недуховният човек ненавижда злото и е изпълнен с решимост да унищожава онова, което смята за зло. Духовният знае, че всичко, което мрази и с което се бори, го прави по-слаб, а всичко, което подкрепя, му дава сила.

* * *

Няма да бъдете наказани за гнева си, но ще бъдете наказани от гнева си.

Буда

* * *

Живейте така, че да не се срамувате, ако се наложи да продадете домашния си папагал на клюкарката на града.

Уил Роджърс

* * *

Уверените в себе си хора не изпитват потребност да злепоставят другите.

* * *

Помнете, че не е нужно да разбирате. Не разбирам, но всичко е наред.

* * *

Никой от съпрузите няма права, те имат само привилегията да дават, но не и правото да изискват един от друг.

Джоел Голдсмит

* * *

Вие сте тук, за да служите и да обичате, но това не означава да бъдете слуги.

* * *

Няма приспособил се към състоянието си роб.

Ейбрахам Маслоу

* * *

Обстоятелствата не правят човека. Те само го разкриват.

Джеймс Алън

* * *

Каквото ми липсва, умът ми го дава.

Едуард Дайър

* * *

Когато усвоите изкуството да давате на другите, научете нещо не по-малко важно : изкуството да давате на себе си.

* * *

В цялата Вселена има едно единствено нещо, което със сигурност можете да направите по-хубаво, и това сте самите вие.

Олдъс Хъксли

* * *

Ако следваш стадото, ще газиш в тор.

* * *

Няма човек, който знае достатъчно, за да бъде песимист.

* * *

Ако искате да знаете какви са били мислите ви вчера, вижте тялото си днес. Ако искате да знаете как ще изглежда тялото ви утре, вижте днешните си мисли.

инд. поговорка

* * *

Голямата трагедия не е смъртта, а това, което умира в теб, докато си жив.

Луейн Лий

* * *

Да осъждате нещата, които смятате за неправилни или несъвършени, значи да сте част от злото и несъвършенството.

* * *

Мисловната енергия е ползотворна само ако е продукт на лична мисловна дейност !

* * *

Не организации с членски внос и списъци са нужни, а духовно обединение с приятелство и единомислие.

* * *

Всички велики учения, всички религии, всички философии произлизат от единен източник. Винаги, във всички времена на света са давали онази част от истината, която човечеството е могло да възприеме.

Елена Блаватска

* * *

Всяка приета по телепатичен път информация носи субективния характер на получателя.

* * *

Болестта е преход към по-високо енергийно ниво.

* * *

Истината не се дава в чист вид.

* * *

В света на материята е важно какво е направено. В света на Духа са важни мотивите, довели до всяко нещо.

* * *

Не се втурвай да търсиш път, по който да тръгнеш, за да достигнеш до Светия Дух, а живей живота си така, че да създадеш в себе си, в душата си условия Светият Дух сам да се привлече към тебе.

* * *

Пределното постигане на успех е своего рода капан за мъдреците. Само неординерните хора са способни, постигайки максимума в нещо, да започнат следващото, без да пожънат плодовете на успеха. За такъв човек процесът е по-важен от резултата, защото процесът е усъвършенстване на себе си, а постигнатата цел е начало на смъртта.

* * *

Не трябва да се мисли, че справедливостта е нещо чак толкова хубаво. Тя е прекрасна, но до определени граници и е отроче на човечеството. Ако Бог или Космосът трябва да са справедливи към човека, би трябвало да го унищожат.

* * *

Добротата трябва да бъде премерена и адресирана.

* * *

Природата е икономична и мъдра. Тя няма безкрайно да дава енергията си за нищо. Ако дадена енергия не се използва за еволюционно развитие, значи не е нужна и от такъв човек тя се отнема.

* * *

Не разваляйте живота си с обещания! Колкото по-страшна клетва давате, колкото по-тържествено обещавате, толкова повече негативният план на живота е заинтересован да ги нарушите! А след време ще се убедите, че прекрасно може и без такива.

* * *

Адаптираността е удовлетвореност от това, което имаш.

* * *

Голямо е изкуството на контактите, но още по-велико е изкуството на дистанцията.

А. С. Говоров, психолог

* * *

Боговете не мислят, както мисли човек. Човешките мисли са образи; Божиите помисли са живи същества.

Рудолф Щайнер

* * *

Истинският гносис е особен вид знание знание, чиято сърцевина е личностната трансформация чрез личното преживяване.

* * *

Великите истини могат да бъдат унищожени, ако до тях бъдат допуснати всички.

* * *

Да хвърляш бисери пред свине значи да загубиш бисерите. Човешката природа трябва да оцени нещо, за да го приеме.

* * *

Преди да започнете нещо, помислете дали сте готови да предизвикате това в живота си. Има една стара поговорка : Внимавай какво искаш, защото ще го получиш.

* * *

Ако чувствата не са готови да приемат информацията, те не позволяват на съзнанието да я приеме.

* * *

Усвояването на новото става най-добре тогава, когато човек задава въпроси.

* * *

Надеждите и разочарованията са функции на човешкото съзнание. Затова е невъзможно да се надяваме на Бога или да се разочароваме от Него. Бога ние можем само да обичаме.

* * *

За да получиш нещо, отначало трябва да се научиш да даваш.

* * *

Човек няма право да казва: Аз съм виновен.Той трябва да казва: Виновни са моите неправилен мироглед, характер, лошо възпитание, неправилно отношение към прочетените книги и получената информация. Тях трябва да променя и трябва да се заема с това.

* * *

Ние смятаме, че виждаме с очите си и чуваме с ушите си. А всъщност виждаме и чуваме с душата си. Ако тя е сляпа и глуха, ние, гледайки и слушайки, не виждаме и не чуваме нищо.

* * *

Ние казваме: Любовта преминава, а всъщност преминаваме ние, като пеперудки край светлината. От гледна точка на Вечността Любовта е единствената реалност, а всичко останало е илюзия.

* * *

Може да се помага на онзи, който е поискал да стане и се е опитал да стане. На онзи, който лежи и иска да го влачат, е опасно да се помага. На такива съдбата отначало помага с камшик, а когато в тях съзрява искрено желание да се изправят и да тръгнат, тогава вече може да се помогне.

* * *

Колкото по-малко думи има в молитвата, толкова по-голям е ефектът, стига мисълта да е претопена в чувство.

* * *

Доколкото виждаме Божественото в другия човек, дотолкова Божественото зрее в душата ни.

* * *

Господ чува молбите на хората, които искат да забравят омразата, но е глух за тези, които искат да избягат от любовта.

* * *

Никой шанс не е единствен. Господ предоставя на хората много възможности.

* * *

Всяко нещо в живота  изисква да се обучаваш. Дори и за да разбираш думите на ангелите. Толкова много искаме да разговаряме с тях, че не чуваме това, което те ни казват. Да се слуша никак не е лесно. В нашите молитви винаги се стремим да кажем къде сме сгрешили или пък какво бихме искали да ни се случи. Ала всичко това вече е известно на Господа и Той понякога ни кара само да чуем това, което Вселената ни казва. И да имаме търпение.

* * *

Бог изисква от хората само това, което е в границите на възможностите на всеки един.

* * *

Човек трябва да избира. Силата му се състои в това, че разполага с властта да взема решения.

* * *

Това, което възприемаме като нещастие, не е нещастие, а неизбежност. Всяко нещо има някакво основание да съществува. Трябва само да умееш да различаваш преходното от окончателното. Неизбежното е преходно. Уроците на неизбежното са окончателното.

* * *

Животът има такъв смисъл, какъвто аз пожелая да му придам.

* * *

Един жрец беше казал, че светът това е колективният сън на боговете.

* * *

Ако твоето минало не те удовлетворява, забрави го. Измисли нова история за живота си и повярвай в нея. Съсредоточи се само върху моментите, в които си постигал желанията си и тази сила ще ти помогне да получиш това, което искаш.

* * *

Бог обикновено повиква пророците си на върха на някоя планина, за да разговарят с Него. Винаги съм се питал защо го прави, но сега знам отговора. Когато сме нависоко, всичко ни се струва малко. Както славата, така и тъгата ни престават да имат някакво значение. От върха на планината виждаш колко голям е светът и колко широки са хоризонтите.

* * *

Доста често Доброто е скрито зад Злото, но продължава да бъде Добро и да е част от Божиите намерения за бъдещето на човечеството.

Паулу Коелю

* * *

Времето не ни променя. То само ни разкрива.

* * *

Свобода не съществува. Има само твърде различни степени на зависимост.

* * *

Резултатът от всеки терор е, че оцеляват подлеците.

* * *

Срещу една омраза не съществуват аргументи.

* * *

Никой не се радва повече, дето сме станали добри, от злия. Докато хората, които искат доброто, от своя страна не станат лоши, злият се чувства отлично !

* * *

Ревността е страх от сравнението. Това е най-разпространеното чувство за малоценност.

Макс Фриш

* * *

Забравянето и прощаването са единственото нещо, което може да ни дари със спокоен сън.

* * *

Трябва да приемаме другите такива, каквито са, и да внимаваме да не им налагаме образ, който ние самите сме си изградили за тях.

* * *

Всеки човек в крайна сметка става това, за което се мисли през по-голямата част от времето.

Уйлям Джеймс

* * *

И най-дългото пътешествие започва с първата крачка.

Лао Дзъ

* * *

Най-важното на този свят не е толкова къде сме сега, а накъде вървим.

Оливър Уендъл Холмс

* * *

Четири са стъпалата на успеха : планирайте целеустремено, подготвяйте се с вяра в Бог, действайте с добро и преследвайте целта си неотклонно.

Уйлям А. Уорд

* * *

Повечето хора са толкова щастливи, колкото са решили да бъдат.

Абр. Линкълн

* * *

Величието на човека започва в мига, когато той се вижда такъв, какъвто е.

* * *

Винаги е по-добре да разполагаш с една добре подредена глава, отколкото с добре напълнена.

* * *

Запомнете : вчера вече е минало, а утре може никога да не настъпи. Разполагате само с днешния ден.

* * *

В живота ни се случва това, в което сме вярвали истински. Вярата в нещо го извиква на живот.

Франк Лойд Райт

* * *

Единственото, което човек може да контролира във всяка ситуация, е собствената си реакция.

Наполеон Хил

* * *

Ако искаме да живеем истински, трябва да го сторим веднага.

У. Х. Один

* * *

Човек може да се задоволява с това, което има, но не и с това, което е.

сър Джеймс Макинтош

* * *

Обикновено ние смятаме, че търпението е въпрос на нерви, но то всъщност е въпрос на знание. Търпението лежи в основата на всички достижения, затова то е и най-голямото качество.

 Е. Рьорих

* * *

Не е средата, която създава ума на човека, а човекът под въздействие на кармичните закони се устремява (при своето въплъщение) в тази среда, която съответства на неговите склонности.

* * *

Нищо незаслужено не може да застави човека да страда.

* * *

Веднъж човек изпречил се пред вашия път и вие сте в състояние да му помогнете, знайте, че тази възможност се предявява от кармичния дълг, но вече не негов, а ваш. Своя той изплаща със страдание, а вашия ще изплатите, като му помогнете. Пропуснали случая да помогнете, пропускате да изплатите дълга си.

* * *

Не е невежа този, който не знае, а онзи, който не изучава незнайното.

П. Дънов

* * *

Сигурен ли си, че си прав ? Съвсем, съвсем сигурен ? Да бъдеш прав затваря вратите към правотата на другите хора, които считат, че ти грешиш, точно както ти считаш, че те грешат.

* * *

Никога не съществува само една истина. Има толкова истини, колкото и хора. Както и точно толкова неистини.

* * *

Дръж вратите на ума си отворени, така че истините, неистините и средните положения да могат да преминават свободно.

* * *

Не поставяй граници на вътрешната си вселена. Както външната вселена няма видими граници отвъд най-далечната известна звезда, осмели се да направиш количествен скок в съзнанието.Отиди отвъд твоята най-далечна вътрешна звезда и открий безкрайното вътре в себе си.

* * *

Мозъкът се защитава от информационни претоварвания, предизвикващи стрес. Затова колкото по-висока е социализацията на индивида, неговата устременост към общоприети ценности, толкова по-малко той е възприемчив към космическо съзнание, и обратното.

 В.И.Корнев

* * *

Степента на получаваното озарение винаги отговаря на нашите духовни натрупвания...Съзнанието, получавайки прозрение, обусловено от границите на индивидуалните натрупвания и от достъпните сфери, на физическия план може да пренесе само част от тези преживявания. Но физическият организъм не може продължително да отговаря на висшите вибрации и да ги запечата в мозъка без разрушаване.

Е. Рьорих

* * *

Всеки човек, съответно на своето интелектуално и духовно развитие, има тесен контакт с информационното поле на своето ниво.

* * *

В многото мъдрост има много печал.

* * *

Единството на душата и чувствата се постига с покаяние.

* * *

Чисто интелектуалният боклук затруднява не само духовния прогрес, но и умственото развитие.

* * *

Не трябва да се яде храна, приготвена от зъл, глупав или скъперник !

* * *

Биополевото лечение се закрепва само с корекция на духовния свят на човека.

* * *

Пътят на духовното усъвършенстване е немислим без преосмислянето на цялата система от жизнени ценности, свързани с признаването на първостепенната важност на духовния свят на човека.

* * *

Овладяването на окултните способности трябва да става не чрез тренинг и практика, а да се даде отгоре като явление, което съпътства духовния растеж.

* * *

Разумът не е оръдие на познанието, а само негов организатор знанието идва от друго място.

Шри Ауробиндо

* * *

Най-много сълзи са пролети над сбъднати молитви.

* * *

Щом нещо не става въпреки упоритостта ви, значи то не ви е необходимо, поне в дадения момент.

* * *

Нашите грешки никога не са единични и случайни, те са поредица от грешки, при това не само от този живот.

* * *

Всяка промяна в съзнанието предварително ви се съобщава по избран специално за вас, за вашата чувствителност и подготовка начин.

* * *

Опитайте да не се измъчвате за това, което не сте постигнали. Чувството за несбъднатост е сред най-силните оръжия, обърнати срещу самите нас. Тогава идва момент, когато от глупост или невежество ние създаваме и насочваме срещу себе си огромни количества разрушителни енергии.

* * *

Твърдение за наивници е, че Вселената ни изпраща само градивни и добри енергии.

* * *

За да не бъдеш роб на другите, трябва да бъдеш господар на себе си.

* * *

Удовлетворяването на любопитството е край на знанието за някои хора.

 Бейкън

* * *

Знанието обитава в главите, изпълнени с мисли на други хора. Мъдростта е в умовете, съсредоточени в собствените мисли.

Тайната доктрина

* * *

Живей и бъди ти такъв, какъвто трябва да бъдеш в този миг и този живот.

* * *

Величието на човека се корени в съзнанието за неговото нищожество.

Блез Паскал

* * *

Да философстваш значи да се учиш да умираш.

* * *

Мъдрецът е най-малко самотен, когато е сам.

Дж. Суифт

* * *

Глупостта не са могли да победят дори и боговете.

Шилер

* * *

Пред мъдрия човек стои отворен целия свят. Защото отечество на великата душа е цялата вселена.

Демокрит

* * *

Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.

Айнщайн

* * *

Мислеше само в движение, а се движеше твърде малко.

Е. Кротки

* * *

Великите мисли се раждат не толкова от велик ум, колкото от велико чувство.

Достоевски

* * *

Само страстите, само големите страсти могат да извисят душата до големи дела. Без тях загива всичко възвишено както в нравствения живот, така и в творчеството...Умерените страсти са присъщи на посредствените хора.

Дидро

* * *

Измаменото сърце не обича. След като си загубил истината, губиш любовта.

* * *

Само страданието може да роди велик гений.

Стендал

* * *

Най-големият враг на общуването на човека с изкуството е суетността. Тя е най-големият му враг и в любовта. Суетният човек не може да се отдаде на онова искрено чувство, без което околният свят остава напълно чужд за нас. Суетният човек е прекалено зает със себе си, той е лишен от таланта да се разтваря - както в чудото на изкуството, така и в чудото на любовта.

* * *

Всъщност по-лесно е да се събудиш и да се чувстваш самотен, когато си сам, отколкото да се събудиш до някого и да се чувстваш самотен.

Лив Улман

* * *

За мене е без значение да знам нещо, дори и най-полезното, ако само аз го знам. Ако ми предложат и най-голямата мъдрост при условие, че трябва да я запазя в тайна, бих се отказал.

Сенека

* * *

Погрешно е да се мисли, че любовта е сляпа. Тя само е безразлична към недостатъците и слабостите, макар и да ги вижда, защото вярва, че е намерила в едно същество най-важното за себе си, което често пъти е неизразимо.

* * *

Главата на глупака е само фуния за наливане в стомаха.

* * *

Най-лесно се пишат мемоари, когато паметта на автора е слаба.

* * *

Едно е да говориш много, друго е да кажеш нещо.

* * *

Човек, на когото никой не му харесва, е много по-нещастен от онзи, който на никого не се харесва.

Ларошфуко

* * *

Аз не познавам други признаци за превъзходство, освен добротата.

* * *

На смирено магаре двама се качват.

* * *

Колиба, в която се смеят, е по-добра от дворец, в който плачат.

* * *

Преди да влезеш, мисли как ще излезеш.

* * *

Красотата на тялото може да привлече истински поклонници, но за да бъдат задържани е необходима красота на душата.

К. Колтън

* * *

Не винаги пищната шапка покрива достойна за уважение глава.

Т. Фулер

* * *

Велики възможности идват при всички, но мнозина даже не знаят, че са ги срещнали.

У.Ченинг

* * *

Мнозина само затова и спорят против истината, защото ще пропаднат, ако я признаят за такава.

Гьоте

* * *

Има хора, на които знаенето на латински не им пречи все пак да са магарета.

Сервантес

* * *

Умственото спокойствие се купува с цената на нравствено достойнство.

Д. Писарев

* * *

За да оцениш нечие качество, трябва да имаш поне малко от това качество в себе си.

Шекспир

* * *

За незаменимостта на човека се съди по броя на заместниците му.

* * *

Когато всичко ти е прекалено добре, тури си един пирон в обувката да ти убива.

* * *

Незрелият човек се познава по това, че иска да умре благородно за някое дело, докато зрелият човек се познава по това, че иска да живее скромно за това дело.

Селинджър

* * *

За съжаление законите на природата стават напълно разбираеми едва когато вече не са верни.

Айнщайн

* * *

Съществуват четири огромни препятствия по пътя към истината.Те пречат на всеки умен човек и трудно му позволяват да стигне до истинската мъдрост. Те са : примерът на жалък и недостоен авторитет; упорството на навика; мнението на невежествената тълпа и прикритието на собственото незнание с привидна мъдрост.

Роджър Бейкън

* * *

За да презрете пеенето и танците, достатъчно е да ги разложите на съставните им части.

Марк Аврелий

* * *

Ние забравихме мъдростта заради знанието, а изгубихме знанието в потока от информация.

Елиът

* * *

Човек иска нещо прекалено, ако се стреми да задоволи едновременно и разума, и естетическото си чувство.

С. Моъм

* * *

Един нормален човек е най-рядкото явление на света.

С. Моъм

* * *

Ако затвориш вратата за всички заблуди, и истината ще остане отвън.

* * *

Злото не може да си позволи разкоша да бъде победено. Доброто може.

* * *

Звездите не се страхуват, че може да ги вземат за светулки.

* * *

Който твърде много мисли за това да прави добро, той няма време да бъде добър.

Р. Тагор

* * *

Когато съдбата чука на вратата, не трябва да се правиш, че те няма вкъщи.

* * *

Нелепо е за мъжа да се съди по приятелите му, а за жената по мъжа й.

* * *

Цената на човека се измерва с калибъра на враговете му.

* * *

Никаква муха не влиза в затворена уста.

* * *

Има още ум в глупака, който съзнава своята глупост, но няма ум у този, който е твърдо уверен в своята мъдрост.

* * *

Когато се захващаш за нещо голямо, помни дреболиите.

* * *

Изпратиш ли девет глупака да ти свършат работата, рискуваш да станеш десетият.

* * *

Истината никак не страда от това, че някои не я признават.

Шилер

* * *

Настоящето и бъдещето са тежки само за оня, който не смее да погледне миналото си в очите.

А. Беркеши

* * *

Където свършва съмнението, започва глупостта.

Монтен

* * *

Има ли нещо по-глупаво от това да смяташ, че струват нещо като цяло тези хора, които презираш като единици.

Цицерон

* * *

Всичко би било прекрасно, ако можехме всяка постъпка да извършваме два пъти.

Гьоте

* * *

На този свят се плаща всичко. Въображаемото величие ни носи срам. За моментите, когато се чувстваш бог, се плаща с моменти, когато знаеш, че си пълзящо животно.

Джек Лондон

* * *

Три неща ми дават представа за вечност: звездите,  Дон Кихот и Престъпление и наказание.

Айнщайн

* * *

Ако науката е стълба, то литературата е размах на криле.

Фр. Ж. Кюри

* * *

Насладата от прекрасното е път към нравствеността.

Шилер

* * *

Ако нямаш цел, не правиш нищо, и не правиш нищо велико, ако целта ти е нищожна.

Д. Дидро

* * *

Добродетелта се състои не в липсата на страсти, а в управляването им.

Б. Шоу

* * *

Глупави мисли се появяват у всеки, само че умният не ги изказва.

В. Буш

* * *

Изкуството да си мъдър се състои в умението да знаеш на какво не трябва да се обръща внимание.

У. Джеймс

* * *

Всеки човек получава две възпитания : едното му дават родителите му, предавайки жизнения си опит, другото, по-важното, той получава сам.

Телман

* * *

Своето невежество оправдават с неизкусността на учителите само онези, които сами нищо не могат да направят и все чакат някой да ги влачи за ушите натам, накъдето те сами трябва да вървят.

Добролюбов

* * *

Когато се свършат Дон-Кихотите, нека се затвори Книгата на историята. В нея няма да има какво повече да се чете.

И.С.Тургенев

* * *

Преди да кажеш каквото и да било на другите, кажи го на себе си.

Сенека

* * *

Животът учи само онези, които го изучават.

* * *

Всеки ден трябва да прослушаш поне една песен, да погледаш хубава картина и ако е възможно, да прочетеш поне едно мъдро изречение.

Гьоте

* * *

Когато очите говорят едно, а езикът друго, опитният човек повече вярва на първото.

Р.Емерсън

* * *

Трябва да живееш винаги влюбен в нещо, което ти е недостъпно. Човек става по-висок от това, че се протяга нагоре.

М. Горки

* * *

Само глупците и покойниците никога не менят мнението си.

Д.Лоуел

* * *

Способността умно да запълниш свободното си време е висша степен на лична култура.

Б.Ръсел

* * *

Човек запазва младостта си, докато е способен да се учи на нещо, да придобива нови навици и търпеливо да изслушва противоречия.

* * *

Колкото и хубаво да говори човек, помнете : когато говори твърде много, той в края на краищата ще каже някоя глупост.

А.Дюма баща

* * *

Ако постоянно повтаряш на някого, че е свиня, той действително в края на краищата ще загрухти.

М.Горки

* * *

Избягвайте онези, които се стараят да подкопаят вярата ви в себе си. Тази черта е присъща на дребните хорица. Великият човек, напротив, ви внушава чувството, че и вие можете да станете велики.

М. Твен

* * *

Когато сме щастливи, ние винаги сме добри; но когато сме добри, не винаги сме щастливи.

О. Уайлд

* * *

Бедата не е в това, че стареем, а в това, че си оставаме млади.

* * *

Въпросите не ни пречат да живеем. Отговорите ни пречат.

Н. Матвеева

* * *

В любовта винаги питаме прекалено и когато се заемем истински да узнаем отговорите, тя скоро свършва.

Ремарк

* * *

Най-красивият град на света е този, в който сме щастливи.

Ремарк

* * *

Колкото по-разумен е човек, толкова повече той намира около себе си интересни хора. Ограничените хора не забелязват разлика между хората.

Паскал

* * *

Това, което не може да бъде постигнато с разум, никога не ще бъде постигнато чрез сила.

Монтен

* * *

На нашия ум е свойствено да вярва, а на волята да иска; и ако те нямат достойни обекти за вяра и желание, се устремяват към недостойни.

Паскал

* * *

Най-прекрасното, което можем да изпитаме, това е усещането за тайна. Тя е източник на всяко истинско изкуство и на цялата наука. Който никога не е изпитвал това чувство, който не умее да се спре и да се замисли, обхванат от плах възторг, е подобен на мъртвец и очите му са затворени.

Айнщайн

* * *

Успеха си дължа на способността да работя, възможността да почивам и умението да мълча.

Айнщайн

* * *

Сърцето на жената е право дори когато умът й се заблуждава.

Е.Ренан

* * *

Хората винаги ще бъдат такива, каквито ги направят жените. Затова ако искате да бъдете велики и добродетелни хора, внушете на жените какво е величие и добродетел.

Ж.-Ж. Русо

* * *

Няма нищо по-печално от живота на жени, които са умеели само да бъдат красиви.

Б.Фонтенел

* * *

За посредствения човек няма нищо по-непоносимо от умственото превъзходство : там е изворът на омразата в съвременния свят.

* * *

Още един приятел като теб и няма да имам нужда от врагове.

* * *

Животът е непрекъснато губене на детството.

* * *

Чуждите глупости никога не ни правят умни.

Наполеон

* * *

Гласовете би трябвало да се претеглят, а не да се преброяват.

Шилер

* * *

Човек може да направи всичко, което иска, ако се захване само за това, което може.

* * *

За да успееш, трябва да имаш глуповат вид  и да бъдеш умен.

Монтескьо

* * *

Лъжливите обещания дразнят повече от откровения отказ.

* * *

Най-доброто управление е това, което ни кара да се управляваме сами.

Гьоте

* * *

Колкото по-покварена е една власт, толкова повече закони издава.

Тацит

* * *

Книгите трябва да са като приятелите : малко, но отбрани.

* * *

По-добре да си слуга на умен, отколкото господар на невежа.

* * *

Идеята е добра, ако страда от малко налудничавост.

 Нилс Бжор

* * *

Най-жестокото отмъщение е пренебрегването на възможността за отмъщение.

Балзак

* * *

Голяма лудост е да живееш беден, за да умреш богат.

Ювенал

* * *

Мъчното е не да станеш някакъв, а да останеш такъв.

Р. Мартен дьо Гар

* * *

Само цялата истина може да бъде истина. Част от истината, взета отделно, е всякога лъжа.

Р. Ролан

* * *

Не презираме тези, които имат пороци, но презираме онези, които нямат добродетели.

Ларошфуко

* * *

Човек не се нуждае от чудеса всяка секунда от живота си, но трябва да знае, че те съществуват.

* * *

Любовта по-лесно понася отсъствието и смъртта, отколкото лъжата и изневярата.

* * *

Бих дал живота си за човек, който търси истината. Но бих бил способен да убия човек, който смята, че я е открил.

Луис Бунюел

* * *

Всеки слуша само това, което разбира.

Гьоте

* * *

Интригата е силата на слабите.

Шекспир

* * *

Нищо не убива така ефикасно приятелството, както истината.

* * *

Целта се постига по-лесно не като се бърза, а като не се спира.

Сенека

* * *

Ако Десетте Божии заповеди бяха съставени от комисия, те щяха да бъдат най-малко сто.

* * *

Образованието не е това, което знаем, а това, което можем да извършим с помощта на знанието.

* * *

Сериозният човек не трябва да губи времето си да казва онова, което е общоизвестно : ще се намерят маса хора, които с удоволствие ще направят това вместо него.

Г. Харди

* * *

Всъщност почти чудо е, че съвременните методи на обучение още не са съвсем задушили святата любознателност...На мен ми се струва, че даже едно здраво, хищно животно би загубило своята жажда към храната, ако би ни се удало с помощта на бич да го заставяме непрекъснато да яде, дори когато не е гладно и особено ако принудително предлаганата му храна не е избрана от него.

Айнщайн

* * *

Ако не можете да създавате илюзии у човека, опитайте поне да не му ги отнемате.

* * *

Преводите са като жените когато са хубави, не са верни, а когато са верни, не са хубави.

* * *

Понякога умът ни служи да правим смело глупости.

Ларошфуко

* * *

Най-много се учудвам, когато някой все още се учудва на нещо.

Дюма-б.

* * *

Нашата журналистика се състои в това, че казва лорд Джонс е умрял на хора, които не са знаели, че лорд Джонс е живял изобщо.

Честъртън

* * *

В съвършения брак е необходимо мъжът и жената да се допълват взаимно. Някои мъже са толкова несъвършени, че за допълване са им нужни повече жени.

Виторио де Сика

* * *

Най-зле от всички са неутралните. В критичен момент не могат да преминат на другата страна.

* * *

Талант това е 12 часа труд дневно. Гений 24 часа.

Ж. Тати

* * *

Слабостта на силата е сляпата вяра в нея.

П. Валери

* * *

Нашата епоха е горда с машини, които мислят, но е подозрителна към хора, които се опитват да мислят.

Джонс

* * *

За да създадеш изкуствен интелект е необходимо да притежаваш естествен.

* * *

Не е достатъчно да имаш щастието да си талантлив трябва да имаш талант да си щастлив.

Берлиоз

* * *

Да бъдеш просто на земята и да живееш това е толкова важно дело, че всичко друго ще дойде от само себе си. Самото усещане, че живееш, е достатъчна радост.

Отнемете ми всичко, но ми оставете упоението.

Хенри Торо

* * *

Мисълта намира думите само веднъж не всеки ден е празник.

Емили Дикинсън

* * *

Най-жестоките лъжи често се шепнат.

Стивънсън

* * *

Ах, ние познаваме любовта само когато преминем през глъбините на последната любов ; нашите истински страсти се раждат в четиридесетте години, когато съумяваме да измерим големината на загубите си, докато на младини недооценяваме облагите на живота.

Балзак

* * *

Никой няма право да се отнася към мен така, сякаш ме познава.

Роберт Валзер

* * *

У всеки човек има точно толкова суетност, колкото ум не му достига.

Ал. Поуп, англ. Поет

* * *

Психическите заболявания са най-голямата загадка на земята. Следващата голяма загадка е лечението на тези заболявания.

* * *

Ако всичко трябва да бъде нормално по принуда, то никога няма да бъде нормално.

* * *

Пази себе си и хората, които те обичат.

* * *

Когато думите не бият, и дървото не помага.

Сократ

* * *

Който се е изкачил толкова високо, трябва сам да знае как да слезе.

* * *

Не се хвалете с добротата, не правете поне зло.

* * *

Завистта хем не вижда, хем уцелва слабото ни място.

* * *

Когато няма друг изход, търси се друг вход.

* * *

Не съди за човека по това, което мислиш за него.

* * *

Свойството на мъдрия човек се състои в три неща : първо - самият той да прави онова, което съветва да правят другите; второ -  никога да не постъпва несправедливо ;  и трето -  търпеливо да понася слабостите на хората, които го обкръжават.

Л. Толстой

* * *

Равната мярка не винаги е доказателство за справедливо отношение.

* * *

Простите забавления са последен пристан на сложните натури.

О. Уайлд

* * *

Когато празниците свършват, почваме да им се наслаждаваме.

Гардинър

* * *

Никога не говорете лошо за себе си. Вашите приятели сами ще направят това.

Дж. Суифт

* * *

Да се страхуваш от любовта означава да се страхуваш от живота. Тези, които се страхуват от живота, са две трети мъртви.

Б.Ръсел

* * *

Има толкова големи услуги, че могат да се платят само с неблагодарност.

Ал. Дюма баща

* * *

Всяка минута, когато сме ядосани, губим 60 секунди щастие.

Емерсон

* * *

Само висшата мъдрост и нисшата глупост не се менят.

Конфуций

* * *

Щом двама души яздят един кон, единият трябва да седи отзад.

* * *

Най-добрият начин да се опазиш от преждевременно остаряване е да не се ядосваш от глупостта и примитивността на околните.

* * *

Достойнството на късите мисли е, че карат хората да мислят сами.

Л.Толстой

* * *

Качествата на човека не се измерват от случайни постъпки.

* * *

Не всяко мнение на всяко мнозинство е правилно.

* * *

Понякога началникът се счита за добър до момента, когато започне да разбира от работата си.

Й.Вете

* * *

Помнете, че винаги имате само един началник непосредствения. Останалите са вече не ваши, а негови началници.

С.Скотников

* * *

Ако подчиненият ти е по-умен от тебе, не му пречи да се издигне в съседното учреждение.

* * *

Действителността може да бъде великолепна дори когато животът не е.

* * *

Най-богат е онзи, чиито удоволствия са най-евтини.

* * *

Човек трябва да се научи да губи, иначе с него е свършено.

* * *

Некрологът ни винаги се подава от джоба.

* * *

Цял живот копнеем за един-единствен миг. А щом ни връхлети, все сме недорасли до него, за да го посрещнем. И все го изтърваме...

* * *

Любов ? Да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава.

* * *

Всъщност смъртта не е най-голямото нещастие...Истинското ни нещастие е друго : жадуваме небето, бродим по земята и покоряваме морето, а небето, земята и морето дори не знаят, че ние съществуваме.

М. Торга

* * *

И хубавото понякога мъчи човека.

* * *

Ако сърцето не гледа, и очите няма да видят.

* * *

Щастливата младост е измислена от старите хора.

* * *

Човекът не може да изгради нищо навън, ако преди това не го е изградил в себе си.

* * *

Той вече се е върнал отвсякъде, преди още да е отишъл.

* * *

Единичната несправедливост пропуква основите и на най-справедливо организирания живот.

* * *

Хубаво би било злият човек да е мързелив, а глупавият  - мълчалив.

* * *

Има времена, когато общественото мнение е най-лошото от всички мнения.

* * *

Малко пороци пречат на човека да има много приятели в такава степен, в каквато му пречат твърде големите достойнства.

* * *

В големите неща хората се показват такива, каквито им е изгодно да се покажат; в малките те се показват такива, каквито са.

* * *

Има повторения, досадни за ухото и ума, но не и за сърцето.

* * *

Клеветата е досадна като осата : не бива да правите никакво движение, освен ако сте сигурни, че ще я убиете. В противен случай тя ще ви нападне още по-ожесточено.

* * *

Само посредствеността е винаги в еднакво добра форма.

* * *

Само познаването на език с друго мислене води до подходящо разбиране на собствения език.

В. Мелендорф

* * *

Дълбочината на нечие отчаяние не е показателна за причината, породила това отчаяние, а само за това, до каква степен е чувствителна душата на този отчаян човек.

* * *

Някои страдания са по-ценни от някои щастия.

* * *

Скромни са тези, които не могат.

 Гьоте

* * *

Преизпълнението на плана е атестат за некачествена работа.

* * *

Имаме се за посветени, а сме само в преддверието на храма.

Сенека

* * *

Най-рядкото нещо в света е истинският живот повечето хора само съществуват.

 О. Уайлд

* * *

Понякога е по-трудно да се лишиш от една мъка, отколкото от едно удоволствие.

* * *

Всеки завеждащ има свой завиждащ.

* * *

Детето расте не от онези Благодаря, които си го научил да казва, а от тези, които ти казваш на него.

* * *

За бъдещата наука глупостите на дадена епоха са така ценни, както и нейната мъдрост.

* * *

Днешната истина утре става лъжа.

* * *

Ако мъжете се женеха за жените, които заслужават, щяха да имат много тежък живот.

О. Уайлд

* * *

Живей, докато не е излязла мода да се прави нещо друго.

* * *

Някои хора нищо не работят, но си придават такъв сериозен вид, че им се брои за работа.

* * *

Прекаленото великодушие е само другото лице на безразличието.

.Б Райнов

* * *

Колкото и благородно да ни изглежда всеопрощението, то в последна сметка деградира до примирение със злото.

Б. Райнов

* * *

Най-хубавото на неделята е събота вечер.

* * *

Някои хора изобщо не четат книги, но ги критикуват.

* * *

Дори когато не върви, животът пак минава.

* * *

Чувствата се отстояват единствено в мига.В противен случай те се превръщат в бреме.

* * *

Времето, което си жертвал да се сприятеляваш с враговете си, е най-загубеното време.

* * *

Аз винаги предпочитам безразсъдността на страстите пред мъдростта на безпристрастието.

А. Франс

* * *

Днешното яйце е по-добро от утрешната кокошка.

* * *

И най-добрият утрешен ден няма да ни върне вчерашния.

* * *

Попитали мулето : Кой ти е баща?. То отговорило: Конят ми е вуйчо.

* * *

Никога не сядай там, където могат да ти кажат Стани.

* * *

Докато не си свършил работа и на мечката викай вуйчо.

* * *

Никой не може да бъде винаги разумен.

* * *

Който иска спокойствие, трябва да бъде глух, сляп и ням.

* * *

Който си взема за водач петел, нощува в курника.

* * *

Трябва да съумееш да изживееш дните си, без да създаваш излишни грижи на хората около себе си, ако ще да си грохнал, ако ще да се задушаваш от самота. Каквото и да те чака занапред, не бива да стигаш до там да те търпят единствено защото те съжаляват.

* * *

Съдбовните неща се случват в делничен ден.

* * *

Който не знае как се мълчи, си приказва сам.

* * *

Голяма лудост е да искаш само ти да си мъдър.

Ларошфуко

* * *

Можеш да се опреш само на това, което ти се съпротивлява.

Блез Паскал

* * *

По-лесно е да се разбие атомът, отколкото един предразсъдък.

Айнщайн

* * *

Светът е мост. Мини, но недей да строиш върху него къща. Който се надява на един час, може да се надява на вечност.

инд. поговорка

* * *

Свободата означава свобода за другоячемислещите.

Р. Люксембург

* * *

От всяко дърво свирка не става, но диригентска палка винаги.

Радой Ралин

* * *

На талантливия най-трудно се прощава.

* * *

Драмата на всяка жена е, че тя постепенно започва да прилича на майка си, а драмата на всеки мъж е, че не успява това.

О. Уайлд

* * *

Да приемеш лавровия венец това означава да издадеш размера на главата си.

* * *

Истината е дъщеря на времето, а не на авторитета.

Ф. Бейкън

* * *

Съждението ни за каквото и да било трябва да се опира на разум, а не на общото мнение.

Монтен

* * *

Най-опасният враг на истината и свободата това е сплотеното болшинство.

Х. Ибсен

* * *

Моралът не е учение за това как да бъдем щастливи, а за това как да бъдем достойни за щастието.

Кант

* * *

Ако трябва срочно да се свърши някаква работа, обърни се към този, който е най-зает.

* * *

Не бъди незаменим никога няма да те повишат.

* * *

Колкото по-зле се справя човек с работата, толкова по-малко са шансовете да се избавиш от него.

* * *

Ако се чувстваш глупак, то най-вероятно е да си е така.

* * *

Когато човек е прав, той винаги трябва да е нащрек.

* * *

Добрата старост не е нищо друго, освен почтен договор със самотата.

Маркес

* * *

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване.

* * *

Мъдростта на хората не е правопропорционална на жизнения им опит, а на способността да го осмислят.

* * *

Художникът трябва да се оценява по неговите извисявания, а не по неговите сривове.

Еренбург

* * *

Ты сильный. Сильные не мнительны. Оружье сильных доброта.

* * *

Умирает не тот, кто устал, а тот, кто остановился.

* * *

На нас не ни е съдено да усещаме онези редки мигове, когато хората са с отворени души и тогава и най-нежното докосване би могло да ги погуби или излекува. Само миг по-късно и вече никога няма да можем да ги достигнем.

* * *

Ако не получиш онова, което ти харесва, най-добре е да харесаш това, което получаваш.

Б. Шоу

* * *

Този, който намира радост в самотата, е или диво животно, или Бог.

Фр. Бейкън

* * *

За да бъде едно мнение ценно, то трябва да се основава на познание.

* * *

Важно е не да се прави изкуство, а животът да се превръща в изкуство.

* * *

Минотавърът е вътре в нас.

* * *

Отсъствието на пълнота в усещането на живота е най-голямата болест на съвременния човек.

* * *

На нищо човешко не е съдено да започва с такива грандиозни очаквания, да преминава през такива мъки и да завърши с такава пълна катастрофа, както на любовта.

* * *

Само ниските души не предчувстват и не се интересуват как ще изглеждат постъпките им в бъдещето.

* * *

Мъдрите не се радват на победите.

* * *

Добре сме само там, където сме обичани и където обичаме ; потребността от обич в нашата душа е по-страшна и непреодолима от потребността от младост и безсмъртие.

* * *

Това е то мъдрост живей и обичай,

каквото съдбата за тебе нарича,

вземи без въпроси, молитви, сълзи -

устата целувай, докосвай коси,

страстта за да спреш остави я да плиска,

задръж и пусни, щом съдбата поиска.

* * *

Нито едно добро дело не остава ненаказано.

* * *

Излизайки от своя дом, ще срещна един от тримата : по-добър от мен това ще бъде ден на усъвършенстване ; равен на мен това ще бъде повод за спорове ; по-слабо подготвен от мен това ще бъде изпитание за щедрост.

Али Ибн Ахмед

* * *

Ако е важно какви въпроси си задаваме ежедневно, не по-малко важно е какви сме пропуснали да си зададем.

* * *

Няма нищо в нашия интелект, което по-рано да го е нямало в чувствата.

Ушински

* * *

Някои хора е по-изгодно да ни бъдат врагове, отколкото приятели.

Достоевски

* * *

Желанието да имаме това, което нямаме, ни пречи да ползваме това, което имаме.

Монтен

* * *

Ако има за какво да се живее, ще се намери и как.

* * *

Някои хора просто са създадени да останат сами. Това е заложено в характера им.

* * *

Прогресът е възможен само ако хората са склонни да дадат повече, отколкото получават.

* * *

Мълчанието е нищета за тези, които нямат какво да кажат, и богатство за онези, които се разбират без думи.

* * *

Ако ще удряш, удряй така, че другият да не стане повече. Недобитият враг е най-опасен.

* * *

Последната инстанция е нашата собствена съвест.

* * *

Нещастен е онзи човек, на когото всичко му е ясно.

* * *

Чудесата противоречат не на природните закони, а на нашата представа за природните закони.

* * *

Ниският праг на обидчивост е пробна мярка за невежество и мързел.

Стайнбек

* * *

Каквато подкрепа окажеш на родителите си, такава очаквай и от децата си.

Талес

* * *

Трудно е : да опазиш тайна, разумно да употребиш свободното си време и да понасяш, когато те онеправдават.

Хилон

* * *

По-приятно е да бъдеш съдия на враговете си, отколкото на приятелите по-добре е един от враговете да ти стане приятел, отколкото един от приятелите враг.

Биант

* * *

Мъдростта е най-сигурното от всички притежания.

* * *

Който иска да управлява в безопасност, трябва да се обкръжи с любов, а не с войски.

* * *

Най-сигурният кораб е изтегленият на сушата.

* * *

По-добре да имаш един, но много добър приятел, отколкото мнозина, които не струват нищо.

* * *

По-лесно е да кажеш колко овце имаш, отколкото колко приятели.

* * *

Учени са не хората, които четат много, а онези, които четат каквото им е от полза.

* * *

Най-бързо остарява благодарността.

* * *

За защита от създаването на потенциални карми, които пречат на духовния растеж:

Отхвърли желанието и привързаността, както и компанията на тези, които са изпълнени с желание и привързаност.

Сближи се с мъдри хора и приемай учението им в мислите, словото и действията си.

Запомни, че нищо от този свят не ти принадлежи. Ти можеш да използваш обектите от света, които ти предлага твоята съдба, но в същото време трябва да можеш да ги изоставяш, за да вървиш напред.

Създай си навика да живееш в самота, тъй като само в самота можеш да съзерцаваш по-висшата действителност, без да бъдеш разсейван.

Отхвърли светските си взаимоотношения, след като си изпълнил задълженията си.

Не се идентифицирай с извършителя на действията,които качествата на твоята личност те карат да извършваш.

Откажи се от плодовете на действията си и се издигни над танца на дуалността : успех и неуспех, загуба и печалба, почести и обиди, награди и наказания и др.

Ако не знаем цялата тайна и динамика на кармата, по-добре е да не се опитваме да я променим.

Ситуациите и обстоятелствата, които не можем да променим, са част от нашата съдба. Най-добре е да уважаваме тези обстоятелства и да ги приемаме такива, каквито са. Ако притежавате мъдростта и способността да ги трансформирате в нещо по-добро, действайте но внимавайте трансформацията да не нарушава законите на природата... Даже ако установите връзка с божественото провидение, което действа отвъд закона на съдбата, не искайте повече от това, което можете да издържите.

Ако предопределената от съдбата продължителност на нечий живот е изтекла, но присъствието на този човек може да успокои болките на милиони хора, тогава мъдреците могат да решат да се намесят в закона на кармата.

д-р П.Р.Тигунаит

* * *

Величието на човека се корени в съзнанието за неговото нищожество.

Блез Паскал

* * *

Човек не само ще остане. Той ще пребъде, защото има душа, способна на състрадание, саможертва и търпение.

Фолкнър

* * *

Зад границите на всички човешки съществувания и причини, на всички закони и принципи съществува Разум, първичен принцип на всички принципи, субстанция, от която всичко съществуващо има свое битие и същност. Първична причина на целия ред и хармония, които изпълват Вселената. Този Разум хората наричат Бог !

Платон

* * *

Бог е кръг, чийто център е навсякъде, а окръжността никъде.

Паскал

* * *

 Има две трагедии в живота : едната когато си глух за повика на сърцето, и другата когато го чуваш.

Б. Шоу

* * *

Инстинктът за живот е по-силен от неговия смисъл.

Ив. Петров

* * *

Човешкият късмет не обитава едно и също място.

Херодот

* * *

Частицата не става автентична, докато не се наблюдава. Докато не се извърши наблюдението, тя е призрак.

* * *

По-важното е да пътуваш с надежда, отколкото да пристигнеш.

* * *

Всеки психологически проблем е преди всичко въпрос на религия.

Юнг

* * *

Прекомерната и отличаваща се с невежество духовност също може да бъде опасна и да доведе до натрапчиво, дори агресивно поведение.

* * *

Сигурно е, защото е невъзможно.

Тертулиан

* * *

Реалността е вътрешно несигурна и до голяма степен е зависима от наблюденията. Цялата Вселена трябва да изчака някой достатъчно внимателен изследовател, за да се превърне в реалност.Не просто субективна реалност, но реална по един съвсем истински начин.

Уилър, физик

* * *

Няма нищо в природата, заради което да се изчервяваме. Природата трябва да се почита.

Тертулиан

* * *

Верността ни към Бога няма да си отиде, защото в основата си тя е вярност към самите нас.

* * *

Скромността е за тези, които нямат други качества.

* * *

Ще заживееш в мир, когато заживееш в хармония с Божиите закони.

* * *

Важно е да знаеш кого целят да възхвалят твоите действия : теб или Бог.

* * *

Знанието само по себе си е нищо. От значение е практическото му приложение.

* * *

Духовното ни израстване зависи от начина ни на живот в ежедневието.

* * *

Ще влезем в Рая, облегнати на ръката на човека, на когото сме помогнали.

* * *

Не пламенно мисионерско усърдие, а личен пример.

* * *

Всичкото лечение идва от един източник. И независимо дали е чрез храни, упражнения, лекарства или дори скалпел, то служи, за да върне съзнанието за силите в тялото, които подпомагат собственото си възстановяване съзнанието за съзидателните, или Божиите сили.

* * *

Болката, която чувстваме като човешки същества, е показател, че се движим в правилна посока.

* * *

Прегръщал ли те е някой днес ?

* * *

Ниската цел, а не провалът е престъпление.

Р. Браунинг

* * *

Всеки трябва да приема провала не като воденичен камък на шията, а като камък, върху който да стъпи.

* * *

Обърни лице към светлината и сенките ще останат зад гърба ти.

* * *

Моли се, вместо да се тревожиш ! Когато не можеш да се молиш, най-добре е да започнеш да се тревожиш ! Защото тогава вече имаш повод за притеснение.

* * *

Ще се провалиш само ако престанеш да опитваш. Често дори само опитите имат значение.

* * *

Лошо е да не постъпваме в хармония с вярванията си. Но още по-лошо е да се хвалим с тях, когато нямаме намерение да ги приложим в живота си.

* * *

Свободната воля е наше рождено право. Не само че действията ни не са предопределени, но както и те, така и последиците от тях не са известни дори Богу, докато не ги предприемем. След като ни е дадена свободна воля, макар Той да има предзнание, макар да е всемогъщ и вездесъщ, едва когато Душата, която е част от Него, направи своя избор, едва тогава Бог разбира какво ще се случи.

* * *

Всъщност човек правилно прилага свободната си воля тогава, когато неговият избор не влиза в противоречие с Божия план и следователно не води до разединение.

* * *

Промяната настъпва едва когато се постигне самопознание.

* * *

Задачата ви е да се грижите за собственото си духовно развитие и да демонстрирате степента на развитието си в начина, по който се отнасяте към ближния, като му давате духовен пример, а не да осъждате духовните пътища на другите.

* * *

За учения, който е живял с вярата си в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е изкачил планини от невежество, вече всеки миг ще покори най-високия връх и когато изкатерва и последната скала, бива приветстван от цяла група теолози, които си седят там от векове.

Робърт Джастроу, директор  на Института за космически изследвания към НАСА

* * *

Понякога трябва да тичаме с все сила, ако искаме да стоим на едно място.

Луис Карол

* * *

Нищо не звучи по-невероятно от истината.

Достоевски

* * *

Приятелство, което се е прекратило, никога не е започвало.

Волтер

* * *

Излекуване не винаги означава оздравяване на физическото тяло от болестта. Излекуване също може да означава, че духът се е освободил от дълго подхранвани страхове и негативни мисли за себе си или за други хора.

Този вид духовно пречистване и излекуване е възможно дори когато тялото умира физически.

 Каролайн Мис

* * *

Животът понякога иска от нас да преразгледаме клетвените си договори ; разводи има не само в брака, но и при другите съюзи. Самият акт на разтрогване на съюза сам по себе си не е позорен ; но ние трябва да внимаваме за начина, по който се държим в процеса на оттегляне на клетвеното обещание.

* * *

Най-силната отрова за човешкия дух е неспособността да простим на себе си или на друг човек. Тя ни изчерпва емоционално.

* * *

Човешката енергийна система разпознава лъжите като отрова. И тялото, и духът еднакво се нуждаят от честност и почтеност, за да процъфтяват, заради това трябва да се освободим от всяко изкривяване, което сме създали...Пречистването на духа е най-съществената стъпка в лечебния процес.

* * *

Прави своите избори мъдро, защото всеки избор, който правиш, е творчески акт на духовна сила, за който носиш отговорност.

* * *

Интуицията, като всички медитативни дисциплини, може да бъде изключително резултатна единствено при условие, че индивидът притежава смелостта и личната сила да извършва целенасочени действия под нейно ръководство. Ръководството предполага действие, но не гарантира отсъствието на риск. Ние оценяваме собствения си успех от гледна точка на нашето удобство и сигурност, докато Вселената преценява успеха ни по това, колко сме научили.

* * *

Духовната зрялост се измерва не чрез прекомерната сложност на личните разбирания, а чрез тяхната естественост и смелостта да бъдат изразени и защитени...Духовната зрялост е способността да отстояваш собствената си територия като отражение на една истинска вътрешна увереност.

* * *

Прошката е духовен акт на съвършенство, но също и физически лечебен акт. Прошката не е само възможност, но и необходимост за излекуването. Исус винаги е лекувал емоционалните страдания на своите пациенти ; физическото излекуване е следвало естествено.

* * *

Целта на осъзнаването не е усъвършенстването на физиката, а усъвършенстването на духа. Физическият свят и физическото тяло са само учители по пътя към тази цел.

* * *

Качеството на молитвата се измерва не с продължителността й, а с намерението.

* * *

Нашите подбуди отразяват съдържанието на нашия дух.

* * *

Ако можеш да кажеш какво е, няма да е това, което е.

дзен-куан

* * *

Излекуването е въпрос на време, но понякога е и въпрос на случайност.

Хипократ

* * *

Смъртта не е най-голямата загуба в живота. Най-голямата загуба е това, което умира в нас, докато сме живи.

Нормън Казънс

* * *

Основното при щастието е човек да желае да бъде това, което е.

 Еразъм

* * *

Истината последователно приема форма, всеки път с една степен по-висока от предишната си проява.

Тибетецът

* * *

Онова, което е било правилно за Буда, може да не е правилно за вас.

* * *

Правете каквото можете, с каквото имате и където сте.

Т. Рузвелт

* * *

Големите проблеми, с които се сблъскваме, не могат да се разрешат на същото ниво, което ги е създало.

Айнщайн

* * *

Учителите и книгите никога няма да имат последната дума.

Джейми Лин

* * *

Там, където има съмнение, има свобода.

латинска поговорка

* * *

Ролята ни като учители в това огромно познание продължава да означава да изваждаме онова, което вече съществува, а не да наливаме още.

* * *

Всеки човек знае истината и никой не може да я провъзгласи за друг, освен за себе си.

* * *

Чудото, приятелю мой, е събитие, което поражда вяра.

Б. Шоу

* * *

Мълчанието не винаги доказва присъствието на ум, но поне доказва отсъствието на глупост.

* * *

Само когато всички около теб са различни, само тогава ти си на мястото си.

* * *

Ако искаш да разсмееш Бога, разкажи му за плановете си.

* * *

Телеграма : Престани да се чувстваш абсолютно отговорен за абсолютно всичко през цялото време. Това все пак е моя работа. Бог.

* * *

Пазете се, когато Всемогъщият пусне на земята мислител.

Емерсън

* * *

От добродетелите си страдаме не по-малко, отколкото от пороците си.

* * *

Простото съгласяване с истината не означава праведност.

* * *

Животът не би послужил за нищо на този, който напуска света, без да е реализирал свой собствен свят.

* * *

Това, което ти нарече свят, трябва да бъде сътворено от твоя разум, твоето въображение, твоята воля, твоята любов, те трябва да станат този свят.

Заратустра

* * *

Този, който не е бил съвършено дете, не може да стане съвършен човек.

* * *

По-голямата част от това, което минава за поезия днес, е работа на вътрешно разпокъсани хора.

* * *

Щастие това е добро здраве и къса памет.

Хемингуей

* * *

Вие сте това, което са онези, с които общувате.

* * *

Исус трябва да бъде обичан, а не да се вярва в Него.

 Ошо

* * *

Аз не съм никога в състояние на знание. Аз съм винаги в процес на познание.

Ошо

* * *

Безпокоят се за света. Аз не мога да променя света, нито него, нито някого друг. Защо да не се опитам да живея ? Светът не би бил така лош, ако се опитаме да му се радваме малко повече.

Хенри Милър

* * *

Истински Майстор /Водач, Учител / не е оня, който има най-много ученици, а оня, който създава най-много майстори.

* * *

Въпросът не е в това, кому говори Бог, а в това, кой го чува.

* * *

Сподели всичко, което дотук си разбрал. Ала не се опитвай да наложиш на другите своите идеи, своите правила и своя избор. И не оттегляй обичта си, ако другият направи избор, който ти не би направил. Всъщност когато сметнеш, че направеният избор е лош, настъпва времето истински да покажеш своята любов. Това е съчувствие и съучастие. Няма по-възвишен израз на любовта.

* * *

Да приемеш нещо не значи да се съгласиш с него. Значи само да го прегърнеш, независимо от това дали се съгласяваш с него или не.

* * *

Да не осъждаш не значи да не се стремиш към промяна. Защото отказът да осъдиш нещо не значи, че го одобряваш. Значи само, че се отказваш да бъдеш негов съдия.

* * *

Благодаря Ти, Боже, че ми помогна да разбера, че този мой проблем вече е бил разрешен.

* * *

Недей да чакаш цялото човечество. Никой не може да каже кога цялото човечество ще чуе. Но ако ти можеш да чуеш, ако ти можеш да припознаеш, тогава ти също можеш също да бъдеш врата.

* * *

Всеки човек е един остров. Ако искаш да слезеш на острова, ще трябва все да обикаляш и да обикаляш с лодката, докато намериш подходящото място да слезеш на брега. Ще бъдеш добре дошъл гост само ако слезеш на острова на подходящото място в подходящия момент, иначе ще бъдеш натрапник. Човек трябва да чака.

* * *

Колкото по-голяма е истината, толкова по-трудно е тя да се каже на обикновен език.

* * *

Истината не може да се каже. Веднъж казана, тя вече не е истина.

Лао Дзъ

* * *

Човек, който е само щастлив, е винаги повърхностен.

* * *

За всичко в теб, което не е наред, винаги ще намериш някаква причина в някой друг. Някой ти каже нещо и ти се ядосаш. Сега си мислиш, че той те е обидил. Всъщност ти си се  ядосал не че той те е обидил. Ако беше малко по-осъзнат, нямаше да има гняв, нямаше да има и обида. Вие прехвърляте отговорността. Достатъчно е да прехвърлите отговорността на нечии други рамене, за да се почувствате добре. Това е един от най-старите начини, по който умът винаги се е защитавал. Проблемът си ти но ти е трудно да живееш с проблема.

* * *

Това е единственото нещо, на което те уча : на умението да задаваш въпроси и да не бързаш да получиш отговор.

* * *

Понякога трябва да умееш да измениш на другите, за да останеш верен на себе си.

* * *

Бог се е случвал много по-често на простоватите, отколкото на изтънчените, тъй като изтънченият човек смята, че вече знае. Щом започнеш да мислиш, че вече знаеш, възможността за знаене изчезва.

* * *

Учителят трябва да направи две неща : да създаде жажда и да я утоли само за да създаде още по-голяма.

* * *

Медитацията може да се прави в група. Тя е техника. Молитвата е винаги в самота. Тя е любов.

* * *

Истинската мъдрост съдържа смисъл, а не информация.

* * *

Невъзможно е да обичаш другите и да им помагаш, без да си разбрал себе си.

* * *

Да бъде човек духовен означава само едно нещо : че духът му се проявява в мозъка му. Следователно, индивидът е духовен, защото духът му има достъп до материалната, конкретна и временна действителност. Но ако като последица от този факт в индивида са се събудили някои висши качества, това е друг въпрос.

* * *

От Сина на Небето до народните маси всички трябва да смятат личното усъвършенстване като корен на всичко останало.

Конфуций

* * *

Няма нищо, което да подлежи на изменение или подобрение освен собствения светоглед.

* * *

Злоба има за всички, любовта не достига.

* * *

Задачата не е да сте внимателни към другите, вместо да мислите за себе си, а да се научите да обичате и да се грижите за себе си така, както и за съседа си.

* * *

Всъщност важното е човек да бъде по-завършен, по-цялостен и да има по-широки възможности за избор, а не да се намира по-нависоко върху стълбата на развитието.

* * *

Никога не сме прекалено възрастни за който и да е урок.

* * *

Всеки път, когато съзнаваме, че страдаме, това е сигнал, че сме готови да се придвижим напред и да внесем промени в живота си.

* * *

Само човекът се чувства призван да хвърля камъни тогава поне не би трябвало да се учудва, че улучва винаги себе си.

* * *

Не е задача на знаещите да се приспособяват към незнаещите. Те трябва само да са готови да помогнат на онези, които са ги помолили за тази помощ.

* * *

Всяко начинание се развива според качеството на времето, в което е започнато. И ако за определено начинание искаме да осигурим определен развой и благоприятен край, трябва първо да потърсим подходящо времево качество за началото му.

* * *

Всяка мисия е грешна, защото пренебрегва различните нива на индивидите, защото проектира върху всички собственото си ниво на развитие...Езотериката винаги се предлага само на хора, които сами откриват афинитета си към нея. Насила да тъпчеш истини в съзнанието на човек, който се съпротивлява на това, би било с нищо неоправдано посегателство.

* * *

Определено знание е подходящо само за определено ниво на развитие.

* * *

 Чудесата са нещо естествено. Когато не се случват, значи нещо не е наред.

* * *

Глупакът не вижда същото дърво като мъдреца.

 Блейк

* * *

Истината се нуждае от много по-голяма тайна, отколкото неистината, защото може да се окаже фатална за всеки ; може да се окаже опасна. Тя трябва да се предаде на отделния индивид. Предназначена е единствено за него и за никой друг. Той не трябва да я предава на никой друг, докато самият той не достигне до момента, в който е загубил своята индивидуалност.

* * *

Чудото не е, че някой постига. Чудото е, че той започва.

* * *

Този, който не е спокоен със себе си, не може да е спокоен с никой друг.

* * *

Малцинството е носител на много по-съществена информация от мнозинството.

* * *

Има хора, които ще ви залеят с отговори. Ще се чувстваш добре, когато питаш, те се чувстват добре, когато отговарят, но това, което става, е взаимна заблуда.

* * *

Всяко нещо, което прави от тебе роб, в крайна сметка не може да помогне в областта на духовното, защото по своята същност духовното означава да си господар на себе си.

* * *

Осъзнаването означава повдигане над ума, затова не е умът този, който осъзнава. Само с надрастването на ума, с издигането над ума става възможно осъзнаването. Съзнанието е качество на ума ; осъзнаването е трансцендентност. То е издигане над ума.

* * *

Това, което човек осъзнае, от него може да се освободи. Човек може да възтържествува само над това, което познава. За нашите успехи и поражения е виновно единствено невежеството.

* * *

Никога не е уместно да се разделяме с нещо, което е от първостепенна важност за нас. Нещата, които е уместно да жертваме, винаги би трябвало да са онези, с които сме готови да се разделим.

* * *

Не е лесно да влезеш в храма работата не е в това да влезеш в което и да е място и да кажеш, че си влязъл в храм. Тялото ти може да влезе в храма, но къде е умът ти ? А ако умът ти е влязъл в храма, трябва ли да се притесняваш дали тялото ти е в храма ?

* * *

Свободата означава, че вече няма какво да губиш.

* * *

Понякога мисълта, че би трябвало да направиш повече,  е израз на високомерие и усещане за грандиозност.

* * *

Важно е да се помни, че винаги имаме възможност да избираме. Да кажеш да на живота има значение само когато знаеш, че можеш да кажеш не. Понякога искаме да кажем не на нещо, което някой друг замисля като подарък за нас. Понякога хората ни дават подаръци, за да ни манипулират, или ни даряват от чувство за дълг, когато изобщо не е уместно да го правят. Или за тях може да е уместно да дадат, но за нас може да не е уместно да приемем. Приемането на такива подаръци може да навреди и на двете страни.

* * *

И Господ има своя ад любовта си към хората.

* * *

Най-голямото отмъщение е прошката.

* * *

Господ не е причина за нашите нещастия, но Неговият обет е да бъде с нас, когато това се случи.

* * *

Фалшивите приятели идват в слънчеви дни.

* * *

Единственият истински разкош в живота е разкошът на човешкото общуване.

* * *

Оправянето на света е работа на Бога. Работата на човека е да оправи своя малък свят.

П. Дънов

* * *

Бог е дал ум на човека да мисли, а не да се тревожи.

* * *

Човек никога не знае. Ако знаеш нещата със сигурност, нямаш нужда от вяра.

* * *

Три оръжия има лекарят : слово, растение, нож.

Авицена

* * *

Най-големият комплекс, обременяващ човека, е стремежът му непрекъснато да доказва на околните, че няма комплекси.

* * *

По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината.

* * *

Колкото повече се променят нещата, толкова повече остават непроменени.

* * *

Не е достатъчно само да изкачим върха. Трябва да се върнем, за да донесем.

* * *

Голямата любов и големите постижения включват и голям риск.

Помнете, че понякога тишината е най-добрият отговор.

Най-добрата връзка е тази, при която любовта ви един към друг е повече от нуждата да сте заедно.

Съдете за успеха си по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

Далай Лама

* * *

Човекът е единственото животно, което се спъва два пъти в един и същ камък.

* * *

Шансът е псевдоним, който Господ използва, когато не иска да се подпише със собственото си име.

Анатол Франс

* * *

Живея на ръба на лудостта

и тропам по вратата

в търсене на смисъл.

Вратата се отваря.

Тропал съм отвътре.

Джалалидин Руми, древен поет

* * *

Ако не знаеш къде отиваш, как ще разбереш дали си стигнал ?

* * *

Необходими са много усилия, за да бъдем нещастни. Защо да не използваме усилията си в друга посока ?

* * *

Познанието е опитност. Всичко останало е просто информация.

Айнщайн

* * *

Който е извървял по-голяма част от пътя, носи по-голяма отговорност.

* * *

Има въпроси, които са по-важни от отговорите.

* * *

Пътят е само велик въпрос, а до отговора може да се доближим само чрез непрекъснато повтаряне на въпроса.

* * *

Качеството на управляемата система изцяло зависи от качеството на управляващата.

* * *

Знанието е защитено от неразбиране.

* * *

Истинската духовност трябва да издържи на нееднократни изпитания.

* * *

Никога не събирайте около себе си ученици. Те на бърза ръка ще ви разпънат на кръст.

* * *

Като сме без делници, да не сме без празници.

* * *

Истината е не само във виното. Тя редовно си пробива път и вън от него.

* * *

Много често ние живеем после, вместо сега.

* * *

Другите обичат да са с вас, защото им позволявате да бъдат каквито са.

* * *

Вярвай, че можеш, вярвай, че не можеш и в двата случая си прав.

Х. Форд

* * *

Истину ни при каких обстоятельствах никаким способом передать невозможно. Наставник дает только веру, любовь и направление, а ученик выбирает свой путь постижения !

* * *

Където и да търсим, отговорът изглежда е в една сила, която е по-знаеща, по-мъдра, по-разбираща и по-доброжелателна от нас. И преди да успеем да разберем тази сила, ние ще трябва да разберем себе си. Така че НИЕ ставаме Великата загадка. Загадката не е кой е Бог. Загадката е кои сме ние.

* * *

Прогресът на колективното съзнание зависи от най-бавните членове на колектива.

* * *

Цялата истина не е достъпна за хората, защото разкриването й носи разрушение. Който се добере до частица  от нея, бърза да я оповести на целия свят, смятайки, че по този начин ще утвърди властта си. Затова не се дава в чист вид. Липсва извисеност, която да подпомогне безпристрастието.

* * *

Не плащайте със своя живот нищо. Няма такава цена.

* * *

Един ден хората ще стигнат до звездите. Но не бива много да бързат. Преди това трябва да се научат как да живеят тук, на Земята.

* * *

Не бива да се иска от същество с толкова немощен разум, какъвто е човешкият, да понесе бремето на познанието и истината.

* * *

Лечението е функция на любовта. Любовта е най-великата терапия, а светът се нуждае от терапевти,защото в него няма любов.

Ошо

* * *

Почти е невъзможно да говориш на хора, които смятат, че са те опознали, които си мислят, че вече те познават, защото каквото и да кажеш, няма да помогне ; те вече те познават. Те ще те интерпретират по стария начин, по техния си начин, за да те разберат.

Ошо

* * *

Приятелството означава равнопоставеност, осъзната отговорност за поддържане на определена връзка. Това не е съпричастност, а приемане на отсрещния като равен по сила и възможности. Приятелството започва на сетивно ниво и завършва само при съзнателно установяване на неравенството.

* * *

Цялата философия се основава на предпоставката, че ние мислим, макар че е много възможно да сме нечия мисъл.

Ницше

* * *

Ако по-доброто е възможно, доброто не е достатъчно.

* * *

Много хора идват и гледат, гледат. Други идват и ... виждат.

* * *

Опрощението не е в ума. То е чувство на душата.

* * *

Не вербувайте съмишленици. Истината не бива да се натрапва. Тя трябва да се заслужи.

* * *

Изцелени сте, когато можете да си кажете: Значим съм, приобщен съм, достоен съм, сигурен съм, обичан съм и мога да се изявя.

Дийпак Чопра

* * *

Ние автоматично даваме по нещо на всеки човек, когото срещнем, но избираме какво да му дадем.

* * *

Да обичаш ближния си означава да оставиш ближния си на мира.

Ницше

* * *

Когато съм прав, никой не си спомня, когато греша никой не забравя.

* * *

Всеки от нас е собствения си микроскоп.

* * *

Може би въображението е форма на паметта.

* * *

Ако душата е хранилище на цялото си натрупано познание и опит, тогава образованието е само процес, който изважда навън това, което тя вече знае.

* * *

Ние не сме жертви на света, който виждаме. Ние сме жертви на начина, по който виждаме света.

* * *

Аз вече знам всички отговори. Не бива да бъда зависима за познанието от който и да било духовен водач. Аз трябва да бъда собствения си водач. Трябва да се науча да си вярвам и да завися само от собствената си способност за осъзнаване. Може да е интересно да имаш гуру, но това само отлага собственото търсене на истината.

* * *

Нито един човек не е по-напреднал или по-развит от някой друг. Хората могат да бъдат единствено по-осъзнати.

* * *

Не е толкова важно да си предупреден, колкото да си уравновесен и хармоничен.

* * *

Всичко в живота е резултат или от просветление, или от невежество. Това са двата полюса. А не добро и зло.

* * *

Сълзите са необходими. Защото всяка проронена сълза прибавя време към този живот.

* * *

Поетите са истинските преводачи на Бога.

* * *

В по-голяма перспектива всяка гледна точка е за добро тя служи за доближаване към целта.

* * *

Твърдения, изведени по чисто логически път, са напълно лишени от реалност... Аз поддържам, че космическото религиозно чувство е най-силният и благороден подтик за научното изследване.

Айнщайн

* * *

Сред приятели аргументите не се приемат като обида.

* * *

В другите виждаме само онова, което сме в състояние да видим  в себе си.

* * *

Човек плаче, че няма обувки, докато срещне някого, който няма крака.

* * *

Мозъкът не създава мисъл. Той е инструмент, който мисълта използва.

* * *

Пишех, за да узная какво мисля.

* * *

Урок е думата, с която извиняваме грешките си.

* * *

Набитое брюхо к учению глухо.

* * *

Не ти е приятел този, който ти бърше сълзите, а този, който не те кара да плачеш.

* * *

За всяка възраст в живота на човека Господ е отредил някакво безпокойство.

* * *

Всяко истинско познание идва отвътре.

* * *

Знанието на истините не е в произнасянето им, а в начина на живот.

* * *

До мнозина се е докосвал лъчът, но се запалват само там стремежи, където има какво да гори.

* * *

Само който вижда невидимото, може да направи невъзможното.

* * *

Ако умеехме да страдаме, бихме могли да не страдаме.

тибетска поговорка

* * *

Ако искаме да бъдем справедливи съдии във всичко, нека първо проумеем, че никой не е безгрешен ; никой не е невинен; но онзи, който смята себе си за невинен, винаги се позовава на свидетел, а не на собствената си съвест.

Сенека

* * *

Добротата вдига цената на всичко.

* * *

Любов битка между нуждата на душата от привързаност и нуждата на духа от свобода.

* * *

Всяка случайност е скрита форма на необходимост.

* * *

Само новите заблуди ни спасяват от отчаянието при загубата на старите.

* * *

Внимавайте как съдите вестоносеца само защото сте невежи за неговото послание.

* * *

Птичката се буди гладна, но първата й работа е да запее.

* * *

По-важно е да осъзнаеш темата на всяко прераждане, отколкото да видиш самото конкретно прераждане.

* * *

Всеки човек изживява своя собствена действителност и никой не може да бъде съдник колко реална е тази действителност.

* * *

Щастието не е да си здрав. Щастието е да не си вече болен.

* * *

Не е важно да умееш всичко, важно е да можеш онова, което другите не могат.

* * *

Мъдрият човек търси Бога в единственото място, където Той пребивава в своето сърце.

* * *

Вярата в свещена кауза често замества загубата на вяра в себе си.

Ерик Хофер

* * *

Промяната настъпва едва когато се постигне самопознание.

* * *

Механизмите на вселената и начинът, по който стават нещата, ни се дават между другото и в малки дози. Достатъчно е да кажем, че не е толкова важно да разбираме всичко.

* * *

Определено съществува духовна тъмна страна. Исус дойде, за да ни поучи и за нея, а предупреждението беше ясно: стойте далече от нея ! Можете да проявите негативността и трагедията точно толкова лесно, колкото любовта и изцелението. Вашата сила като частица от Бога е абсолютна... помислете за това. През епохата на закона на Земята Бог сътвори много смърт и страдание. Не всичко, което се проявява, е красиво и любящо.

* * *

Да имаш познание означава да поемеш отговорността да го използваш.

* * *

Който заспива щастлив, се събужда по-млад.

* * *

Сърцето има основания, които разумът не познава.

* * *

Не е важно какво избираме ; важни са причините, поради които правим определен избор в тях е нашата сила, чрез която влияем на крайния резултат.

* * *

Другите не са мярка. Другите са долната граница.

* * *

Целта на осъзнаването не е усъвършенстването на физиката, а усъвършенстването на Духа. Физическият свят и физическото тяло са само учители по пътя към тази цел.

* * *

Вие сте това, което са онези, с които общувате.

* * *

Стихът е едно от изразните средства на словесното изкуство последователност на звукове, които изразяват известно състояние на душата... Не окото, а ухото е инструмент за оня, който иска да изследва художествената форма на едно стихотворение. Стихове се четат, както музикантът чете партитура не само с очите, но и с ухото.

Николай Лилиев

* * *

Лечението изисква единство на ума и сърцето, или най-общо казано, умът е този, който трябва да се приспособява към чувствата, прекалено често пренебрегвани от нас във всекидневието.

* * *

Оздравяването е въпрос на осъзнаване  - не на болестта, а на жизнената сила, която индивидът никога по-рано не е използвал.

* * *

Да се осъзнаем означава да променим правилата, по които живеем, и възгледите, които защитаваме...Промяната в съзнанието винаги включва период на изолация и самота, през който индивидът свиква с новото ниво на истината. И тогава винаги се намират нови приятели. Никой не остава сам задълго.

* * *

Ако изречем лъжа, нашето енергийно поле ще съобщи на другия енергийния факт, че не казваме истината. Енергията не може да лъже и не лъже.

* * *

Не всеки негативизъм поражда болест. За да се създаде едно заболяване, негативните емоции трябва да са преобладаващи, а онова, което ускорява процеса, е да знаете, че негативната мисъл е отрова и въпреки това да й разрешавате да вирее в съзнанието ви.

* * *

Истина е, че от неуспеха се получава повече, отколкото от успеха.

* * *

            Трябва да бъдем внимателни при избора на обекта, до който се докосваме мислено. Не до всяка аура можем да се докоснем безнаказано. 

* * *  

            Мисълта не е производна на мозъка. Мисълта е рефлекс на духа.

            Мозъкът е само апарат, чрез който се проявява мисълта. Но престолът на мисълта е по-високо това е сърцето.

            Човек не може да създаде мисълта! Той може само да я улови, както се улавя риба, в Океана на мисълта. Той може само да я извика от пространството, да я привлече към електромагнита на своето естество, съзнателно създавайки такава вибрация, на която ще отговори съответна вибрация в пространството. Всичко, за което човек е способен само да помисли, вече го има в безпределността на пространството!

            Но за да хванем мисълта, са нужни не уши, а сърце, което умее да чува. Трябва да улавяме далеч не всяка мисъл, а само тази, която ще ни движи напред по еволюционния път и ще ни помогне да станем по-чисти, по-мъдри, по-силни духовно.

            Способност за мислене имат всички хора, но тя е различна: при всеки човек силата на мислене, както и способността за размисъл, анализ, синтез, зависи от тренировката, тоест от това до каква степен човек обича процеса на мисленето. Лошо е, когато за човека казват, че той има само една гънка и тя е на челото.

            Ако нивото на мисловна сила превишава енергийните разходи, необходими за реализация на конкретното дело (тоест, ако мисълта е предозирана), резултат няма да има. Мисъл, която надвишава енергията на конкретната вещ, може да я разруши в процеса на реализацията. 

* * *  

            Къде е казано, че Бог е създал роби ? Бог има нужда от помощници от творци.

* * *  

            Квантовата физика вече е успяла да докаже, че енергията има три агрегатни състояния - мисъл, слово, материална реализация. 

* * *  

            Структурата на водната среда в човека е също така индивидуална, както отпечатъците на пръстите.

* * *  

Когато Бог ти даде дарба, Той ти дава и камшик ; този камшик е предназначен  единствено за самобичуване.

* * *

 
 

МОЛИТВА ПОСЛЕДНИХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

 Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и  поддержи меня.

Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.

Аминь

 
 

ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ

 От извора на Светлина в ума на Бога

да бликне светлина в ума човешки -

да слезе Светлината на Земята.

 

От извора на Любовта в сърцето Божие

Любов да бликне към човешкото сърце -

Христос да се завърне на Земята.

 

От центъра, където Божията воля знаят,

цел малките човешки воли нека води -

Учителите тази цел познават и й служат.

 

От центъра, наречен Род човешки, нека

на Любовта и Светлината Промисълът се изпълни

и нека той да запечата портата на злото.

 

И нека Светлина, Любов и Сила

възстановяват Промисъла на Земята.

 

 

Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.

  

Човекът има нужда от илюзии.

Ако ги няма, той си ги доставя

на всякаква цена.

Защото често

той вече няма сили да издържа,

а истината просто е убийствена.

Андрей Германов

 

 
 

Начало