С Висшия Разум

 

 

12..09.2010 17.00 часа

Информация от Висшия Разум

 Земята вече приключи промяната в положението на полюсите на магнитната си ос.

Това означава, че за всички живи организми на Земята, настъпва много важен период.

Това ще бъде период на големи промени.

Те ще доведат до толкова сериозно повишаване на силата и честотата на вибрациите на енергията, която Космосът подава на Земята, че само онези, които са направили достатъчно голяма промяна в съзнанието си, ще могат да я понесат.

Затова сега е вече крайно време всеки да реши какво да избере да се освободи от всичко негативно и остаряло и да тръгне към Светлината, или да приеме властта на силите на тъмнината и да стане техен служител.

Аз съм Висшия Разум и искам да осъзнаете в колко важен момент се обръщам  към всички вас.

 

05.05.2008

На 22 март земната магнитна ос се отклони с още 3 градуса от досегашното си положение. Сега тя е вече на 30 градуса отклонена от първоначалното си положение. Това е свързано с голяма промяна в магнитното поле на Земята. Магнитното поле на човека се адаптира към тази промяна много бавно и трудно. Това е съпроводено с много неприятни усещания и състояния. Сред тях по-важни са:

       силен световъртеж;

       резки промени в нивото на кръвното налягане;

       нарушен сърдечен ритъм, най-често ускорен;

       болки в ставите;

       сънливост;

       възпалителни процеси и заболявания на нервната система.

Промените в магнитното поле на земята активират развитието на непознати до сега причинители на болести, които вече създават сериозни проблеми на хората.

Какво може да помогне за по-бързото и успешно адаптиране на човешкия организъм към промените в магнитното поле на Земята?

Има няколко фактора, които са особено важни. Те са:

1.     Поддържане на изключително прецизно функциониране на всички клетки в човешкото тяло.

2.     Постоянна грижа за хармонизирането на полевата структура на човека с околния свят.

3.     Непрекъснат стремеж към реализиране възможностите на човека, заложени в него от природата.

Към тези фактори трябва да включим и:

Прилагане на съвършено нов подход към информацията, която идва от Духовния свят.

Тази информация крие в себе си ключ към осъзнаването на Земята и земните хора като изключително важна част от творческия процес на Създателя.

Само такова съзнание би довело до успешната реализация на Неговия замисъл.

03.05. 2008

Днес можем да продължим.

Когато сърцето се напълни с кръв, анализира се информацията, която тя носи, и кръвта се разпределя за онези органи, които имат точно от такива качества на кръвта. Има специална полева структура, която насочва различната кръв към съответните органи.

Когато органите се заредят с кръв, освен хранителни вещества те получават от нея и информация за това как да се разпоредят с тези хранителни вещества.

Полевата структура, която реализира този процес, много често получава нарушения в дейността поради проблеми, които възникват вследствие на някакво системно нарушаване на правилния режим и начин на живот. Когато това се случи се разстройва цялостната работа на кръвоснабдяването, органите спират да получават нужната за тях информация и страдат от това.

Ако човек умее да контролира този процес, той ще се радва на добро здраве и дълъг живот.

Аз зная, че ти се питаш как можеш да управляваш този процес, но аз ще кажа, че това се дава само на онзи, който е овладял себе си и води здравословен начин на живот на седем нива. Тези нива са: чувстване, мислене, анализиране, планиране, организиране, контрол, действие.

Аз искам да те подготвя за създаване на умения да реализираш успешно такъв начин на живот, но за това е нужна изключителна воля.

02.05. 2008

Функционирането на сърцето зависи от три фактора мозъка, вечния атом и кръвта. Ти имаш проблем с единия от тях, с кръвта. Твоята кръв носи информация, която получава от различните органи и жлези в тялото ти. Тя предава тази информация на сърцето и то изтласква към всеки от тях кръв с необходимия състав и в достатъчно количество.

Но когато количеството кръв е по-малко поради проблеми в кръвоносните съдове, сърцето не получава цялата информация и не може да подаде необходимото количество и качество кръв. А кръвта в сърцето се насочва по различни пътища към съответните органи жлези. (......?!)

Да. В кръвта има различни нива на информация, тя се насочва според тези нива и носи тази информация в съответните органи и жлези.

Пътят е следният:

Кръвта събира информация от клетките и я пренася в сърцето. Тук тази информация се разчита и кръвта се разпределя според нея.

Броят на нивата информация отразява степента на еволюционно развитие на човека. В дадена артерия кръвта тече на слоеве с различна скорост...

 

27.04.2008 

Монадите са частици от Създателя. От тях се отделят Духовете на хората. В отделните инкарнации винаги има отделен Дух. След смъртта Духът се прибира в Монадата и се слива с нея. През следващо отделяне на частица от нея, тази частица вече не е същата. Но през всичките си инкарнации твоята Душа е получавала Дух от онази Монада, от която е получила Дух в първата си инкарнация.

Душата е създадена от Създателя, а не е отделена от Него като Монадата. Твоята Душа е с теб през всичките ти инкарнации.

 

07.02.2008 

Обръщение към всички хора на Земята

Аз, който съм ваш Духовен Ръководител и Учител, искам да се обърна към вас с молба, да се заемете сериозно с вътрешна духовна работа и да осъзнаете най-после, че вие сте стопаните на Земята.

Аз не мога повече да поемам грижата за хора, които знаят само да чакат и да разчитат на другите. Това е най-голямата ви грешка.

Знае, че ви е дотегнало да получавате все едни и същи предупреждения и призиви. Но след тях променихте ли поне нещо в себе си? Ако се вгледате в промените на Земята, ще разберете, че когато стават толкова големи трансформации, хората също трябва да се променят.

Ще се наложи да се промените, ако искате да продължите живота на Земята. И колкото по-скоро го осъзнаете, колкото по-скоро поемете своята отговорност и се освободите от всичко, което ви пречи да се осъзнаете като Дух, влязъл в тяло с определена мисия, толкова по-бързо ще поемете по Пътя към новия свят, който идва.

Не ми причинявайте болката да виждам колко малко сте в хармония с Духа си.

На всеки, който тръгне по Пътя, Аз ще дам от своята Сила и Любов.

Аз съм вашият Духовен Брат, Аз съм Господ Исус Христос.

15.10.2007

Настъпва време на преброяване на душите, готови да живеят в променените условия на Земята. Отдавна получавате сигнали и предупреждения, че трябва да се подготвите за проверка на готовността ви за живот в съвършено други условия. Но малко са хората, които се вслушаха.

Аз искам да ви дам още един пример за сериозността на положението. След две години ще настъпи период на окончателно фиксиране на земната магнитна ос и на Земята ще се установят само два сезона. Това ще доведе до промяна в условията за живот и много хора няма да оцелеят. Животът в тези нови условия изисква:

1.            Пълна промяна в отношението към духовното развитие и съзнателно следване на духовните закони в живота.

2.            Коренен обрат във възпитателната работа с всички хора, независимо от възрастта им, за формиране на чувство за лична отговорност на всеки човек за съдбата на земната цивилизация.

3.            Разумен подход към експлоатацията на природните богатства и на първо място на питейната вода. Научната мисъл да се насочи към откриване на нови методи за нейното получаване.

4.            Развиване на способност за безпроблемно адаптиране към промените в магнитното поле на Земята.

5.            Подготовка на организма за функциониране при силен студ и голяма горещина.

 Това са най-важните задачи, които отдавна ви чакат. Време е да разберете, че остава много малко, но все още имате възможност да направите необходимото, за да може да получите живот на Тера. 

 

 

Начало